Hvad er ADKAR?

Der eksisterer forskellige forandringsmodeller ude i verden, men hos ChangeGroup anvender langt de fleste af vores forandringsledere ADKAR. Proscis forandringsledelsesmodel, ADKAR, er en model til at opnå forandring på organisationsniveau.

Hvad er ADKAR?

ADKAR-modellen er en forandringsledelsesmodel, der bruges til at måle, analysere og håndtere enkeltpersoner og gruppers modstand og tilpasning til forandringer i en organisation. Modellen bruges som en struktureret tilgang til at identificere og tackle udfordringer, der kan opstå under forandringsprocesser. Ved at fokusere på hvert enkelt element i modellen kan organisationer bedre forstå, hvordan de enkelte medarbejdere reagerer på forandringer, og hvordan man bedst støtter dem gennem processen. ADKAR-modellen er inddelt i fem trin, der alle indgår i forandringsprocessen:

Trin 1: Awareness

Første trin i ADKAR-modellen handler om at skabe bevidsthed hos de berørte parter om, hvorfor forandring er nødvendigt, hvad formålet med forandringen er, samt hvilke konsekvenser det kan have, hvis det ikke ændres.

Trin 2: Desire

Andet trin har fokus på at skabe en personlig motivation og et ønske om at støtte og deltage i forandringen. Dette trin handler om at forstå, hvordan forandringen kan være gavnlig og relevant for den enkelte.

Trin 3: Knowledge

I dette trin skal I sørge for, at folk har den nødvendige viden og færdigheder til at kunne navigere og arbejde i den nye måde, som forandringen indebærer.

Trin 4: Ability

Fjerde trin handler om at opbygge og udvikle de praktiske færdigheder og evner, der kræves for at udføre de nye opgaver og roller i forbindelse med forandringen.

Trin 5: Reinforcement

Sidste og femte trin har fokus på at skabe mekanismer, der styrker og opretholder forandringerne over tid. Dette kan inkludere anerkendelse, belønningssystemer og konstante forbedringer.

For at skabe succes med forandringer på individuelt niveau og støtte hver enkelte i at rejse fra den nuværende til den fremtidige tilstand, kan ADKAR anvendes som værktøj"

Claus Løfberg Jørgensen, administrerende direktør hos ChangeGroup