Forandringsledelse

Effektive samarbejdsprocesser

Mange organisationer oplever udfordringer med at forbedre deres samarbejdsprocesser. Det kan være samarbejdet imellem forretningsenheder og IT, eller interne afdelingsprocesser der ikke kører så glat som muligt, eller ikke leverer de ønskede resultater. Ineffektivt samarbejde kan karakteriseres af ressourcekrævende konflikter og en oplevelse af lav produktivitet. Samarbejde er en menneskelig proces der kræver fokus på både sociale relationer og strukturer. Kvaliteten af samarbejdsprocesser har direkte indflydelse på resultater, både på kort og lang sigt. ChangeGroup hjælper din virksomhed med at udvikle effektive samarbejdsprocesser ved at kombinere procesværktøjer med metoder inden for samarbejde og forandringspsykologi.

Allan von Staffeldt Beck
Vil du vide mere om effektive samarbejdsprocesser?

Allan von Staffeldt Beck

+45 3118 2488
ab@changegroup.dk

Effektive samarbejdsprocesser leverer resultater

Effektive samarbejdsprocesser leverer først og fremmest de ønskede resultater. De er præget af en bevidst og fælles tilgang til de mest centrale elementer i samarbejdet fx. vidensdeling og læring. Gode samarbejdsprocesser kendetegnes ved en stærk sammenhæng mellem opgaver, kompetencer og ressourcer. Der er en høj arbejdsglæde, som er centralt for at øge effektiviteten i samarbejde, der hovedsageligt bygger på viden og interaktion mellem mennesker.

Knuder i samarbejde har ofte mange konsekvenser fx. ledelsesmæssige frustrationer over manglende resultater. Der kan opstå uhensigtsmæssige arbejdsforhold på grund af konflikter, manglende kommunikation og oplevelse af lav produktivitet. Effektive samarbejdsprocesser gavner både organisationen, ledelsen samt medarbejderne, da målsætninger bliver meningsfulde, tydelige og realistiske. Det medfører mindre spild af tid og ressourcer, tydelighed omkring situation og retning, samt øget arbejdsglæde og udvikling af kompetencer. Effektive samarbejde skaber værdi ved at:

 • Afklare den nuværende situation via fokuseret dialog, observationer og workshops med involverede medarbejdere
 • Sætte fokus på det der er vigtigt for at opnå et godt samarbejde som skaber resultater og kan duplikeres over tid
 • Skabe en samarbejdsplan med de involverede medarbejdere, som både er eksekver- og målbar
 • Sætte fokus på individuel sparring, samt involverende og engagerende facilitering af samarbejdsprocessen
enterprise change management (ECM)

Få større udbytte af dine ressourcer

Når en organisation opnår effektive samarbejdsprocesser medfører det typisk en eller flere af følgende fordele:

 • Øget værdiskabelse samt oplevelse af succes
 • Oplevelse af bedre kontrol
 • Færre ressourcekrævende konflikter
 • Evne til at levere hurtigere
 • Mere udbytte af eksisterende kompetencer
 • Højere arbejdsglæde og engagement
 • Målbart bedre samarbejde

Fokus på effektive samarbejdsprocesser øger agiliteten mellem IT og forretningen.

Michael Bjørn Andersen, senior proceskonsulent

En proces for gode samarbejdsprocesser

Samarbejde handler om mennesker og processer. Fokus på adfærd, menneskelige relationer og samarbejdsstrukturer er centralt for at skabe effektive samarbejdsprocesser. Det er afgørende at involvere de relevante medarbejdere for at skabe ejerskab og holdbare løsninger. Det er derfor vigtigt at give de involverede medarbejdere den relevante viden samt skabe klarhed omkring hvad der skal til for at løfte samarbejdet i din organisation.

Trin 1: Rådgivning og foranalyse

Det er vigtigt at forstå udgangspunktet for at skabe effektive samarbejdsprocesser. En rådgiver fra ChangeGroup hjælper med at afdække den nuværende situation gennem dialog, observationer og workshops for at sikre et fælles billede af hvor vi starter. Foranalysen skal give svar på, hvilke samarbejdsprocesser der skal indgå i projektet og hvilken tilgang skal anvendes i den konkrete situation.

Trin 2: Design af nye samarbejdsprocesser

Vi tilfører viden til de relevante medarbejdere for sammen at designe en bedre samarbejdsmodel med målepunkter for hvornår samarbejdet vil blive oplevet som værende godt. Gennem fokus på forandringsledelse skaber vi et stærkt fundament for den fremtidige og forbedret samarbejdsmodel for de involverede parter.

Trin 3: Plan for implementering

Når den nye model er designet, hjælper vi med at implementere de nye samarbejdsprocesser. Vi sikrer at samarbejdsmodellen passer ind i din virksomheds eksisterende prioriteter og tager hensyn til ressourcer. En rådgiver fra ChangeGroup hjælper med at identificere og implementere forbedringerne i flere tempi, som sikrer høj forankring blandt medarbejderne.

Trin 4: Struktur for fastholdelse og løbende udvikling

Når den nye samarbejdsmodel er implementeret, fokuserer vi på implementering af strukturer, som sikrer fastholdelsen af den nye model samt opfølgning på opsatte målpunkter og udvikling.

Relaterede ydelser