Bæredygtighed

Bæredygtighed

I en verden, hvor fokus på bæredygtighed ikke blot er en trend, men en nødvendighed, står virksomhederne og lederne overfor en kompleks udfordring. EU-lovgivning, krav fra kunder, forventninger fra medarbejdere og investorpresset er en realitet, der kræver handling. ChangeGroup kan tilbyde et forløb tilpasset lige præcis jeres virksomhed og forretning. Vi kan hjælpe jer til at navigere i landskabet af strategisk bæredygtighed og få fastlagt en strategi og plan for, hvordan I både imødekommer kravene fra omverden og samtidig realiserer jeres egne ambitioner for ansvarlig virksomhedspraksis. Hos ChangeGroup forstår vi, at bæredygtighed ikke kun handler om at overholde standarder, men om at skabe en varig forandring. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe jer mod en ansvarlig fremtid herunder. 

Allan von Staffeldt Beck
Lær mere om bæredygtighed

Allan von Staffeldt Beck, Seniorrådgiver og faglig lead

Sådan kan vi blandt andet hjælpe din virksomhed med bæredygtighed

Case: Et af Danmarks største energiselskaber fik implementeret nye miljøpolitikker og blev ISO 14001-certificeret

Case: Et af Danmarks største energiselskaber fik implementeret nye miljøpolitikker og blev ISO 14001-certificeret

Læs den fulde case her > Læs den fulde case her >

Hvad er bæredygtighed?

At arbejde med bæredygtighed som virksomhed er at forstå og tage hensyn til sociale, miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske faktorer i organisationens strategi og drift. Bæredygtighed strækker sig ud over enkeltstående initiativer og handler grundlæggende om at opfylde nutidens behov uden at kompromittere fremtidige generationers evne til at opfylde deres egne behov. Det er en holistisk tilgang, der integrerer miljømæssige, sociale, samfundsmæssige og økonomiske hensyn. Virksomheder, som arbejder med bæredygtighed, prioriterer blandt andet ansvarlig ressourceforvaltning, reducering af miljøpåvirkning, social bæredygtighed og arbejder samtidig mod økonomisk levedygtighed. De kommende EU-lovkrav stiller ledelsen og bestyrelsen med et særligt ansvar, da de bliver tegnere og afsendere på virksomheds bæredygtighedsforpligtelse og arbejde.

Bæredygtighed – sammen med os

Vores team hjælper din virksomhed med at komme godt i gang og forankre bæredygtighed i jeres organisation, blandt andet ved at udvikle og integrere bæredygtighedsmål, forankre ejerskabet hos ledelsen, koble det til strategien og skabe viden, bevidsthed og engagement om bæredygtighed i hele organisationen. På den måde bliver virksomhedens bæredygtighedsarbejde integreret og forankret i hele organisationen og forretningen.

Bæredygtighed i projekter

Ifølge tal fra International Project Management Association er mere end 30% af den vestlige økonomi bundet op i projekter, og der er derfor ingen tvivl om, at projekters påvirkning på verdens udvikling er stor. Samtidig er projekter også en effektiv måde at understøtte virksomhedens bæredygtighedsfokus ved at arbejde med mål for social-, miljømæssig- og økonomisk ansvarlighed i projektet og følge op på dem. Dette skaber ikke kun et overblik over påvirkningen fra projektet, men bidrager også til at understøtte virksomhedens samlede bæredygtighedsambitioner.

Vi kan hjælpe din virksomhed ved at:

  • Opbygge en bæredygtighedsfokuseret strategiproces og implementering i virksomheden.
  • Opbygge en governance struktur for bæredygtighedsarbejdet gennem oprettelsen af et Sustainability Management Office – SMO.
  • Arbejde med due diligence (CSDD), der hjælper jer til at identificere og håndtere jeres indvirkning på mennesker, miljø og samfund.
  • Udarbejde en dobbelt væsentlighedsanalyse, der hjælper jer til at identificere de områder, hvor I har størst mulighed for at påvirke positivt eller reducere jeres negative påvirkning og samtidig arbejde med de områder, der har størst finansiel indvirkning på jeres forretning. Det hjælper jer til at bruge jeres ressourcer og kræfter der, hvor det gør den største forskel.
  • Efterleve de bæredygtige lovkrav, som virksomheden er underlagt via EU-taksonomien, CSRD etc.
  • Understøtte jeres bæredygtighedsmål via jeres projekter gennem projektledelse og forandringsledelse.

Disse muligheder kan hjælpe jer med at blive mere tydelige i virksomhedens ansvarlighedsprofil og dermed øge muligheden for at tiltrække og fastholde investorer, kunder, medarbejdere og partnere, som i dag alle stiller større og større krav til virksomhedernes ansvarlighedspraksis.

Skab bæredygtige forandringer sammen med os

I ChangeGroup har vi nogle af landets mest kompetente projekt- og forandringsledere, som kan hjælpe jeres virksomhed med jeres bæredygtighedsarbejde. Vores strategiske bæredygtighedsrådgivning går ud over standardpraksis. Vi samarbejder tæt med din virksomhed fra start til slut, lige fra at afdække og forstå jeres behov til at identificere nøgleområder inden for bæredygtighed/ESG. Vores erfarne team hjælper jer med at træffe bevidste beslutninger baseret på solid dataindsigt og opbygge kompetencer i organisationen, så I kan håndtere risici og muligheder i hele værdikæden i fremtiden. Vi har skabt stærke strategiske partnerskaber inden for bæredygtighed, for at imødekomme jeres specifikke behov.

Er du interesseret i at vide mere? Se vores webinarer om bæredygtighed HER.

Ekspertiseområder