agil

Rejsen fra agil udvikling, til en agil organisation

Agil er blevet et buzzword de seneste år. Flere virksomheder har haft succes med anvendelsen af agile metoder, især i udviklingsprojekter. Hos ChangeGroup oplever vi i stigende grad at virksomheder gerne vil skalere deres agile metoder op på organisationsniveau, men rejsen medfører også nogle udfordringer - både i ledelseslaget, blandt medarbejderne og mellem afdelinger.

Overgangen til det agile signalerer et paradigmeskifte fra projekter og arbejdsgange der handlede om processer og værktøjer, til at handle om individer, samarbejde og håndtering af forandringer. Men det betyder ændringer i roller og ansvarsområder, f.eks. skal projektledere omstille sig til Product Owner, eller afgive ansvar til Scrum Masteren.

De store ændringer i hverdagen kræver ekstra fokus på forandringsledelse. Ledelsen bør stille sig op på ølkassen, kommunikere visionen, og være endnu mere synlige i den nye agile organisation. Forandringsledelse hjælper med at engagere alle medarbejdere i visionen, og sikrer at transformationsprojektet realiserer de ønskede gevinster.

Når en virksomhed beslutter sig for at begynde en agil transformation, er der nogle potentielle udfordringer man skal være opmærksom på, bl.a.:

Agile metoder ændrer organisationsstrukturen

Agile metoder kræver en ændring i det organisatoriske hierarki, som kan være svær for både ledere og medarbejdere at navigere i. Det skyldes at ledelseslagene ikke længere er som de plejede at være, og at ansvarsområderne omfatter nogle andre funktioner.

Agil udvikling passer ikke sammen med klassisk økonomistyring

Nye, agile udviklingsprocesser budgetteres på value streams, som ikke nødvendigvis er kvantificerbare på samme måde som i et klassiskt projekt. Det er vigtigt at skabe en fælles forståelse af, hvordan man kan kvantificere agil udvikling, og få det til at spille sammen med økonomistyring, således at virksomheden kan skabe et forståeligt overblik over omkostninger og reel værdiskabelse.

Styregruppernes forståelse af værdiskabelse

Dette hænger lidt sammen med punkt 2, agil udvikling er ikke kvantificerbart på samme vis som udvikling i tidligere vandfaldsprojekter. Derfor, skal man kunne forklare projekternes værdi på anden vis for at få buy-in og støtte fra styregruppemedlemmer, og andre interessenter.

Ledelsen skal være med på rejsen

Et agilt setup kræver et engageret management team i relation til ledelsesstrukturen, fordi lederrollen kan ændre sig markant og det skaber evt. modstand. I en agil organisation bruger ledere en større del af deres tid på at lede andre, fremfor andre opgaver. Det kræver flere ressourcer og meget mere viden, og samtidig kan den store ændring i organisationsstrukturen skabe en udfordring i, at få den eksisterende ledelse med ombord på den agile rejse.

Stiller krav til samarbejdet, arkitekterne og resten af teamet

I det agile setup er det vigtigt ikke kun at have dygtige løsnings- og udviklingsarkitekter, men også at andre i teamet giver knivskarpe specifikationer, så den helt rigtige løsning bliver udviklet.

Kom i mål med den agile rejse, sammen med ChangeGroup

For at imødegå de udfordringer, er det vigtigt at jeres transformation har det rette fokus, netop mennesker. Det er derfor vigtigt, ikke kun at fokusere på det agile aspekt, men også at tænke forandringsledelse ind i din virksomheds agile transformation. ChangeGroups rådgivere kan hjælpe jer med alt fra agil modenhedsmåling og agil transformation, til forandringsledelse og risikostyring i agile projekter.