Hvordan ser en forandringsleder ud?

Titlen som forandringsleder dækker over mange specialistområder, der kan være svære at skelne fra hinanden. For at give et klart billede af, hvordan en forandringsleder kan støtte vores kunders forandringsinitiativer, har vi derfor lavet en oversigt over de roller, der typisk indgår i et forandringsledelsesteam.

forandringsleder

Forandringsleder

Forandringslederen mestrer den samlede metode, f.eks. ADKAR, hvilket er rammeværket for forandringen. Derudover besidder forandringslederen ofte en eller flere af ekspertrollerne. Det er typisk denne person, som varetager og har ansvaret for hele forandringsprocessen i det daglige. Forandringslederen har kompetencer til at kunne identificere, hvorfor forandring er nødvendigt, og herefter udfærdige en strategi for, hvad og hvordan der skal ageres for at opnå organisationens, eller det givne projekts, mål.

Kommunikationsekspert

Kommunikationsekspert

Kommunikationseksperten er en tung formidler med erfaring i faglig kommunikation og branding. Eksperten har fokus på at hjælpe ledelsen med at udvikle og skabe de fortællinger, der støtter forandringen. Gennem kommunikative greb og involverende budskaber brandes og kommunikeres forandringen trin for trin, gennem skrift og visuelt materiale, så der er en rød tråd i forandringsfortællingen.

Kulturekspert

Kulturekspert

Kultureksperten har fokus på at kortlægge og udvikle kulturen, så organisationen er klar til den næste forandring. Eksperten har øje for de kulturelle mønstre, der er i virksomheden, som der skal arbejdes med, for at forandringen bliver en succes. Det drejer sig både om kultur på tværs af landegrænser, subkulturer samt faglige kulturer, hvor der allerede eksisterer eller opstår en kløft, der forhindrer målet.

Forandringscoach

Forandringscoach

Forandringscoachen arbejder med enkeltpersoner eller grupper for at hjælpe dem med at navigere gennem forandringer, og opnå deres mål i både personlige og professionelle områder af deres liv. Forandringscoachen bruger coachingteknikker og værktøjer til at støtte ansatte i organisationer til at identificere og definere deres mål, skabe handlingsplaner samt overvinde forhindringer på vejen.

Adfærdsleder

Adfærdsleder

I mange projekter kan der være behov for at anvende bestemte metoder for at ændre menneskers adfærd - her anvendes typisk nudging-metoder, som motiverer mennesker til at ændre adfærd. Adfærdslederen har værktøjskassen til at planlægge, designe og facilitere, hvordan organisationen med effekt, indsigt og læring kan sprede den ønskede adfærd.

Træningsekspert

Træningsekspert

Træningseksperten varetager typisk planlægning samt gennemførsel af træning, udvikling af materialer og efterfølgende evaluering. De har en dyb forståelse for, hvilke former for træning der virker på forskellige grupper mennesker, samt viden om de forskellige metoder som gamification, online træning samt tilstedeværelsestræning.