Proces- og forretningsanalyse

Process mining

De fleste virksomheder har en række komplekse forretningsprocesser, som kan være svære at gennemskue. Det kan give udfordringer når der opstår behov for at identificere flaskehalse og optimere arbejdsgange. Gennem eksisterende data og event logs, kan virksomheden udnytte process mining til at skabe overblik over virksomhedens reelle processer, så medarbejderne nemt kan identificere og forbedre arbejdsgange. ChangeGroup hjælper med at kortlægge de reelle processer gennem mining af procesdata, så din virksomhed kan optimere arbejdsgange og forbedre effektiviteten.

Allan von Staffeldt Beck
Lær mere om process mining

Allan von Staffeldt Beck, Seniorrådgiver og faglig lead

Fra hvordan til hvorfor

I enhver arbejdsproces, genereres der data i diverse IT systemer. Det er de data, som process mining tager udgangspunkt i. Process mining er et værktøj til at kortlægge, visualisere og analysere virksomhedens arbejdsprocesser, og synliggøre, hvor der opstår flaskehalse.

Process Mining er et værktøj og en række teknikker der benyttes til automatisk at kortlægge og analysere en række arbejdsprocesser, som de i virkeligheden finder sted baseret på virksomhedens egne procesdata. Selvom der ofte findes en eksisterende standardproces, viser virksomhedens data og eventlogs ofte et andet procesforløb. Værktøjet og teknikkerne i process mining er meget effektive, og arbejdet med at kortlægge flaskehalse og reducere omkostninger kan nu gøres for en brøkdel af tidligere tiders tidsforbrug. Process mining kan gennem mining af data på kort tid kortlægge en proces, så medarbejderne kan bruge tiden på at undersøge hvorfor flaskehalse opstår og hvordan de optimeres.

  • Automatisk indsamling og sortering af procesdata
  • Kan udføres på dage ikke måneder
  • Data dreven tilgang til procesanalyse
  • Flytter fokus fra hvordan til hvorfor og fra procesdesign til procesperformance

Optimer alt fra salg til IT service management

Mining af processer kan gavne flere forskellige funktioner i en virksomhed, fra optimering af pipeline styring i salgsafdelingen, til identificering af flaskehalse og årsager til utilfredsstillende kundeservice.

  • Automatik gør processen nem, hurtig og effektiv
  • Nemt at se flaskehalse i visualiseringer
  • Brug af data gør det præcist og objektivt
  • Sparer medarbejdernes tid
  • Giver mulighed for forslag af forbedringer

Med mining af processer kan en virksomhed kortlægge kritiske forretningsgange, identificere flaskehalse og optimere processerne inden for typisk 3-5 dage.

John Hansen, senior proces- og forretningsanalytiker hos ChangeGroup

Sig farvel til flaskehalse

Trin 1: Rådgivning og foranalyse

Til at begynde med, er det vigtigt at forstå hvilke udfordringer der er i arbejdsprocesser og hvilke data der indsamles i forbindelse med de processer. Analysen skal afdække om der er tilstrækkeligt procesdata til rådighed og hvilke data er relevante, samt hvilke mining værktøjer, der løfter virksomhedens behov.

Trin 2: Process mining og analyse

Derefter, er det nødvendigt at lave en procesanalyse. Dette gøres, først ved at lave et data udtræk af data fra alle de relevante processer. Efterfølgende, hvis det er nødvendigt, skal dataet vaskes så det kun er det rene brugbare data der er tilbage. Så kan de data nemlig bruges til proces analysen og processerne visualiseres, så man kan se hvor der opstår problemer eller der er flaskehalse.

Trin 3: Optimering og forbedring

Ud fra analysen, kan virksomheden se hvor flaskehalsene er, og derudfra er det muligt at komme med forslag til hvordan man kan optimere processen. Processer kan lægges om så de bliver hurtigere og mere effektive med færre flaskehalse.

Trin 4: Implementering

Når forbedringerne er blevet identificeret skal de implementeres, det vil sige at de nye værktøjer skal sættes i brug, og medarbejderne skal undervises i brug af process mining teknologier. Ændringerne i processerne skal navigeres, fra  den potentielle tekniske leverance til den praktiske organisatoriske forandring.

Få forbedret processer sammen med os

Som førende process mining eksperter kan ChangeGroup hjælpe din virksomhed med hele processen, fra formuleringen af udfordringerne til implementering af nye, forbedret processer. Vores team kan kortlægge og analysere en række arbejdsprocesser. Vi hjælper jer med at sætte systemet op, lære at bruge det, og forbedre jeres arbejdsgange, så I får de resultater I søger. Du kan læse mere om process mining på den Danske Blog om Process Mining.

Relaterede ydelser