Digital transformation

Business intelligence strategi

Virksomheder der udnytter data til at træffe bedre beslutninger kan opnå konkurrencefordele. Men det kan være både dyrt og ineffektivt at udvikle en business intelligence (BI) platform, hvis virksomheden ikke har en klar strategi for hvordan data skal understøtte forretningen. For at opbygge en effektiv BI-platform, hjælper ChangeGroup med at udvikle en business intelligence strategi, så forretningen får mest mulig relevant information for omkostningerne.

Lars Thoft-Christensen
Lær mere om business intelligence strategi

Lars Thoft-Christensen

Business intelligence er til for at hjælpe beslutningstagerne

Business intelligence skal som udgangspunkt omdanne data til information, så virksomhedens ledelse og medarbejdere hurtigt kan træffe informative beslutninger. Gennem BI kan forretningsanalytikere tilføre forretningsviden til data, og BI-løsningen kan præsentere den nye indsigt på en let og tilgængelig måde.

Business intelligence disciplinen består således af flere relaterede aktiviteter fra data rensning, lagring, forretningsviden over til informationsforarbejdning, analyse, visualisering og rapportering. Men hvis medarbejderne skal kunne udnytte virksomhedens dataindsamling til at skabe ny viden i forhold til strategien, skal der være sammenhæng mellem forretningsstrategien og business intelligence strategien. En business intelligence strategi indeholder overvejelser om visionen for brug af data, løsninger og platforme. En BI-strategi giver fordele ved at:

  • Skabe en fælles ensartet måde at indsamle og opbevare data fra forskellige kildesystemer
  • Udstille data og forretningsviden ens i rapporter og analyser, som giver mulighed for at præsentere resulater fra flere forskellige vinkler - operationelt og i forhold til strategien
  • Udarbejde en fælles struktur for data visualisering, så brugerne nemt kan aflæse afvigelser, trends og udvikling
Business intelligence strategi (BI-strategi)

Brug data til at træffe bedre beslutninger

En Business intelligence strategi skal sikre en målrettet eksekvering af forretningens overordnet strategi. BI-løsningen skal være et bindeled som sikrer at mellemlederne er faktabaseret oplyst og bliver målt på strategirelevante informationer og nøgletal. Hvis ikke der er lagt en BI-strategi tæt op af virksomhedens forretningsstrategi, er der risiko for at den information og rapportering som mellemlederne operationelt bruger, ikke understøtter den overordnet strategi eller direkte modarbejder strategien

Din virksomhed kan træffe bedre beslutninger på baggrund af data ved at udarbejde en strategi for business intelligence. En BI-strategi giver værdi ved at:

  • Skabe sammenhæng mellem forretningsstrategien og BI-løsningerne
  • Sikrer at de rigtige strategirelevante løsninger bliver udviklet og at data tolkes rigtigt og ensartet på et taktisk og operationelt niveau.
  • Udarbejde en klar strategi, målsætning og retningslinjer for videreudvikling af platformen og den organisation som skal understøtte den.
  • Styre udvikling af løsningen, så der er fokus på hvordan forretningen får mest mulige information for omkostningerne

En business intelligence strategis fornemste opgave er, at sikre en målrettet eksekvering af forretningens overordnet strategi.

Lars Christensen, business intelligence rådgiver hos ChangeGroup

Få mest mulig information for omkostningerne

Trin 1: Rådgivning og foranalyse

For at komme i gang med business intelligence i din virksomhed, er det vigtigt at lave det nødvendige forarbejde og kortlægge, hvor BI skal anvendes og hvor potentialet ligger. En rådgiver fra ChangeGroup kan hjælpe med at identificere og kortlægge virksomhedens brug af business intelligence, rapporterings løsninger og platformen. Foranalysen skal give svar på, hvordan BI kan understøtte forretningen og sikre målrettet eksekvering af forretningsstrategien.

Trin 2: Proof of concept

I samarbejde udarbejder vi et proof of concept for at teste og synliggøre, om den nuværende BI-platform lever op til de krav, der er er stillet i foranalysen. Proof of concept danner baggrund for at udvikle en business case, der viser virksomhedens gevinster ved at implementere en business intelligence strategi i organisationen.

Trin 3: Business intelligence strategi

Efter proof of concept fastlægger vi en vision og strategi med klare målsætninger for virksomhedens arbejde med business intellience. Vi udarbejder plan for udvikling af en BI-løsning. Sammen etablerer vi et roadmap med definerede indsatsområder, tekniske såvel som organisatoriske, som afvejer og prioriterer initiativer inden for BI.

Trin 4: Valg af business intelligence platform og løsning

Når din virksomhed har udviklet en business intelligence strategi, hjælper vi med rådgivning om valg af BI-platform og løsninger, og sørger for, at din virksomhed får succes med implementeringen af den nye BI-strategi. Implementeringen af BI skal både betragtes som et teknologiprojekt og som et forandringsprojekt. Det kræver nemlig forandringsledelse når nye systemer skal tages i brug og processer skal ændres.

Opbyg en effektiv BI-platform sammen med os

Vi står klar med rådgiver, eksperter og specialister som kan hjælpe din virksomhed med business intelligence, helt fra starten af. Vores team kan identificere hvor BI kan anvendes, kortlægge hvordan det skal udføres, og rådgive omkring de bedste BI-løsninger for din virksomhed. Vi hjælper jer med at sikre at i opnår jeres mål, ved at blive bedre til at træffe beslutninger baseret på data.

Relaterede ydelser