Projekt- og programledelse

Programledelse

Hvert år søsætter danske virksomheder en lang række forretningskritiske initiativer på tværs af organisationen. Men de ønskede forandringer bliver ikke altid en realitet. Fokus er rettet mod de enkelte initiativers leverancer, frem for den forandring, som strategien skal bidrage til at skabe. Når vi er en del af dit team, arbejder ChangeGroup målrettet med programledelse ved at etablere og styre programmer, som realiserer de forandringer strategien skal levere. Vi skaber en fælles vision for programmet, der skaber synlighed om de forandringer ledelsen ønsker at opnå, og sikrer en effektiv styring af de tværgående projekter og initiativer.

Claus Løfberg Jørgensen
Lær mere om Programledelse

Claus Løfberg Jørgensen

+45 2374 1911
clj@changegroup.dk

Programledelse: Målrettet styring af flere leverancer skaber forandring

Ledere af organisationer er afhængige af, at kunne styre de strategiske initiativer i en kompleks verden, som er under konstant forandring. Det kan være en organisatorisk forandring, eksekvering af nye politiske reformer eller igangsættelse af nye forretningstiltag. Derfor er det afgørende, at virksomhedens projekter og aktiviteter gennemføres effektivt, og er målrettede realisering af de ønskede gevinster i strategien.

Programledelse er en målrettet styring af mange leverancer fra flere projekter, som sammen skal bidrage til at skabe en forandring og gennemføre virksomhedens vision. Ved at etablere et program kan virksomheden styre og koordinere de strategiske indsatser, aktiviteter og projekter. Når en virksomhed fokuserer på programledelse, har den større succes med at opnå de forandringer, som indbyrdes afhængige projekter skal levere. Effektiv programledelse skaber resultater ved at:

  • Beskrive den strategiske vision, målsætning og rolle, som programmet skal varetage
  • Etablere en programorganisation med nødvendige kompetencer og ressourcer
  • Koordinere og styre risiko, ressourcer og forandringer på tværs af projekter og aktiviteter
Programledelse

Programledelse: Kom i mål med strategien

Din virksomhed kan sikre at forandringsinitiativer på tværgående projekter realiserer de forretningsmål, som strategien ønsker at opnå. Ved at anvende en metodisk tilgang til programledelse kan du:

  • Identificere og realisere de ønskede forandringer
  • Styrke evnen til at allokere ressourcer
  • Koordinere og prioritere mellem projekterne i forhold til effekten for det samlede program
  • Forbedre dynamikken mellem tværgående projekter og aktiviteter
  • Øge effektivitet og produktivitet gennem fælles tilgang og metode
  • Skabe synlighed for det samlede program

Vil du være en del af vores netværk for Danmarks dygtigste programledere?

Claus Løfberg Jørgensen, Adm. direktør hos ChangeGroup

Programledelse: Fra strategi over program til forandring

Gennem en lineær proces med fire trin hjælper vores team med at implementere en effektiv tilgang til programledelse.

Programledelse trin 1: Rådgivning og modenhedsanalyse

For at komme i gang med effektiv styring af tværgående projekter, er det vigtigt at foretage en analyse af projektmodenheden. Den hjælper til at kortlægge projektniveauet og projektkulturen. Analysen skal give svar på hvordan organisationen kan løfte den fælles forståelse af programledelse.

Programledelse trin 2: Tilgang og metode

Vi designer og definerer programtilgang, metoder og modeller. Vi udarbejder en plan for implementering af en standardiseret tilgang til programledelse. Gennem træning og uddannelse forbereder vi organisationen på tværgående projektsamarbejde.

Programledelse trin 3: Governance

Når medarbejderne er klædt på i den nye programmetode, hjælper vi med at etablere et programkontor, som videredefinerer og vedligeholder programledelse i organisationen. Det skaber en klar praksis for programledelse og fungerer som organisationens videncenter. Her kan medarbejdere få sparring, viden, og hjælp til værktøjer.

Programledelse trin 4: Ledelse af strategiske initiativer

Når de første tre trin er opnået, hjælper vi med at styre de strategiske initiativer. Vi risikovurderer, planlægger og leder din virksomheds projekter og programmer. En rådgiver fra ChangeGroup kan også hjælpe med review af aktuelle programmer, for at vurdere om de er på rette spor.

Realiser programmet sammen med os

Siden 1995 har vi hjulpet virksomheder og institutioner med at bryde strategier ned til praktiske programmer og projekter, som skaber konkrete gevinster for borgerne i Danmark. Vi rådgiver og leder gennem alle faser – fra analyse og strategi til programledelse og gevinstrealisering. Vores teknologiske viden kombineret med evnen til at forstå din virksomheds forretning potentialer og kultur, sikrer at I opnår størst mulig gevinst af digitale investeringer.

Relaterede ydelser