Proces- og forretningsanalyse

Robotic process automation (RPA)

De fleste virksomheder har en række trivielle opgaver, som løses af kompetente medarbejdere. Men de spilder måske deres værdifulde tid, for det kræver ikke kun ressourcer, men medfører også manuelle fejl, der kunne være undgået. For at frigive tid til værdiskabende opgaver, minimere fejl og opnå større medarbejdertilfredshed, kan ChangeGroup hjælpe med at implementere robotic process automation.

Allan von Staffeldt Beck
Lær mere om robotic process automation

Allan von Staffeldt Beck

+45 3118 2488
ab@changegroup.dk

Fejlfri opgave løsning - døgnet rundt

Robotic process automation, også kendt som RPA eller software robotics, er en brugervenlig software, der kan integreres med allerede eksisterende software, og som er drevet af simple regler og forretningslogik.

RPA er systemer som automatiserer manuelle arbejdsopgaver på tværs af IT-applikationer. Det kan være gentagelser af simple arbejdsopgaver - fx flytning af data fra et system til et andet. Robotterne udfører specifikke og gentagne handlinger, og overtager de opgaver der ikke skaber værdi. Der er mange fordele forbundet med de virtuelle robotter:

  • Robotten kan arbejde i døgndrift
  • Arbejder hurtigt og laver ingen fejl
  • Nem og hurtig implementering
  • Minimerer fejl gennem automatisering af processer
Robotic process automation (RPA) - Automatiser manuelle opgaver og processer med robotic process automation.

Mere værdiskabelse og besparelse af ressourcer

Ved at implementere robotic process automation opnår I optimeringer, der gavner din virksomhed. Uanset om din organisation er stor eller lille og uanset om I er en offentlig eller kommerciel virksomhed, vil I opnå nogle af disse fordele:

  • Frigivelse af tid til værdiskabende opgaver
  • Højere medarbejdertilfredshed pga. mindre repetitiv arbejde
  • Besparelser pga. af frigivelsen af ressourcer i din virksomhed
  • Højere kundetilfredshed ved at automatisere dele af kundesupporten
  • Op til 90 procent besparelse af tid

Fokuser på tilgangen frem for værktøjet, når din virksomhed skal implementere software robotter (RPA).

Allan von Staffeldt Beck, Digital Advisor

God implementering sker ikke automatisk

Trin 1: Rådgivning og foranalyse

For at komme i gang med robotic process automation (RPA) i din virksomhed, er det vigtigt at lave det nødvendige forarbejde og kortlægge, hvor RPA skal anvendes og hvor potentialet ligger. En rådgiver fra ChangeGroup kan hjælpe med at udvælge de processer der skal automatiseres. Ved at bruge Process Mining, som er en analyse af eksisterende data, kan vores team kortlægge og identificere de flaskehalse og potentialer der ligger i virksomheden. Det er nemlig ikke er alle processer, der er lige egnede til RPA. Foranalysen skal give svar på, hvad der kan automatiseres og hvorfor virksomheden overhovedet skal arbejde med RPA.

Trin 2: Proof of concept

I samarbejde udarbejder vi et proof of concept for at teste, om softwaren lever op til de krav, der er er stillet i foranalysen. Proof of concept danner baggrund for at udvikle en business case, der viser virksomhedens gevinster ved at implementere softwarerobotter i organisationen. Vi hjælper med at vurdere, om din virksomhed allerede har kompetencerne til at håndtere de nye tiltag, eller hvordan din virksomhed kan få kompetencerne.

Trin 3: Implementering af robotic process automation

Når din virksomhed har været igennem de første to trin, hjælper vi med selve implementeringen af RPA og sørger for, at din virksomhed får succes med implementeringen af software robotter. Implementeringen af RPA skal både betragtes som et teknologiprojekt og som et forandringsprojekt. Det kræver nemlig forandringsledelse når processer og arbejdspladser ændres.

Trin 4: Videreudvikling og governance

Når RPA er blevet implementeret, er det vigtigt at tage stilling til hvem der kan stå for håndteringen og videreudviklingen, så I selv kan styre softwarerobotterne. Vi hjælper naturligvis med at etablere et RPA center med regler, processer og governance for RPA, da din virksomhed får størst værdi, når I selv kan fortsætte med at udvikle jeres softwarerobotter.

Frigiv ressourcer og tid sammen med os

Vi sammensætter det team, der passer bedst til din virksomhed. Vi står klar med rådgivere, eksperter og specialister, der kan hjælpe din virksomhed med at implementere robotic process automation (RPA). I kan forbedre jeres resultater, optimere jeres processer og frigive ressourcer, så jeres medarbejdere istedet kan bruge ressourcer på værdiskabende opgaver. Vi er med i hele processen, fra den første analyse, til rådgivning, implementering og løbende drift.

Relaterede ydelser