ChangeGroup projektledelse projektleder programledelse programleder konsulent

Hvad er bæredygtig projektledelse?

Efterspørgslen på projektledere og programledere, som har erfaring med bæredygtighedsbevidst projektledelse, stiger. Men hvad er bæredygtig projektledelse egentlig? Det giver vi dig svar på her!

Den bæredygtige agenda er kommet. Flere og flere virksomheder skriver sig på til UN Global Compact, hvor de forpligter sig til at arbejde med – og rapportere på – bæredygtighed. Der ses derfor også et stigende behov for at få bragt bæredygtighed ind i projekter.

Bæredygtig projektledelse er en tilgang til projektstyring, hvor der tages hensyn til miljømæssige, sociale og økonomiske faktorer for at opnå bæredygtige resultater. Formålet med bæredygtig projektledelse er ikke kun at opfylde projektets mål og leverancer, men også at minimere negative påvirkninger på miljøet, samfundet og økonomien på kort og lang sigt. Dette indebærer at finde balance mellem at skabe værdi og minimere skader.

Nøgleprincipperne inden for bæredygtig projektledelse inkluderer:

1. Miljømæssig bæredygtighed: Dette fokuserer på at minimere projektets påvirkning på miljøet. Det kan indebære reduktion af affald, energiforbrug og udledninger samt anvendelse af genanvendelige og miljøvenlige materialer og metoder.

2. Social bæredygtighed: Dette indebærer at tage hensyn til samfundets interesser og trivsel. Det kan omfatte at sikre, at projektet respekterer lokale kulturer, samarbejder med lokale interessenter og bidrager positivt til samfundet.

3. Økonomisk bæredygtighed: Dette handler om at sikre, at projektet er økonomisk levedygtigt på lang sigt. Det involverer omhyggelig økonomisk planlægning, budgetstyring og risikohåndtering for at undgå overskridelser og unødvendige omkostninger.

4. Langsigtet perspektiv: Bæredygtig projektledelse tager højde for projektets indvirkning på fremtidige generationer. Det indebærer at tænke ud over projektets levetid og forudse potentielle konsekvenser på lang sigt.

5. Stakeholder-engagement: At involvere interessenter (stakeholders) tidligt og løbende i projektet bidrager til at sikre, at deres interesser og bekymringer adresseres, og at projektet har bredere legitimitet.

6. Måling og rapportering: Bæredygtige projektledelse involverer måling af projektets miljømæssige, sociale og økonomiske resultater. Dette giver mulighed for at identificere områder, hvor der kan opnås forbedringer, og det giver gennemsigtighed om projektets virkning.

Bæredygtig projektledelse handler om at opnå resultater, der ikke kun opfylder de umiddelbare mål for virksomheden her og nu, men som også bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

Vil du have mere viden om bæredygtig projektledelse? Så tilmeld dig vores nuværende – eller hold øje med kommende – webinarer om bæredygtighed HER.

Allan von Staffeldt Beck
Skal du have gratis sparring omkring din bæredygtighedsrejse? Så kontakt vores rådgiver

Allan von Staffeldt Beck

+45 3118 2488
ab@changegroup.dk