Bæredygtighed

Dobbelt væsentlighedsanalyse (Double Materiality)

Fra 2025 skal større børsnoterede virksomheder leve op til CSRD-direktivet, hvilket blandt andet indebærer, at din virksomhed skal overholde lovkravet om en dobbelt væsentlighedsanalyse (Double Materiality). Det betyder, at I både skal kende og håndtere positive og negative påvirkninger på samfund, mennesker og miljø og samtidigt skal identificere de bæredygtighedsrisici, som kan påvirke jer selv, eksempelvis klimaforandringer og ressourceknaphed.

 

Allan von Staffeldt Beck
Vil du vide mere?

Allan von Staffeldt Beck, Seniorrådgiver og faglig lead

Hvad er dobbelt væsentlighedsanalyse?

En dobbelt væsentlighedsanalyse (Double Materiality) er en proces, som hjælper din virksomhed med at udvælge de væsentligste fokusområder og data, som I skal fokusere og rapportere på. Udgangspunktet for dobbelt væsentlighedsanalysen er en bæredygtighedsrisiko- og mulighedsvurdering af din virksomheds værdikæde ud fra både et finansielt og et ikke-finansielt perspektiv. 

Til forskel fra en traditionel væsentlighedsanalyse involverer en dobbelt væsentlighedsanalyse (Double Materiality) to forskellige perspektiver. De to perspektiver danner udgangspunktet for vurderingen af væsentligheden. Dette arbejde hjælper jer med at forstå og reagere på de mest relevante og betydningsfulde bæredygtighedsudfordringer og muligheder. De to perspektiver er:

 • Indefra-ud perspektiv (virksomhedens positive og negative påvirkning på mennesker, miljø og samfund)
 • Udefra-ind perspektiv (påvirkning på virksomhedens finansielle situation gennem muligheder og risici)
Dobbelt væsentlighedsanalyse CSRD ESG Double Materiality

CSRD: Hvem gælder lovgivningen for og hvornår?

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Lovgivningen gælder for følgende virksomheder:

 • Børsnoterede virksomheder med 500+ ansatte: Dataindsamling i 2024, rapportering i 2025
 • Andre store virksomheder med 250+ ansatte og deres datterselskaber: Dataindsamling i 2025, rapportering i 2026
 • Børsnoterede SMV’er: Dataindsamling i 2026, rapportering i 2027

Dobbelt væsentlighedsanalyse: Få indsigt og fokus

De virksomheder, der arbejder med dobbelt væsentlighedsanalyse (Double Materiality), kan opnå disse fordele:

 • Bedre forståelse for interessenters forventninger, perspektiv og fokus i forhold til bæredygtighed
 • Dybere indsigt i, hvordan virksomheden påvirker mennesker, miljø og samfund og derved identificere og prioritere væsentlige ESG-fokusområder
 • Kortlægning af ESG-relaterede risici og muligheder samt den faktiske og potentielle indvirkning på forretningen
 • Bedre beslutningstagen gennem bevidste og databaserede valg og fravalg
 • Opbygning af kompetencer og viden, der øger indsigt og handlekraft i forhold til risici og muligheder i værdikæden
 • Udvikling af en fokuseret ESG-strategi
 • Rapportere i overensstemmelse med CSRD på en transparant og autentisk måde

En dobbelt væsentlighedsanalyse guider jer til at fokusere jeres ressourcer dér, hvor der er størst mulighed for positiv indvirkning, og hvor negativ indvirkning forebygges."

Silke Sønderstrup-Granquist, Head of CSR, Sourcing House

Kom i mål med din dobbelt væsentlighedsanalyse (Double Materiality)

Processen tager udgangspunkt i seks trin, som hjælper jer med at afdække og prioritere de væsentligste ESG-fokusområder: 

Trin 1: Afdæk kontekst

Vores due diligence-projektleder hjælper jer med at afdække, hvilke lovkrav og særlige forhold, der gælder for Jeres virksomhed og identificerer øvrige faktorer, der kan bidrage til, eller spille ind på, en prioritering af væsentlighed inden for ESG. Herudover afklarer I jeres ESG-ambitioner.

Trin 2: Forstå positiv og negativ påvirkning

Vores CSDDD-konsulent hjælper jer til at identificere og forstå jeres positive og negative påvirkning i værdikæden og vurderer potentialet eller alvorligheden af påvirkningen.

Trin 3: Lyt til interessenter

Vores projektleder med speciale i dobbeltvæsentlighedsanalyse hjælper jer til at udvælge de interne og eksterne interessenter, som kan hjælpe jer med at kvalificere væsentligheden af de områder, I har afdækket. Arbejdet bygger en struktureret tilgang til interessentinvolvering for at sikre det bedst mulige input til jeres videre arbejde.

Trin 4: Prioriter fokusområder

Vores CSDDD-konsulent hjælper jer med at prioritere input fra både jeres vurdering af påvirkning på mennesker, miljø og samfund, input fra interessentdialogen og en analyse af den finansielle indvirkning på jeres forretning. På baggrund heraf får I udviklet et samlet overblik over prioriterede ESG-fokusområder.

Trin 5: Sæt mål for fokusområder

Vores dobbelt væsentlighedsanalyse-konsulent hjælper jer med at udvælge og sætte klare mål for hvert fokusområde på kort og lang sigt.

Trin 6: Samlet dobbelt væsentlighedsanalyse

Vores bæredygtighedskonsulent dokumenterer jeres prioriterede fokusområder, valg og fravalg samt beskriver processen og jeres målsætninger for de udvalgte områder indenfor E, S og G, så I er klar til at anvende dobbelt væsentlighedsanalyse i jeres rapportering. 

Få CSRD og ESG øverst på dagsordenen – sammen med os

Vi har nogle af landets mest kompetente projekt- og forandringsledere med bæredygtigt fortegn, som kan hjælpe jeres virksomhed med jeres bæredygtighedsarbejde. ChangeGroup laver et forløb tilpasset jeres virksomhed og forretning, der hjælper jer til at navigere i landskabet af strategisk bæredygtighed. Et forløb gennem os sikrer, at I kender kommende krav, lovgivning og trends indenfor bæredygtighed og får fastlagt en strategi og plan for, hvordan I både imødekommer kravene fra omverden og samtidig realiserer jeres egne ambitioner for ansvarlig virksomhedspraksis.

Vores strategiske bæredygtighedsrådgivning går ud over standardpraksis. Vores bæredygtighedsprojektledere samarbejder tæt med din virksomhed fra start til slut – lige fra at afdække og forstå jeres behov til at identificere nøgleområder inden for bæredygtighed/ESG. ChangeGroups erfarne specialister – konsulenter – i bæredygtighed hjælper jer med at træffe bevidste beslutninger baseret på solid dataindsigt og opbygge kompetencer i organisationen, så I kan håndtere risici og muligheder i hele værdikæden i fremtiden.

Vi har skabt stærke strategiske partnerskaber inden for bæredygtighed for at imødekomme jeres specifikke behov. Herudover tilbyder ChangeGroup skræddersyet kompetenceudvikling indenfor bæredygtighed til vores freelancekonsulenter. Dette sikrer, at din virksomhed drager fordel af den nyeste viden og ekspertise indenfor bæredygtighed.

Allan von Staffeldt Beck
Vil du vide mere?

Allan von Staffeldt Beck

+45 3118 2488
ab@changegroup.dk

Relaterede ydelser