Digital transformation

Data raffinering

De fleste virksomheder har adgang til store mængder af data der kan være en kilde til viden, som kan skabe konkurrencemæssige fordele. Men rå data bliver ikke altid til meningsfuld og nyttig information, som kan berige forretningen. For at din virksomheden kan identificere og udnytte data til at realisere nye forretningsmuligheder, hjælper ChangeGroup med at gøre data til et stærkt aktiv gennem en data raffineringsproces.

Allan von Staffeldt Beck
Lær mere om data raffinering

Allan von Staffeldt Beck, Seniorrådgiver og faglig lead

Data skal raffineres ligesom råolie

Råolie har kun værdi, når den raffineres. Det samme gælder de data, som en virksomheden har adgang til. Det kan være data fra fx økonomisystemet, sensorer eller sociale medier. Når data samles og raffineres, bliver det muligt at træffe intelligente beslutninger på et faktabaseret grundlag.

Data raffinering er en effektiv fremgangsmåde, der beriger virksomhedens data ved at identificere hvordan det kan skabe forretningsværdi. Det anvendes i transformationen af rå data til meningsfuld og nyttig information, der kan benyttes til forretningsmæssige analyser. Gennem data raffinering arbejder din virksomhed med at orkestrere processen fra data arkitektur og design, over rensning af data til visualisering og analytics. Data raffinering er nøglen til at berige virksomhedens data, og muliggøre at forretingen kan optimere processer, identificere nye produkter og øge salget. Raffinering af data skaber værdi ved at:

  • Udnytte sine resourcer bedre, da den hele tiden vil have et data baseret indblik i behovet fra kunderne baseret på realtid.
  • Blive bedre til at målrette marketingsindsats, der kontinuerligt bliver stærkere og stærkere.
  • Blive bedre til at træffe beslutninger på et fakta og databaseret grundlag
  • Indsigt fra data giver mulighed for automatisering og gennemsigtighed
  • Produktionsapparatet vil kunne opnå større driftsikkerhed, gennem prediktive analyser der sikre udskiftning af komponenter inden de går i stykker, samt just in time udnyttelse af service folk.
Kom i gang med data analytics, machine learning og advanced analytics

Find nålen i høstakken af data

Din virksomhed kan skabe værdi ved at ændre fokus fra indsamling til raffinering af data. I kan opnå nogle af disse fordele:

  • Opnå konkurrencemæssige fordele, som kan være svære at kopiere
  • Effektivisere forretningen gennem automatisering
  • Øge reaktionstiden på muligheder og trusler mod forretningen
  • Øge kundeværdien igennem real-time analytics
  • Forudsige fremtidige produkt- og servicemuligheder

Data er det nye olie, og ligesom olie skal det raffineres inden det har en reel værdi

Allan von Staffeldt Beck, Digital advisor

Start småt, men tænk stort

Gennem en lineær proces med fire trin hjælper vores team med at starte småt, men tænke stort. Det giver god mening at starte med et proof of concept, hvor man tester løsningen i et afgrænset setup, inden det implementeres og skaleres til resten af organisationen.

Trin 1: Rådgivning og foranalyse

For at komme i gang med at raffinere data i din virksomhed, er det vigtigt at lave det nødvendige forarbejde og kortlægge, hvilke data skal anvendes og hvor potentialet ligger. En rådgiver fra ChangeGroup kan hjælpe med at identificere de forretningsområder, der kan anvende data raffinering. Foranalysen skal give svar på, hvilke forandringer data raffinering kan skabe for virksomheden, hvor I kan starte rejsen og hvilke teknikker kan benyttes fx. avancerede analyser, machine learning og kunstig intelligens.

Trin 2: Kortlægning af infrastruktur

Efter foranalysen udarbejder vi et proof of concept for et enkelt forretningsområde, hvor vi tester om data kan udnyttes til at træffe bedre beslutninger. Her kortlægger vi også virksomhedens datainfrastruktur og tester om datakvalitet og systemlandskab lever op til at løsningen kan skaleres til andre forretningsområder.

Trin 3: Analyse og visualisering af data

Brugbare datakilder identificeres, og data raffineres så det er brugbart for virksomheden. Vi analyserer og visualiserer resultaterne, og hjælper med at identificere hvilken forretningsværdi det kan skabe for brugerne. Sammen udarbejder vi en plan for skalering og implementering.

Trin 4: Implementering

Planen for skalering gennemføres og virksomhedens ønskede gevinster realiseres. Vi etablerer og implementerer et data-setup, der sikrer ibrugtagning af data raffineringen på tværs af organisationen. Vi arbejder med inddragelse af brugerne gennem forandringsledelse, som skaber opbakning til at bruge data til at identificere og realisere nye forretningsmuligheder.

Gør data til guld sammen med os

ChangeGroup kan hjælpe jer med at få det meste ud af jeres data. Fra starten af, kan vi inspirere jer om hvordan i kan realisere nye forretningsmuligheder, og dermed værdien af jeres data. Vi sammensætter det bedste team til at koble interne data med eksterne datakilder, raffinere det og finde de relevante og værdifulde emner til dataraffinering, så din virksomhed kan træffe intelligente, faktabaseret beslutninger.

Relaterede ydelser