Digital transformation

Digital strategi

De fleste virksomheder kæmper med at skabe en fælles målsætning for den digitale transformation. Men rejsen mod at høste de gevinster, som nye digitale teknologier muliggør, er forbundet med et væld af organisatoriske og teknologiske udfordringer. For at sikre, at ledergruppen har en fælles målsætning og er samlet om virksomhedens udfordringer, hjælper ChangeGroup med at udvikle og implementere en digital strategi.

Allan von Staffeldt Beck
Lær mere om digital strategi

Allan von Staffeldt Beck, Seniorrådgiver og faglig lead

Styrk virksomhedens forretningsmodel til fremtiden med en digital strategi

Digitale teknologier skaber fundament for helt nye typer virksomheder. Men det er ikke teknologierne, men de digitale forretningsmodeller, som truer etablerede virksomheder. En gennemarbejdet digital strategi ruster virksomhedens forretningsmodel mod “Digital Disruption”.

Når virksomheden arbejder målrettet med at definere de strategiske forretningsmål, har den langt større succes med at opnå digitale konkurrencemæssige fordele. En digital strategi skaber retning for virksomhedens digitale transformation ved at:

 • Samle ledergruppen om en fælles vision, strategi og initiativer
 • Definere virksomhedens ønskede digitale gevinster
 • Være en ledestjerne, der hjælper med at guide, prioritere og vægte de digitale initiativer
 • Skabe et solidt fundament, som samler alle virksomhedens digitale indsatser
Digital strategi digital transformation

Udnyt de teknologiske muligheder og få forretningsmæssige fordele

Din virksomhed kan opnå forretningsmæssige fordele, ved at fastlægge en klar digital strategi for din virksomheds digitale transformation. Ved at have en gennemarbejdet digital strategi kan du:

 • Skabe effektive beslutningsprocesser og øge samarbejdet blandt ledere og medarbejdere
 • Optimere forretningskritiske processer
 • Reducere ‘Time to Market’
 • Reagere hurtigt på forandringer i markedet
 • Identificere nye konkurrencemæssige fordele gennem teknologi
 • Forbedre virksomhedens IT-landskab, så det bliver sammenhængende
 • Spotte nye trends og tendenser til produkt- og forretningsudvikling gennem 360-graders indsigt i kundernes hverdag
 • Udvikle produkter og implementere løsninger hurtigere

Erfaringen viser at jo klarere målene er defineret i en digital strategi, jo større er sandsynligheden for succes.

Allan von Staffeldt Beck, Digital rådgiver

Høst digitale gevinster med en digital strategi

Gennem en lineær proces med fire trin hjælper vores team med at udvikle en klar digital strategi for de digitale indsatser.

Trin 1: Rådgivning og foranalyse

For at komme i gang med at transformere virksomheden og høste digitale gevinster, er det vigtigt at udarbejde en foranalyse. Den hjælper til at identificere og kortlægge virksomhedens strategi, digitale ambitioner og potentialet for at udnytte digitale teknologier. Foranalysen skal give svar på, hvordan man kan fastlægge virksomhedens digitale vision, strategi og transformation.

Trin 2: Digital strategiudvikling

Efter foranalysen fastlægger vi en vision og digital strategi med klare målsætning for virksomhedens digitale transformation. Vi udarbejder en plan for gevinstrealiseringen af de digitale mål. Sammen etablerer vi et roadmap med definerede indsatsområder, tekniske såvel som organisatoriske, som afvejer og prioriterer de digitale forretningsinitiativer.

Trin 3: Strategiimplementering

Når strategien er udviklet hjælper vi med implementeringen og sørger for, at din virksomhed får succes med den digitale transformation. Planen for den digitale transformation eksekveres gennem fokus på projektledelse og forandringsledelse, der sikrer at målsætninger realiseres. Vi arbejder med virksomhedens organisationsstruktur, procesoptimering, servicedesign, IT-landskab, salg og forretningsudvikling, som skaber høj forankring af den nye strategi i organisationen.

Trin 4: Review og effektvurdering

Vi udarbejder review og effektvurdering af den digitale strategi og de indsatsområder, der skal drive virksomhedens digitale transformation. De fire trin gentages og planen justeres kontinuerligt for at optimere strategiens forretningsmæssige resultater.

Løs dine digitale dilemmaer sammen med os

Vi sammensætter det team, der passer bedst til din virksomhed. Vi står klar med rådgivere, eksperter og specialister, der kan hjælpe din virksomhed med at løse digitale dilemmaer og fastlægge en klar strategi for din virksomheds digitale transformation. Vi har en holistisk tilgang til digital transformation. Det betyder, at vi tager højde for alle digitale områder, der kan påvirke din virksomheds transformation. Det gælder ikke mindst de overordnede digitale og forretningsmæssige strategier.

Relaterede ydelser