ChangeGroup forandringsledelse change management konsulent IEC 62443

Forandringsledelse

Det er afgørende at have en god strategi og en veltilrettelagt proces, når et forandringsprojekt skal lykkes. Vores team hjælper med at implementere og lede forandringerne i din virksomhed, så de forankres i kulturen og arbejdsprocesserne. Hvad enten projektet handler om IT eller forretning, sikrer vi, at værdien ved forandringen bliver til virkelighed. Læs mere om, hvordan vi hjælper med forandringsledelse (change management).

Claus Løfberg Jørgensen
Lær mere om forandringsledelse (change management)

Claus Løfberg Jørgensen, Administrerende direktør

Sådan kan vi blandt andet hjælpe din virksomhed med forandringsledelse

Case: ChangeGroup sikrede succesfuld implementering af EDMS-system hos en af Danmarks største medicinalvirksomheder

Case: ChangeGroup sikrede succesfuld implementering af EDMS-system hos en af Danmarks største medicinalvirksomheder

Læs den fulde case her > Læs den fulde case her >

forandringsledelse

ChangeGroups brochure om forandringsledelse

I en forandringsdrevet verden skal virksomheders projekter også være forandringsdrevne. Læs ChangeGroups brochure om forandringsledelse og bliv klogere på, hvordan I griber forandringen og får succes med jeres projekter.

Forandringsledelse sammen med os

Vi hjælper nogle af danmarks største virksomheder og offentlige organisationer med at få større udbytte ud af deres projekter. Det gør vi bl.a. ved at fokusere på forandringsledelse, også kendt som change management, som hjælper til at øge gevinstrealiseringen, effekten af initiativer og får hele organisationen med.

Forandringsledelse i IT-projekter og transformationer

Hvad enten det er IT- og forretningsprojekter eller større transformationer, som medfører store påvirkninger af organisationen, hjælper vores team af forandringsledere med at forberede, håndtere og opretholde forandringerne, så din virksomhed kommer i mål og får succes med de organisatoriske forandringer i projekter, programmer og større transformationer.

Hvad er forandringsledelse (change management)?

Når din virksomhed fx skal realisere gevinsterne af en ny IT-løsning, kræver det ofte at medarbejderne ændrer arbejdsgange, rutiner og vaner. Det betyder at medarbejderne skal inddrages både før, under og efter udviklingen af de tekniske leverancer. Derfor skal virksomhedens projektleder og projektsponsor udvikle en klar forandringsstrategi, der indebærer kommunikation og træningsplaner. Hvert projekt kræver forskellige typer af forandringsstrategi, kommunikation, og træning af superbrugere og medarbejdere.

Forandringsledelse i store transformationer

Måske står din virksomhed overfor en større transformation, der er omsiggribende i hele organisationen. Næsten ligegyldigt hvilket type af program og transformation du igangsætter (om det er en agil transformation eller udskiftning af et stort kernesystem), så vil dine medarbejdere blive påvirket af de ændringer, det medfører. En transformation er derfor stærkt afhængigt af mennesker for dens succesfulde implementering, og en stor del af de forventede fordele ved et transformationsprogram afhænger af, at folk ændrer deres adfærd, arbejdsgange, rutiner og vaner.

Forandringsledelse kræver en struktureret tilgang

Her kan en struktureret tilgang til forandringsledelse (change management) fx ADKAR-metoden, hjælpe til at øge fokus på mennesker og adfærd, fremfor de tekniske leverancer. ADKAR er en gennemprøvet metode fra Prosci’s værktøjskasse, som er en muliggørende ramme for styring af menneske siden af forandringer i forbindelse med IT-projekter, større transformationer, da man øger fokus på mobilisering af ledelsen, samt de mennesker der udsættes for forandring.

Forandringsledelse (change management) skaber værdi ved at:

  • Være et redskab til strategisk håndtering af interessenter og modstand
  • Få alle med ombord på de forandringer i form af ændringer i arbejdsgange og processer, som kræves før gevinsterne kan realiseres
  • Identificere de gevinstkritiske forandringer, som projektleder og projektsponsor skal tage højde for før, under og efter eksekveringen af projektet
  • Knytte leverancer til forandringerne, så de identificerede forandringer styres parallelt med de tekniske leverancer i projektplanen
  • Maksimere hastigheden af ​​adoptioner og drive høj udnyttelse af programmets systemer, processer og måder at arbejde på gennem effektiv forandringsledelse og support
  • Støtte sponsorer, seniorledelse og ledere, så de med succes kan lede de ændringer, som programmet bringer i deres teams
  • Overføre forandringsledelseskompetencer til organisationen og etablere forandringsledelse som en intern kapacitet og dermed øge sandsynligheden for vellykket forstærkning og opretholdelse.
  • Øge fokus på, og viden om, de forskellige lederniveauers rolle i transformationen
  • Være et redskab til at ensrette og styre vigtige ledelsesmæssige aktiviteter relateret til en konkret transformation

Er du interesseret i forandringsledelse (change management), så kan du også se eller gense vores webinar om ‘Change Management Prosci ADKAR® 2021‘, hvor vi fortæller om, hvad der er nyt i den opdaterede udgave.

Claus Løfberg Jørgensen
Har du spørgsmål?

Claus Løfberg Jørgensen, Administrerende direktør

Ekspertiseområder