Banner Bæredygtighed 2

Ansvarlighed - sammen med os

Bæredygtighedsrapport 2023

Bæredygtighedsrapport 2023

Her kan du læse ChangeGroups første bæredygtighedsrapport. Frem til næste rapportering i 2025 vil vores fokus være på at professionalisere vores arbejde med bæredygtighed endnu mere - vi er kun lige begyndt, og vi har stadig meget at lære! Vi glæder os til vores kontinuerlige arbejde med bæredygtighedsbevidste tiltag, men vi er også ydmyge overfor opgaven, som vi kontinuerligt skal arbejde med i fremtiden. God læselyst!

Strategiske fokusområder for bæredygtighed i ChangeGroup

Henover 2022 og 2023 har vi i ChangeGroup arbejdet struktureret med at identificere hvor og hvordan vi bedst kan gøre en forskel for og i verden. Processen har involveret alle vores medarbejdere, som har haft indflydelse og mulighed for at bidrage med netop deres viden, passion og kompetencer. I den næste periode kommer vi til at gå i dialog med kunder, konsulenter og andre interessenter for at kvalificere og prioritere vores fokus og indsatser.

Som pejlemærker i vores proces har vi anvendt FN’s Verdensmål til at udvide vores horisont, fokusere vores arbejde og inspirere os til handling. Vi udvalgte indledningsvist fire verdensmål, som vi siden har reduceret til tre. Du kan læse om de tre verdensmål, og hvorfor netop de er blevet vores pejlemærker, i afsnittet herunder.

Verdensmål 8 990x990

Verdensmål 8

Vi ønsker diversitet på vores arbejdsplads og i vores konsulentnetværk. Vi tror på, at mangfoldighed bidrager til de bedste løsninger, og vi mener, at vi har et ansvar for at give muligheder til flere. Vi vil hjælpe vores kunder til gode løsninger ved at inspirere dem med større bredde og mangfoldighed i vores konsulenttilbud, og vi vil sikre, at alle ansatte og konsulenter, som har en tilknytning til ChangeGroup, har gode, åbne og frie arbejdsforhold.

Verdensmål 12 990x990

Verdensmål 12

Vi vil opbygge den viden og skabe den opmærksomhed, der kan hjælpe os selv og andre til at ændre vores adfærd og skabe bæredygtig udvikling i verdens virksomheder. Her kan vi bidrage gennem vores projektløsninger hos kunderne og i vores arbejde med kunder, konsulenter og samarbejdspartnere.

Verdensmål 17 990x990

Verdensmål 17

Ingen kan gøre alt alene, og vores One Family-princip understøtter partnerskabstanken og kan udvides yderligere i forhold til at tænke nye partnerskaber ind i vores bæredygtighedsarbejde for at skabe bæredygtig handling.

code of conduct mockup

Code of Conduct

Bæredygtighed er et fælles ansvar, og vi forventer at både medarbejdere og vores underleverandører, sætter sig ind i og efterlever de 10 principper i UN Global Compact. Læs vores letter of Code of Conduct her.

mockup-brev

Et løfte om ansvarlighed

Hos ChangeGroup er bæredygtighed et fælles anliggende, hvor alle har del i de mål og de indsatser, vi har valgt som fokus for vores strategiske retning og indsatser. Læs vores letter of commitment her.

Har du bekymringer eller observationer 990x990

Skriv til os hvis...

Du har bekymringer eller observationer i forhold til, om vi selv, eller nogle der er direkte relaterede til ChangeGroup, ikke efterlever de retningslinjer, vi har sat op for vores ansvarlige virksomhedspraksis. Alle henvendelser vil blive håndteret løbende og fortroligt. E-mail: observation@changegroup.dk.