Digital transformation

Projektledelse

Virksomheder gennemfører årligt talrige projekter på tværs af organisationen. Men kombinationen af mennesker, teknologi og ressourcer, øger kompleksitet og usikkerhed, når projekter skal eksekveres. Det stiller store krav til virksomhedens projektdisciplin. ChangeGroup hjælper med at udvikle en effektiv projektkultur, der skaber projektsikkerhed så din virksomhed effektivt og med høj agilitet kan opnå jeres mål.

Claus Løfberg Jørgensen
Lær mere om Projektledelse

Claus Løfberg Jørgensen, Administrerende direktør

Skab større projektsikkerhed

Omkring 70% af alle IT- og forretningsprojekter opnår ikke deres mål. Gennem en metodisk tilgang til ledelse af projekter, kan din virksomhed skabe større projektsikkerhed og maksimere succesen med at gennemføre projekter.

Projektledelse er et metodisk redskab til at skabe overblik, fælles retning og bygge bro mellem alle projektets interessenter. Fokus på projektledelse giver langt bedre fremdrift i projekter fra start til slut ved at:

 • Anvende en fælles metode til at styre og håndtere ændringer i projektet
 • Indarbejde en fælles projektkultur på tværs af organisationen
 • Skabe overblik over interessenter, der skal involveres og bidrage til projektet
 • Udstikke en fælles kurs for projektet med klart definerede mål
 • Nedbryde aktiviteter, der gør det nemmere at organisere projektet i forhold til tid, omkostninger og agilitet

Bedre planlægning og målrettet styring

Din virksomhed kan opnå langt mere værdiskabelse i projekter, ved at udvikle en ledelseskultur, som skaber fokus på bedre styring af projekter på tværs af organisationen. Uanset om din organisation er stor eller lille, vil I opnå nogle af disse fordele:

 • Forbedre projektkultur og projektdisciplin
 • Øge produktivitet gennem bedre styring og planlægning af tid
 • Forbedre samarbejde gennem klart definerede processer og arbejdsgange
 • Reducere omkostninger pga. bedre ressource- og omkostningsstyring
 • Identificere risici ved løbende risikoanalyse
 • Realisere ønskede projektmål og gevinster

Vi udvikler en effektiv projektkultur med fælles metoder, som skaber projektsikkerhed.

Claus Løfberg Jørgensen, CEO hos ChangeGroup

Effektivitet gennem en sund kultur

Gennem en lineær proces med fire trin hjælper vores team med at implementere en effektiv projektkultur.

Trin 1: Rådgivning og foranalyse

For at kunne effektivisere hvordan virksomheden gennemfører projekter, er det vigtigt at kortlægge organisationens projektkultur. En af vores rådgivere hjælper med at vurdere virksomhedens kompleksitet og ledelsesudfordringer. Foranalysen skal give svar på, hvordan projektmodenheden kan øges.

Trin 2: Udvikling af projektmodel

Metoder til effektiv projektstyring afklares, og virksomhedens ledelseskultur identificeres. Vi analyserer og planlægger, hvordan ledelseskulturen bedst udvikles og hjælper med at udvikle en projektmodel, der passer til virksomhedens kultur, processer og governance.

Trin 3: Implementering

Planen for modning af projektorganisationen gennemføres og virksomhedens nye projektmodel implementeres. Vi arbejder med udvikling af ledelseskulturen gennem forandringsledelse, som skaber det nødvendige ejerskab for den nye projektmodel hos ledelse og medarbejdere.

Trin 4: Projektledelse og projektreview

Når din virksomhed har været igennem de første tre trin, hjælper vi med at styre projekterne sikkert i mål, så din virksomhed opnår målbare resultater og realiserede gevinster. Vi hjælper også med at gennemføre review af aktuelle projekter, for at sikre de er på rette vej.

Effektiviser dine projekter sammen med os

Vi sammensætter det bedste team til at skabe projektsikkerhed og effektivisere projekter. Vi engagerer ledelsen og medarbejderne, og skaber det nødvendige ejerskab for projektledelse. Vi rådgiver ud fra din virksomheds forretning og synliggør fordelene ved forandrede arbejdsgange, processer og værktøjer. Gennem det rette fokus skaber vi den optimale projektstyring og gør det muligt at effektivisere projekterne.

Relaterede ydelser