Bæredygtighed

Sustainability Management Office (SMO)

Mange virksomheder oplever, at det kan være en udfordring at opbygge den rette organisatoriske struktur, og at indhente de kompetencer, der kan hjælpe virksomheden til at håndtere de nye lovkrav til bæredygtighed. Ifølge en undersøgelse fra 2023 er 81% af virksomheder i tvivl om, hvordan de får etableret den rette organisering, roller og ansvar for bæredygtighed i virksomheden. For at opbygge struktur omkring din virksomheds bæredygtighedsinitiativer og sikre en effektiv organisering af arbejdet, hjælper ChangeGroup med implementeringen af et Sustainability Management Office (SMO). Med et SMO bliver din virksomhed i stand til at træffe bevidste beslutninger og opnå en effektiv eksekvering af bæredygtighed.

Henrik Hajslund
Skal vi tage et møde om SMO?

Henrik Hajslund

Hvad er et Sustainability Management Office (SMO)?

Hos ChangeGroup har vi udviklet et koncept, der skal sikre din virksomhed en effektiv eksekvering af bæredygtighed på tværs af organisationen. Vi kalder det et SMO – et Sustainability Management Office. Konceptet er grundlagt på baggrund af de succesfulde ydelser, som der ligger i PMO (Project Management Office) og i CMO (Change Management Office). Konceptet er skræddersyet til at understøtte bæredygtighed som tværgående fokus og er en afgørende indsats i din virksomhed.

SMO er dedikeret til at integrere udviklingen af virksomhedens bæredygtighedsstrategi og ESG-mål med den overordnede forretningsstrategi samtidig med, at det realiserer understøttende indsatser og forankrer dem i organisationen. Sideløbende dokumenteres og rapporteres der på målsætninger og indsatser. Et SMO opererer på tværs af virksomheden og sikrer, at der er sammenhæng mellem ambition, målsætninger og indsatser i hele organisationen og kobler bæredygtighed ind i en større strategisk sammenhæng. Et Sustainability Management Office (SMO) skaber bl.a. værdi ved at:

  • Sikre overholdelse af lovgivning, standarder og branchekrav
  • Opsamle data for at evaluere virksomhedens præstationer inden for E, S og G
  • Sikre bred forankring i organisationen og ejerskab for alle

Hvorfor skal din virksomhed etablere et SMO?

Kravene til virksomhedernes prioritering af og handling på ESG-dagsordenen øges væsentligt disse år, hvilket er drevet af blandt andet EU-lovgivning med sabktionsbundne rapporteringskrav for store virksomheder og øget forventning fra kunder, medarbejdere, investorer og samarbejdspartnere. Dette kalder på en strategisk prioritering og tilsvarende opkvalificering af organisationen for at kunne håndtere og imødekomme fremtidens krav.

Med oprettelsen af et SMO skaber din virksomhed en struktureret ramme om arbejdet med at håndtere ansvaret for Jeres indvirkning på mennesker, miljø og samfund. Et Sustainability Management Office (SMO) bidrager til, at ESG integreres i organisationens forretningsstrategi, drift og kultur, så din virksomhed både overholder gældende lovgivning og opererer i henhold til Jeres ambitioner og strategi for bæredygtighed.

Sustainability Management Office (SMO)

SMO: Effektiv bæredygtighed og gevinstrealisering

Når din virksomhed etablerer et Sustainability Management Office (SMO) kan I træffe bevidste beslutninger og opnå en succesfuld effektiv eksekvering af bæredygtighedsprojekter og samtidig realisere de ønskede gevinster:

  • Bedre beslutningstagen omhandlende bæredygtighedsinitiativer og projekter
  • Sikrer at kommunikation og rapportering er transparent og datadrevet
  • Synliggøre gevinstrealisering så arbejdet skaber den ønskede værdi for virksomhed, mennesker, miljø og samfund
  • Opnå bred forankring i organisationen, så alle føler ejerskab og forstår deres bidrag til ambitionen i hverdagen
  • Opbygge kompetencer, samle op på læring, udvikle indsatser, processer og adfærd, der forbedrer vidensdeling

Et SMO tilføjer værdi ved at etablere forbindelser mellem mål og initiativer på tværs af organisationen, samt integrerer jeres bæredygtighedsmål i den overordnede strategi"

Ditte Deigaard, bæredygtighedsrådgiver hos ChangeGroup

Sustainability Management Office (SMO)

Illustration: De fem faser i implementeringen af et SMO

 

SMO: Få etableret den rette struktur for bæredygtighed

Gennem vores fem faser hjælper vi din virksomhed med at få etableret og implementeret et Sustainability Managagement Office (SMO). Konceptet er udviklet med mulighed for skalering og i en tilgang opdelt i faser. Dette sikrer, at SMO kan implementeres i forskellige tempi og kan tilpasses forskellige organisatoriske rammer og modenhedsniveauer, indenfor bæredygtigheds- og omkostningsrammer.

Fase 1: Risiko- og mulighedsanalyse

Processen indledes med udarbejdelsen af en analyse. Denne har til formål at skabe en dybdegående forståelse af de lovgivningsmæssige rammer, standarder, definitioner og globale bæredygtighedsstrømninger, der potentielt kan påvirke din virksomhed.

Fase 2: Prioritering

Efter at have opnået indsigt, prioriteres nøgleområder gennem en dobbelt væsentlighedsanalyse. Dette involverer en nøje afvejning af økonomiske og samfundsmæssige påvirkninger for at identificere de mest betydningsfulde fokusområder og indsatser. Dette skal danne grundlaget for din virksomheds bæredygtighedsarbejde.

Fase 3: Scoping af SMO

Vi etablerer en effektiv governancestruktur, identificerer kompetencebehov, definerer roller og ansvar, udarbejder opgavebeskrivelser og gennemfører en grundig GAP-analyse baseret på Sustainability Maturity Assessment. Dette danner grundlag for en målrettet og skræddersyet etablering- og implementeringsplan.

Fase 4: Opbygning af SMO

Jeres SMO er nu en realitet på baggrund af opbygningen og implementeringen af konceptet. Dette sikrer en solid struktur og engageret ledelse, hvilket skaber fundamentet for et effektivt og levedygtigt SMO.

Fase 5: Læring

Denne fase indebærer kontinuerlig tilpasning og udvikling af fokus, indsatser og governancestrukturer. Ved at lære af tidligere erfaringer sikrer vi, at din virksomheds struktur og governance for bæredygtighedsprojekterne forbliver dynamisk og i stand til at håndtere fremtidige udfordringer.

Sustainability Management Office – sammen med os

Med en bred baggrund inden for både offentlige og private virksomheder er vores SMO-koncept et resultat af flere års håndgribelig erfaring fra forandringledelse samt projekt- og programledelse. Vi kombinerer praktisk know-how med inddragelse af førende eksperter inden for bæredygtighed for at skabe en unik og effektiv tilgang til din virksomheds udvikling. Ved at vælge ChangeGroup som din samarbejdspartner til etablering af et Sustainability Management Office (SMO) kan du forvente mere end blot rådgivning. Du sikrer dig og din virksomhed værdi og tryghed gennem hele processen. Vi er her for at gøre din rejse så problemfri og givende som muligt. Lad os sammen forme din virksomheds bæredygtige fremtid.

Henrik Hajslund
Vil du høre mere om SMO?

Henrik Hajslund

Relaterede ydelser