Digital transformation

Agil transformation med scrum og SAFe

Vinderne på fremtidens markedsplads er de virksomheder og offentlige organisationer, som formår at tilpasse deres services og lancere nye ydelser og værdi til kunden hurtigt. Men de teams, der skal udvikle nye løsninger, er afhængige af viden fra specialister forskellige steder i virksomheden og befinder sig i en kompleks kontekst, hvor løsningen ikke er kendt på forhånd. Derfor er udviklingsprocesser ofte langsomme, koordinationen dårlig og lanceringen af nye services er langsom. Ved at arbejde efter agile processer, principper og metoder lærer din virksomhed at arbejde effektivt i korte udviklingssprints, planlægge og koordinere udviklingsprojekter og få løsninger hurtigt ud til markedet. I store komplekse organisationer, kan processerne skaleres med scaled agile framework (SAFe), som gør det muligt for mange teams at arbejde koordineret mod fælles mål.

Bo Kinch Andersen
Lær mere om agil transformation, scrum og SAFe

Bo Kinch Andersen, Udbuds- og partnerchef

Hvad er agil transformation, scrum og SAFe?

Din virksomhed er afhængig af, at kunne levere nye innovative produkter, ydelser og digitale løsninger til brugerne. Derfor er det afgørende, at virksomhedens teams arbejder effektivt om udviklingen af jeres løsninger. Når virksomheden arbejder agilt, bliver planlægningen mere iterativ, arbejdsprocesserne og samarbejdet mere teambaseret og tættere mellem kravstillere og udviklingsteams. Den agile måde at arbejde på optimerer medarbejdernes mulighed for at udvikle løsninger med høj kvalitet og høj hastighed.

Hvor "Agile" og "Agile Teams" tidligere mest var kendt fra teknologivirksomheder som fx Google, anvendes metoderne nu i alle industrier – fra produktion, logistik og energi til den finansielle verden. Scrum er en agil metode, som gør det muligt at løse komplekse, adaptive problemer samtidig med at produktiviteten og kreativiteten bevares i forløbet. I store komplekse organisationer kan udviklingsopgaverne koordineres på tværs af mange teams med Scaled Agile Framework (SAFe), også på program- og projektporteføljeniveau.

  • Den agile arbejdsform benytter korte sprints og hyppige scrums
  • Metoden er udbredt i software- og it-virksomheder, men anvendes nu i alle brancher
  • Agil transformation, scrum og SAFe er værktøjer der understøtter agile processer og giver overblik for alle
  • Rollerne bliver tydligere, hvor fx Product Owner, Scrum Master og Development Team bliver defineret
  • SAFe er en metode til at skalere agile udviklingsprocesser på tværs af mange teams samt på projekt - og porteføljeniveau
Agil transformation, scrum og SAFe - agile processer, principper og metoder

Optimér virksomhedens hastighed med agil transformation, scrum og SAFe

Der er både kvalitetsmæssige, produktivitetsmæssige og økonomiske gevinster i at optimere din virksomheds udviklingsprocesser. Mange virksomheder oplever større arbejdsglæde hos medarbejderne, med agile processer og arbejdsformer. ChangeGroups team af konsulenter hjælper dig godt i gang med agil transformation af virksomheden. Vi kan skræddersy implementeringsforløbet, så de agile processer passer til lige netop jeres kultur og markedskontekst.

Arbejder din organisation allerede med agil transformation og Scrum, kan I med fordel udvikle videre på metoder og værktøjer for at optimere jeres udviklingsprocesser. Hvis projekterne er komplekse og involverer mange teams, kan nye kompetencer til at koordinere og skalere processerne med SAFe være en god investering.

  • Accelerere udvikling og levering af nye produkter
  • Styrker evnen til at håndtere skiftende prioriteter og ændringer i markedet
  • Øget effektivitet og produktivitet i udviklingsprocesser
  • Projekter får større synlighed og gennemslagskraft
  • Koordination af komplekse udviklingsforløb med SAFe

En agil transformation må aldrig blive målet i sig selv. Målet er de gevinster, man kan opnå ved at arbejde agilt. En agil transformation er blot midlet til målet.

Allan von Staffeldt Beck, Chief Advisor hos ChangeGroup

Kom godt i gang med agile processer

For at sikre gevinsterne ved en agil udviklingsmetode, er der flere trin jeres virksomhed skal gå igennem, så den agile transformation bliver introduceret og implementeret vellykket. ChangeGroup hjælper og rådgiver i alle trin og understøtter agile transformationer i enhver skala.

Trin 1: Forstå kulturen og vælg agile metoder

For at kunne høste gevinsterne ved en agil arbejdsform, er det vigtigt at forstå kulturen i virksomheden og de barrierer, der kan være. Derfor er det første led i processen, at kortlægge de nuværende arbejdsprocesser og gaps, og vælge den rette agile metode og processer for netop jeres virksomhed.

Trin 2: Plan og målsætninger for agil transformation

I andet trin laver vi en implementeringsplan ud fra din virksomheds målsætninger. Vi finder nøgleroller, og arbejder med at finde ud af hvad der er bevæggrund for jeres agile transformation, det såkaldte “why” for transformationen.

Trin 3: Kortlægning af agile processer og udvikling af nye

Vi kortlægger udviklingsprocesserne og udviklingen af de nye agile processer, der er tilpasset konteksten i jeres virksomhed. Vi fokuserer på samspillet mellem porteføljestyring, leverandører og samarbejdspartnere. Det er også muligt at lave en full-scale implementering af et standard agilt rammeværk.

Trin 4: Forandringskommunikation

I sidste trin sørger vi for en organisatorisk implementering af det valgte agile rammeværk. Det indebærer træning, kommunikation samt agil coaching af teams og ledere. Vi sørger også for faciliteringen af agile communities of practice.

Hvordan kan ChangeGroup hjælpe?

ChangeGroup er eksperter i at drive store og små forandringer i organisationer. Vores team sikrer, at din virksomhed kommer godt fra start og lærer undervejs, hvad enten vi introducerer agil transformation for første gang, eller vi hjælper med at optimere virksomhedens eksisterende styring af komplekse udviklingsprocesser. For at komme godt i gang, kan vi bidrage med sparring om, hvordan din virksomhed bedst udnytter forskellige typer af agile rammeværk. Vi kan også hjælpe med at udpege de typer af processer, hvor scrum og SAFe vil give mest udbytte for forretningen. Vi kan arbejde med enkelte teams eller hele virksomheden, og har erfaring med at indarbejde agil transformation på alle niveauer i virksomheden. Du kan læse mere om det oprindelige agile manifest her.

Relaterede ydelser