Forandringsledelse

Forandringsledelse: Health check af forandringsinitiativer

Identificerer og behandler I forandringsrisici i jeres projekter? Hvis ikke, er der stor sandsynlighed for, at det netop er disse typer af risici, som kommer til at spænde ben undervejs – og tid, penge og organisatorisk energi bliver spildt. Når din virksomhed søsætter et nyt forandringsinitiativ, er det vigtigt at få skabt synlighed omkring de risici og gevinstkritiske forandringer, som projektleder, projektsponsor og styregruppe skal tage højde for både før, under og efter eksekveringen af forandringen.

Claus Løfberg Jørgensen
Vil du vide mere?

Claus Løfberg Jørgensen, Administrerende direktør

Grib fat i forandringen med en effektiv tilgang

Sammen med ChangeGroup kan din virksomhed ved hjælp af konkrete redskaber, få hjælp til at identificere og behandle forandringsrisici tidligt i projektet eller på porteføljeniveau, og dermed øger I sandsynligheden for, at projektet bliver i stand til at levere de lovede gevinster.

Ved at afdække forandringslandskabet inden projektet bliver sat i søen, bliver organisationen i stand til bedre at definere forandringens strategi, skalering, timing og bemanding. Det skaber værdi ved at:

 • Skærpe organisationens forståelse for hvorfor forandringen er nødvendig, hvilke forbedringer der tilføres eller forværringer som undgås
 • Skabe klarhed over nødvendig ledelsesmæssig fokus og kompetencer til styring af forandringsrelaterede risici
 • Give indsigt i forandringens kompleksitet og hvor parat virksomhed og medarbejdere er
 • Sikre en standardiseret og struktureret tilgang til forandringsindsatsen

Ryd forhindringer af vejen

Når din virksomhed stiller skarpt på forandringen i tide, kan I opnå succesfuld eksekvering og implementering – og samtidig realisere de ønskede gevinster:

 • Skab sikkerhed for at nå de ønskede mål ved at sætte samme fokus for mål, forandring og målemetode
 • Optimer udnyttelse af tid og øvrige ressourcer
 • Planlægning og overblik over det samlede forløb fra igangsætning til gevinstrealisering

Vejen fra ide til realisering af udbytte er brolagt med forandringsrelaterede udfordringer - stil skarpt på forandringen i tide og indfri jeres planlagte gevinster

Louise Blichert-Toft, change management konsulent hos ChangeGroup

Health check af forandringsinitiativer

Sammen med ledende medarbejdere i og omkring projektet faciliterer erfarne forandringsledere jer gennem et komprimeret 3-trins forløb

Trin 1: Forberedelse til workshoppen

Sammen med jer skærper vi forandringsfortællingen omkring det problem som projektet skal løse og hvorfor, hvilke forbedringer der tilføres eller forværringer som undgås, samt projektets succeskriterier. Ved hjælpe af et konkret redskab kortlægger vi samtidig projektets risikoprofil i forhold til forandringskompleksitet og organisationens parathed.

Trin 2: Health check af forandringsinitiativer workshop

I workshoppen tegner vi sammen med jer forandringslandskabet ved at behandle 4 emner:

 • Gennemgang af forandringsfortælling
 • Med afsæt i projektets succeskriterier, diskussion af To-Be: Hvordan ser fremtiden ud og As-Is: Hvor er vi i dag? Hvad skal vi bevare, fjerne og tilføre for at lykkes med forandringen?
 • Forandringens risikoprofil: Hvor svært et det at nå målet og hvor parate er vi?
 • Hvad taler for forandringen og hvad arbejder imod forandringen?

Trin 3: Konklusion og anbefalinger

Vi dokumenterer og konkluderer på workshoppens out-come og drøfter konkrete anbefalinger til strategi, timing, bemanding og kompetencer med jer

Kortlæg forandringslandskabet sammen med os – og få identificeret og behandlet jeres forandringsrisici tidligt i forløbet

ChangeGroup leverer det bedste team, der kan producere optimale resultater for jeres projekt. Vi engagerer os i hele processen fra at forstå business casen og udføre analyse, til strategiudvikling og forandringsledelse samt forandringsaktiviteter herunder kommunikation, lederskab, coaching, håndtering af modstand og træning. Vi rådgiver jer gennem hele projektet, for at sikre at I når i mål og at de ønskede resultater bliver en realitet.

Relaterede ydelser