De tre ekspertområder indenfor forandringsledelse

Når din organisation skal implementere et forandringsinitiativ, er det vigtigt, at I har styr på de ni forandringsledelseskompetencer, inden I søsætter projektet. Derudover anbefaler vi, at I får rådgivning til følgende ekspertområder indenfor forandringsledelse, for at sikre en vellykket implementering.

Træning

Om det er nye systemer, processer eller kompetencer, kan træning bidrage til at øge accepten af en forandring, reducere modstand mod den og gøre medarbejdere trygge ved det nye. Fokus på forskellige former for træningsindsatser gennem kurser, uddannelse, gamification eller virtual reality bidrager til, at værdien af et forandringsinitiativ hjælper til at projektets ønskede gevinster kan opnås efter planen.

Kultur

Evaluering af og forståelse for den eksisterende organisatoriske kultur er en kritisk komponent i ethvert forandringsprojekt. En forandring kan påvirke virksomhedens kultur og omvendt. En kulturanalyse skal bidrage til at sikre, at virksomhedens kultur ikke bliver en forhindring på vejen til de ønskede forandringsmål, men i stedet bidrage til en langvarig succes, og sikre en bæredygtig transformation fra det ‘gamle’ til det ‘nye’.

Adfærd

I forandringsprojekter og organisationsudvikling kan discipliner inden for adfærdsledelse, adfærdsdesign og nudging bruges i kombinationen for at lette forandringer, opmuntre til positiv adfærd og skabe en kultur, der støtter organisatoriske mål. Det er vigtigt at forstå forandringens specifikke kontekst og formål, når man anvender de tre nævnte tiltag. Samlet set er forandringsledelse vigtigt, fordi det hjælper organisationer med at håndtere forandringer på en struktureret og menneskecentreret måde, hvilket resulterer i større succes, mindre modstand og mere tilfredse medarbejdere.

Det er de små mikrohandlinger, der giver den store effekt i vores ændrede adfærd"

Claus Løfberg Jørgensen, administrerende direktør hos ChangeGroup