Investor

Ejet af dem, som laver arbejdet

ChangeGroup blev grundlagt i 1995 og har lige siden første dag været ejet af de samme konsulenter, som hjælper kunderne med at løse digitale forandringer. Siden har vi udvidet ejerkredsen, så den nu også omfatter de medarbejdere, der sidder på kontoret i København. Der er flere grunde til, at vi har valgt den form for ejerskab. Ikke blot bliver både medarbejdere og konsulenter knyttet tættere til huset. Men vi tror også på, at de bliver mere engagerede, fordi ejerskabet skaber en tættere sammenhæng mellem indsats og udbytte.

Vil du vide mere?

Helle Ørsted