Forandringsledelse

Adfærdsledelse

Implementering af både store og små forandringer er et uomgængeligt vilkår i offentlige organisationer. Men kigger man på succesfulde implementeringer af forandringer i organisationer, så er den nedslående kendsgerning, at kun 30% af implementeringer lykkes. En væsentlig årsag til at mange implementeringsforsøg slår fejl er, at organisationens ”hoved, hjerte og fødder” ikke formår at arbejde sammen omkring dét at få forandringerne til at slå igennem i både beslutninger og handlinger. Brug adfærdsledelse til at få det til at ske, og øg gevinstrealiseringen, effekten af dine initiativer og få hele organisationen med mod en fælles fremtid.

Allan von Staffeldt Beck
Vil du vide mere?

Allan von Staffeldt Beck

+45 3118 2488
ab@changegroup.dk

Få ting til at ske, som ikke sker af sig selv

Adfærdsledelse kan defineres som disciplinen til at opnå resultater sammen med og gennem andre. Adfærdsledelse er en støttedisciplin til projektledelse og forandringsledelse i forbindelse med implementering af nye processer, systemer og teknologi. En adfærdsleder tænker både som videnskabsmand, designer og facilitator og får din organisation til at fokusere på, hvad morgendagens adfærd er, og hvordan I med effekt, indsigt og læring kan sprede den adfærd sammen.

Adfærdsledelse handler i sin kerne om at bygge sit design til forandringsprojekterne på et mere realistisk syn på menneskelig adfærd og en tilgang til adfærd, hvor magten ligger i mikrohandlinger. Ønsker du forandring, må du gå småt, gå hurtigt, gå bredt og gå sundt. Det kræver, at du og dit team bryder måladfærden i forandringen ned i mikrohandlinger og prøvehandlinger. Sænk barren så folk i organisationen hurtigt føler sig dygtige og kompetente. Er der mange, der foretager mikrohandlingerne, summer det op til én stor effekt. Adfærdsledelse er en designdisciplin til at udvikle, inddrage og lave samskabelse i forbindelse med at opsætte nye prøvehandlinger og designe bedre processer. Det betyder, at i stedet for at slå stort brød op og falde stort, så slår vi småt brød op og falder småt. Det giver en central legitimation, når det er borgernes penge, vi investerer. Det betyder ikke, at vi ikke tænker stort. Vi starter bare småt. Vi kalder det læring før skalering, hvor vi ved at forstå kontekst, anledning og effektkæderne skaber grundlag for udbredelse af vores ønskede adfærd.

Adfærdsledelse

Få det til at ske - bogen om adfærdsledelse

Vil du have mere inspiration om adfærdsledelse, kan vi varmt anbefale bogen 'Få det til at ske' af Henrik Dresbøll. I bogen får du • 1 samlet system til at få forandring til at ske • 8 cases med inspiration • 12 forhindringer for forandringer, du let lærer at overvinde • 14 værktøjer til at praktisere adfærdsledelse • 46 adfærdsgreb til at gøre forandringen let, indlysende, attraktiv og givende at gøre

Få større udbytte af dine forandringer med adfærdsledelse

Sæt adfærden først, og kom i mål med implementeringen af ny teknologi, systemer og nye processer. Vi mennesker er vanedyr, og derfor kan forandring opleves som noget ubehageligt. Det skyldes mange forhold, for eksempel tab af kontrol, modstand mod forandring eller at hjernen skal bruge energi på noget nyt. Når du har en dybere indsigt i egen og ansattes adfærd og handlemønstre, kan du designe optimale forudsætninger for at få mere læring, bedre ledelse og mere samarbejde i handling, og ikke blot i ord og teori. Kort sagt kan du få dét til at ske, som du ønsker skal ske ved at gøre den ønskede og optimale adfærd lettere at udføre i organisationen og derved opnå de ønskede gevinster.

Der er ingen forandring uden forandring af adfærd. Forandringer handler om adfærd og om at ændre adfærd.

Henrik Dresbøll, adfærdsekspert hos ChangeGroup

Gå småt, gå hurtigt, gå bredt og gå sundt i organisationen

Vi hjælper din organisation med at bruge adfærdsledelse til at optimere gevinstrealiseringen i dine forandringsprojekter.

Trin 1: Foredrag

Vi afholder et skræddersyet foredrag eller webinar om adfærdsledelse, hvor din organisation får viden om hvordan man arbejder som adfærdsleder og lærer at bruge mikrohandlinger til at opnå maksimal effekt i forandringsprojekter. I lærer at omsætte viden og informationer til konkrete mikrohandlinger.

Trin 2: Rådgivning & workshop

Få sparring og rådgivning om konkrete problemstillinger i din organisation. Du får trykprøvet dine omgivelser, organisationens adfærdsrum og får gode råd. På en 1-dags-workshop træner vi adfærdsledelse, kernebegreber, metoder og modeller med afsæt i konkrete udfordringer og forandringer.

Trin 3: Træning & workshop

Vi bruger tre dage på at komme med et boost af kreative adfærdsgreb, der kan understøtte implementering af en forestående forandringsproces. Få konkrete adfærdsgreb til at gå småt, gå hurtigt og gå bredt – et boost af adfærdsledelse i forhold til et konkret forandringsprojekt.

Trin 4: Screeningsmøde

Vi screener din organisation og de adfærdsrum dine medarbejdere bevæger sig i. Du får konkrete anbefalinger til forbedringer af dine adfærdsrum og hvordan du som leder kan hjælpe og støtte dine medarbejdere i at fastholde den gode adfærd.

Trin 5: Adfærdsprojekt

Udvikling af et samlet forandringsprojekt fra formålsbeskrivelse til adfærdsdesignet implementeringstiltag. Vi er med jer hele vejen med psykologuddannet adfærdsdesigner og dygtige adfærdsledere fra ChangeGroup.

Få mere ud af dine forandringer sammen med os – og få det til at ske

Sammen med os bliver du leveringsdygtig i gevinstrealisering – én mikrohandling ad gangen. Du får konkrete adfærdsgreb til at gå småt, gå hurtigt og gå bredt – et boost af adfærdsledelse i forhold til et konkret forandringsprojekt. Gennem kurser, skræddersyede undervisningsforløb, rådgivning eller et samlet adfærdsforløb hjælper vi dig med at skabe bæredygtige forandringer, der høster gevinster og sikrer den ønskede effekt.