Forandringsledelse

Mobilisering og involvering af ledelsen i store forandringer og transformationer

Når en organisation bliver påført store ændringer, som rammer mange, så er det vigtigt, at organisationen kan se en samlet ledelse stå bag ændringerne. Prosci’s ”Top 7 contributors to change success” viser, at aktivering af topledelse og mellemledelse er blandt de vigtigste parametre, hvis man skal have succes med organisatorisk forankring af sine forandringer. Hos ChangeGroup hjælper vi din virksomhed med effektivt at involvere både topledelsen og mellemledere i store organisatoriske forandringsprocesser, så I får succes med jeres transformationer og derved jeres omstillingsparathed.

Allan von Staffeldt Beck
Ring til Allan og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig!

Allan von Staffeldt Beck, Seniorrådgiver og faglig lead

Målrettet involvering af alle ledelsesniveauer

Nye teknologier, accelererende kundekrav og internationale begivenheder influerer hver eneste dag virksomheder og organisationer, og evnen til at kunne omstille sin virksomhed og organisation er derfor blevet et vigtigt konkurrenceparameter. Det betyder samtidigt, at evnen til at kunne skabe forandringer er blevet en kritisk kompetence. Store forandringer – så som nye agile arbejdsmetoder, nye forretningsmodeller eller store kernesystemudskiftninger – medfører store påvirkninger i organisationen, og her er det afgørende at fokusere på og gøre brug af alle ledelsesniveauer til at understøtte de organisatoriske forandringer, hvis man skal skabe succes.

Aktiveringen af både topledere og mellemledere i større forandringsprojekter handler om, at man som forandringsleder, sammen med lederne, bliver enige om, hvilke aktiviteter der skal udføres og hvornår. Typiske aktiviteter er: kommunikation, deltagelse i møder og stand-ups, trænings- og go-live planlægning, coaching af medarbejdere og understøttelse af diverse projektaktiviteter. Aktivering, involvering og mobilisering af ledelsen skaber værdi ved at:

 • Øge fokus på og viden om de forskellige lederniveauers roller i transformationen
 • Være et redskab til at ensrette og styre vigtige ledelsesmæssige aktiviteter relateret til en konkret transformation
 • Støtte sponsorer, seniorledelse og ledere, så de med succes kan lede de ændringer, som programmet bringer i deres teams
 • Overføre forandringsledelseskompetencer til organisationen og etablere forandringsledelse som en intern kapacitet, og dermed øge sandsynligheden for vellykket forstærkning og opretholdelse

Få ledelsen med og opnå større succes

Når ledelsen er involveret, er der markant større chance for at opnå succes med organisatorisk forankring af sine forandringer. De virksomheder der formår at involvere ledelsen, kan opnå disse fordele:

 • Hurtigere og mere permanent forankring – øget agilitet
 • Mindre ressourceforbrug under forandring
 • Øget generel transparens i forandringsprocessen
 • Tættere kontakt mellem forandringer/projekter og den aktuelle drift

I store forandringer eller transformationer udføres forandringsledelsen med størst effekt gennem virksomhedens ledere.

Kasper Goth, Principal change management konsulent hos ChangeGroup

Første trin til mobilisering af ledelsen i transformationer

I samarbejde med Nexum hjælper vi din virksomhed med mobilisering og involvering af ledelsen gennem vores framework, der tager udgangspunkt i den gennemprøvede Prosci-værktøjskasse og metodologi. Proscis metode er en global standard inden for forandringsledelse, og er den metode i verden med flest certificerede. Alle aktører fra topledelse til medarbejder bliver styrket og trænet til at udføre deres specifikke roller i forandringsprocessen.

Trin 1: Involvering og mobilisering af sponsor og topledelsen:

 • Vi starter med at sikre et fælles sprog ved at gennemgå Prosci Sponsor Briefing workshop. Denne bruges som løftestang til en forståelse af sponsorrollen og de værktøjer, som vi bruger i involveringen af virksomhedens øverste ledelse.
 • Næste skridt er at lægge en plan sammen med sponsor og topledelse, som sikrer, at de vedbliver at være aktive og synlige hele vejen gennem forandringsprocessen.
 • Vi holder løbende sparringsmøder med samtlige medlemmer af topledelsen, så vi sikrer, at vi er synkrone igennem de ofte meget krævende og uforudsigelige forandringsprojekter

Trin 2: Involvering og mobilisering af mellemledere:

Vores tilgang til involvering af mellemledelsen er et forløb, som følger forandringsprocessen og løbende klæder lederne på med de nødvendige værktøjer og kompetencer.

Workshop 1: ‘Leading Your Team Through Change’

På den første workshop arbejder vi med at øge forståelsen og kompetencerne inden for change management. Mellemlederne får viden om:

 • Prosci bedste praksis forskning
 • Introduktion til ADKAR
 • Sådan forbereder du dig selv på forandring
 • Sådan leder du dit team gennem forandring

Hver leder udfylder en People Manager Assessment, som giver konkrete input og sparring på, hvad de hver især skal være opmærksomme på i forbindelse med en stor forandring eller transformation.

Efter Workshop 1 er der hjemmearbejde, hvor hver leder laver en ADKAR assessments og identificere barrierepunkter på alle centrale interessentgrupper.

Workshop 2: ‘Use ADKAR to plan CM activities’

På den anden workshop træner vi ADKAR og planlægningen af change management aktiviteter i programmet, herunder:

 • Forandringsledelsesplaner og ADKAR som rygrad for change management træning
 • Hver leders egne ADKAR-aktiviteter
 • Hver leders egne change management planer
 • ADKAR som værktøj til opfølgning

Efter workshop 2 er der hjemmearbejde, hvor hver leder revurderer deres People Manager Assessment og identificerer modstandspunkter for alle nøgleinteressenter.

Workshop 3: ‘Resistance Management & Your challenges’

På den tredje workshop arbejder vi med hver leders modstand og udfordringer, herunder:

 • Hvordan ser modstand ud?
 • Hvorfor yder medarbejderne modstand?
 • Hvad kan du gøre for at minimere modstanden?
 • Hvordan har din People Manager Assessment udviklet sig?
 • Hvad er dine primære udfordringer med din rolle nu?

Trin 3: Løbende sparring og coaching

Efter workshopforløbet vil der være løbende opfølgning og netværksmøder, hvor ledelsesgruppen deler deres bedste praksis. De vil også modtage løbende sparring og coaching efter behov.

Få succes med organisatoriske forandringer sammen med os

ChangeGroup leverer teamet, som kan producere optimale resultater for jeres projekt. Vi engagerer os i hele processen fra at forstå business casen og skabe forandringshistorien, til mobilisering af topledelsen og mellemledere, kommunikation og træning. Vi rådgiver jer gennem hele transformationsprogrammet eller projektet for at sikre, at I når i mål og at de ønskede resultater kan blive en realitet.

Allan von Staffeldt Beck
Allan sidder klar, hvis du skal have sparring om forandringer!

Allan von Staffeldt Beck

+45 3118 2488
ab@changegroup.dk

Relaterede ydelser