Bæredygtighed

Due diligence for bæredygtighed (CSDDD)

De kommende bæredygtighedslovkrav fra EU om due diligence – Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) – er lavet for at understøtte dokumenteret ansvarlig virksomhedsadfærd, og en implementering af due diligence kan imødekomme disse krav. Hos ChangeGroup kan vi hjælpe din virksomhed med et rådgivningsforløb i due diligence for bæredygtighed.

Allan von Staffeldt Beck
Vil du vide mere om CSDDD?

Allan von Staffeldt Beck, Seniorrådgiver og faglig lead

Hvad er due diligence for bæredygtighed (CSDDD)?

Due diligence - også kaldet due diligence for bæredygtighed - bygger på internationalt anerkendte retningslinjer fra OECD og FN for, hvordan virksomheder agerer ansvarligt. Det er en proces, hvor virksomheden arbejder systematisk med at identificere, forebygge, begrænse og kommunikere deres eksisterende og potentielle negative påvirkning på mennesker, miljø og samfund.

Det kommende EU-direktiv inden for due diligence, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), indebærer en forpligtelse til at handle ansvarligt i form af lovpligtig due diligence. De virksomheder, der omfattes, skal udføre due diligence på deres egne aktiviteter, deres datterselskabers aktiviteter samt deres værdikæde. Det betyder at virksomheder skal identificere, forebygge og håndterer negative påvirkninger. Desuden skal omfattede virksomheder kommunikere transparent om deres arbejde med due diligence i årsrapporten efter en række raporteringsstandarder. Målgruppen for CSDDD bliver i første omgang virksomheder med 500+ ansatte og 150+ millioner euro i omsætning og hertil særlige sektorer med 250+ ansatte og 40+ millioner euro i omsætning. Dette direktivforslag indebærer, at der vil blive ført tilsyn med de kommende regler og man vil kunne få påbud og bøder for overtrædelser. Det er endnu for tidligt at sige, hvornår CSDDD træder i kraft, da direktivforslaget stadig er til forhandling i EU.

Due diligence for bæredygtighed (CSDDD)

Med et rådgivningsforløb i due diligence opnår jeres virksomhed:

  • En internationalt anerkendt tilgang til at drive ansvarlig virksomhedspraksis
  • Et solidt grundlag for at leve op til lovgivning og udefrakommende krav
  • Overblik over virksomhedens påvirkning og risici i hele værdikæden
  • En plan for at håndtere virksomhedens negative påvirkning
  • Et fundament for at kommunikere transparent om virksomhedens arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed
  • Intern forankring af virksomhedens arbejde med ansvarlighed på tværs af organisationen

En due diligence for bæredygtighed hjælper med at dokumenterer, hvordan I tager ansvar i din virksomhed

Claus Løfberg Jørgensen, Adm. direktør i ChangeGroup

Sådan hjælper vores CSDDD-projektleder med due diligence for bæredygtighed

Vores rådgivningsforløb i due diligence giver jeres virksomhed et overblik over virksomhedens påvirkning i hele værdikæden og en metode til at håndtere de risici, som er koblet til jeres eksisterende processer og praksis. I samarbejde med vores CSDDD-projektleder opnår I dermed et solidt grundlag for at leve op til stigende forventninger og lovgivning samt at kommunikere transparent jeres arbejde om bæredygtighed. Rådgivningen bygger på de seks skridt i OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd og indeholder blandt andet disse elementer:

Trin 1: Opkvalificering af jeres viden og kompetencer

At arbejde med ansvarlig virksomhedsadfærd kræver viden om bæredygtighed på tværs af organisationen. En specialist i due diligence – en CSDDD-projektleder – kan hjælpe med at opkvalificere din organisation, så I får en fælles viden og forståelse for bæredygtighed. I vil opnå viden om lokal og international bæredygtighedslovgivning, bæredygtighedsstandarder og certificeringer, forbrugertrends og forventninger, og viden om, hvad der forventes af jer som virksomhed – nu og i fremtiden.

Trin 2: Gap-analyse

Ved brug en GAP-analyse undersøger vores CSDDD-projektleder virksomhedens nuværende tilstand ved at vurdere eksisterende processer, praksisser, systemer og resultater. Projektlederen afdækker, hvor jeres nuværende tiltag og initiativer matcher “Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling” (OECD)’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd, og hvor der er brug for at udvikle indsatser og initiativer for øget ansvarlighed. Dette kan involvere at identificere barrierer, manglende ressourcer, uklare strategier eller andre faktorer, der påvirker opnåelsen af målene for en ansvarlig fremtid.

Trin 3: Risikovurdering med fokus på impact materiality

En projektleder med speciale i due diligence for bæredygtighed vil hjælpe jer til at lave en risikoanalyse med fokus på en afdækning af, hvor og hvordan I med jeres virksomhed og praksis påvirker mennesker, miljø og samfund, i jeres værdikæde. I vil opnå forståelse for, hvordan jeres egen praksis og adfærd kan understøtte, eller spænde ben for, jeres ambitioner om ansvarlighed. Dernæst identificerer og prioriterer projektlederen de risici, der har størst potentiel eller reel negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfund. Denne prioritering danner grundlag for en fokuseret indsats, og underbygger hvordan I skal bruge jeres tid og ressourcer samt er grundlaget for efterfølgende rapportering.

Trin 4: Fremadrettet handlingsplan og intern forankring

Ud fra vurderingen af Jeres aktuelle position og de mål, I stræber efter, udarbejder vi en plan, der ikke blot identificerer, men også håndterer Jeres indvirkning på miljøet, samfundet og økonomien. Vores CSDDD-projektleder fokuserer ikke kun på risici, men også på at integrere due diligence-processen internt, så den bliver en forankret del af virksomhedens kultur og praksis og en integreret del af kommunikationen med jeres interessenter. Et element heri er en klagemekanisme, der giver en stemme til interessenter og dem der kan påvirkes negativt af jeres aktiviteter.

Implementer en due diligence sammen med os

Ved at implementere due diligence for bæredygtighed vil din virksomhed opnå både risiko- og forsyningskædestyring, en styrket brandværdi, effektiv ressorceforvaltning og overholdelse af lovgivning. At have effektive og virkningsfulde processer for due diligence kan ikke alene hjælpe virksomheder til ansvarlig drift, men også bidrage til at træffe vigtige forretningsbeslut­ninger – så som valg af nye forretningsområder, partnerskaber og produkter. I samarbejde med landets førende projektledere med bæredygtighedsspeciale skaber vi en fremtidssikring af Jeres forretning.
Henrik Hajslund
Vi du vide mere?

Henrik Hajslund