Forandringsledelse

Forandringsledelse i store transformationer

Evnen til hurtig omstilling er et af de vigtigste konkurrenceparametre for virksomheder i dag, og med omstilling kommer transformationer. Større transformationer medfører store påvirkninger af organisationen, og disse skal håndteres rigtigt for, at transformationen bliver en succes. For at øge forandringsparatheden, minimere forandringsrisici og sætte organisationen i stand til at adoptere den rigtige adfærd, kan ChangeGroup hjælpe din virksomhed med at forberede, drive og opretholde den organisatoriske implementering af forandringen for at sikre, at transformationen implementeres med succes, og at fordelene bliver fuldt ud realiseret.

Allan von Staffeldt Beck
Få hjælp til din transformation i dag!

Allan von Staffeldt Beck, Seniorrådgiver og faglig lead

Mobilisér organisationen og ledelsen

Næsten ligegyldigt hvilket type af program og transformation du igangsætter (om det er en agil transformation eller udskiftning af et stort kernesystem), så vil dine medarbejdere blive påvirket af de ændringer, det medfører. En transformation er derfor stærkt afhængigt af mennesker for dens succesfulde implementering, og en stor del af de forventede fordele ved et transformationsprogram afhænger af, at folk ændrer deres adfærd, arbejdsgange, rutiner og vaner. En struktureret tilgang til forandringsledelse (change management) i forbindelse med større transformationer, øger fokus på mobilisering af ledelsen, samt de mennesker der udsættes for forandring, fremfor udelukkende ledelsen af de tekniske leverancer.

Det betyder, at ledelsen og medarbejderne skal mobiliseres både før, under og efter transformationsprogrammet. Derfor er det vigtigt at have en klar forandringsstrategi, som har fokus på at øge forandringsparatheden ved at etablere og implementere en forandringskompetence i organisationen og samtidig øge forandringskapaciteten. Hvert projekt kræver forskellige typer af forandringsstrategi, kommunikation, og træning af ledelse, superbrugere og medarbejdere. Forandringsledelse og change management skaber værdi ved at:

 • Maksimere hastigheden af ​​adoptioner og drive høj udnyttelse af programmets systemer, processer og måder at arbejde på gennem effektiv forandringsledelse og support
 • Støtte sponsorer, seniorledelse og ledere, så de med succes kan lede de ændringer, som programmet bringer i deres teams
 • Overføre forandringsledelseskompetencer til organisationen og etablere forandringsledelse som en intern kapacitet og dermed øge sandsynligheden for vellykket forstærkning og opretholdelse.
 • Øge fokus på, og viden om, de forskellige lederniveauers rolle i transformationen
 • Være et redskab til at ensrette og styre vigtige ledelsesmæssige aktiviteter relateret til en konkret transformation
 • Øge fokus på mennesker og adfærd frem for kun tekniske leverancer
 • Få alle med ombord på ændringer i arbejdsgange og processer, som kræves før gevinsterne kan realiseres
 • Identificere de gevinstkritiske forandringer, som ledelsen af transformationen skal tage højde for før, under og efter eksekveringen af programmet
 • Knytte leverancer til forandringerne, så de identificerede forandringer styres parallelt med de tekniske leverancer i programplanen

Forandringer der skaber resultater

Når din virksomhed arbejder med forandringsledelse i større transformationer, kan I opnå succesfuld eksekvering og implementering – og samtidig realisere de ønskede gevinster:

 • Øge forandringsparatheden og maksimere hastigheden af ​​adoptioner
 • Mindske forandringsrisici
 • Bliv bedre til at realisere programmål og gevinster
 • Hold bedre styr på tidsplanen
 • Sikre mobilisering og involvering af ledelsen samt, at programmets formål er klart defineret for alle interessenter

Hvis du skal gøre én ting i forbindelse med en stor forandring eller transformation, så er det at involvere og aktivere din sponsor og ledergruppe.

Kasper Goth, Principal change management konsulent hos ChangeGroup

Første trin til realisering af gevinster i transformationer

Vores tilgang er stærkt tilpasset den gennemprøvede Prosci-værktøjskasse og metodologi, som er en muliggørende ramme for styring af menneske siden af forandringer.

Trin 1: Forberede forandringen

I denne fase af transformationen arbejder vi med at forberede forandringen. Vi afdækker organisationens forandringsmodenhed gennem et healthcheck, der analyserer, validerer og definerer transformationens succeskriterier, forandringsrisici, indvirkning på organisationen og tilgang ud fra de kritiske aspekter af forandringen der er nødvendige for at få succes: lederskab, projektledelse og forandringsledelse (PCT analyse). På baggrund af analysen hjælper vi med at udvikle en klar og veldefineret change story for transformationen.

Trin 2: Håndtere forandringen

I denne fase af transformationen arbejder vi med at støtte sponsorer, seniorledelse og ledere, så de med succes kan lede de ændringer, som programmet bringer i deres teams. Vi overfører forandringsledelseskompetencer til din organisation og etablerer forandringsledelse som en intern kapacitet gennem vores koncept ‘Mobilisering og involvering af ledelsen‘, hvor vi træner og uddanner ledelsen. Vi sikrer samtidig, at alle der påvirkes af transformationen får den rette kommunikation, træning, og forberedelse på forandringen. Det øger sandsynligheden for vellykket forstærkning og opretholdelse af forandringen. Vi foretager en revurdering af lederskab, projektledelse og forandringsledelse (PCT analysen), så vi sikrer at der løbende er fokus på de rigtige aspekter af transformationen.

Trin 3: Opretholde forandringen

I denne fase hjælper vi med at opretholde forandringen med løbende forstærkning. Vi foretager review af performance gennem måling af forandringen, interviews af brugere, ledere og medarbejdere. Vi identificerer gaps og sikrer, at kommunikation, træning og ledelsens involvering justeres for at maksimere hastigheden af ​​adoptioner og drive høj udnyttelse af programmets systemer, processer og måder at arbejde på gennem effektiv forandringsledelse og support indtil, transformationen er i mål, og gevinsterne er realiseret.

Få succes med organisatoriske forandringer sammen med os

ChangeGroup leverer teamet, som kan producere optimale resultater for jeres projekt. Vi engagerer os i hele processen fra at forstå business casen og udføre analyse, til strategiudvikling og forandringsledelse, kommunikation og træning. Vi rådgiver jer gennem hele transformationsprojektet for at sikre, at I når i mål, og at de ønskede resultater kan blive en realitet. Læs mere om hvorfor forandringsledelse er vigtigt i ifm. IT-sikkerhed og NIS2: IT-SIKKERHED HANDLER OM MENNESKER OG FORANDRINGER – IKKE KUN IT

Allan von Staffeldt Beck
Få en snak med Allan!

Allan von Staffeldt Beck

+45 3118 2488
ab@changegroup.dk

Relaterede ydelser