Proces- og forretningsanalyse

Agil modenhedsmåling

Mange virksomheder og organisationer overvejer at blive agile. Nogle er måske allerede i gang eller har indført agile leveranceformer. Meget peger på, at organisatorisk modenhed har stor indflydelse på din virksomheds succes med at indføre agile processer, metoder og principper. Højere organisatorisk modenhed på agile leveranceformer, forbedrer en organisations evne til at adoptere og implementere agile processer, metoder og principper – som fører til hurtigere udvikling, test og markedsføring af produkter og services. Vi hjælper din virksomhed med løbende at måle den agile parathed og status med en agil modenhedsmåling, så I opnår succes med jeres agile rejse.

Bo Kinch Andersen
Vil du vide mere om agil modenhedsmåling?

Bo Kinch Andersen, Udbuds- og partnerchef

Få indblik i din virksomheds agile parathed og status med en modenhedsmåling

En agil modenhedsmåling hjælper med at identificere nødvendige og værdiskabende indsatsområder på din organisations agile rejse - hvad end din virksomhed overvejer at blive agil, er i gang med transformationen, eller allerede har indført agile processer, metoder og principper.

Vores unikke agile organisatoriske modenhedsmodel er resultatet af forskning og praktiske erfaringer. Den agile modenhedsmåling er gennemprøvet og vil kunne gentages årligt med henblik på at dokumentere fremdrift i forhold til mål og udviklingsområder. Vi måler på 6 agile hoveddimensioner: kundeinvolvering, porteføljestyring, organisatorisk struktur & design, agile metoder & principper, lederskab & kultur, og evnen til at fastholde fremdrift. Derudover måler vi på 2 støttefunktioner; teknologisk agilitet og organisatorisk målstyring. Virksomheder der arbejder med agil modenhedsmåling forstår:

 • Hvor agile de er på tværs af hele organisationen
 • Hvilke udviklingsområder de har
 • Om de bruger den mest hensigtsmæssige agile leverancemodel
 • I hvilken rækkefølge det giver mening at tage fat på forbedringsmulighederne
 • Hvilken inspiration de kan hente hos andre organisationer, der har de samme udfordringer
Agil modenhedsmåling
Agil modenhedsmåling

Få styr på de agile processer, metoder og principper

En agil modenhedsmåling skaber positiv dialog og forandring på alle niveauer i organisationen om den agile modenhed. Med en agile modenhedsmåling kan du:

 • Skabe overblik over de enkelte funktioners motivation og forudsætninger for at gå igang med eller blive bedre til agile udviklingsprocesser
 • Sikre viden om, hvor den agile forandringsproces lykkes – og hvor der er behov for støtte og kompetenceløft
 • Vurdere operating model, IT strategien og definere teknologimål
 • Skabe synlighed og indsigt i integrationen mellem forretning og IT
 • Identificere om der er behov for støtte og videreuddannelse i de agile teams
 • Forbedre den forventede værdi at agile arbejdet

Teams der arbejder med modenhedsmålinger har på blot 3 måneder realiseret store forbedringer bl.a. 36% øget leveringssikkerhed og 18% reduktion i time-to-market.

Lars Eith, Agil specialist

Test organisationens agile modenhed

Trin 1: Forstå kulturen og vælg metoder

Værdiskabelsen starter med, at sponsor udpeger et funktionsområde (pilot), hvor den interne (agile principper, værdier, operating model m.v.) og eksterne kontekst (leverandører, klienter/kunder og lovgivning) genbesøges. Herefter opdateres den agile modenhedsmåling og der udarbejdes kommunikationsmateriale, som udsendes eller benyttes på et kick-off møde inden spørgeskemaet udsendes til pilotdeltagerne. Efter evt justering er spørgeskemaet klar til bred udsendelse i hele organisationen.

Trin 2: Design af agil modenhedsmåling

Medarbejderne modtager en grundig information om baggrunden og formålet med den agile modenhedsmåling. Det er her vigtigt at fortælle, at formålet ikke nødvendigvis er, at organisationen skal være mest mulig moden. Den skal være præcis så moden på det agile, som man er enig om giver mening. Medarbejderne modtager et link til analysen og besvarer spørgsmålene. Efter ca 2 uger analyseres svarene. Der udarbejdes en foreløbig rapport med detaljerede anbefalinger (one pagers). Der gennemføres herefter en 1-2 timers workshop med sponsor og udvalgte interessenter, hvor resultater og anbefalinger med estimeret forretningsværdi drøftes for hvert af de 6 praksisområder. Forretningsværdien kan estimeres på forskellige måder svarende til fx formatet for agile epics

Trin 3: Implementering af forbedringer

Prioriteringen af anbefalingerne visualiseres ofte i et transformationskort, hvor sammenhænge, ansvarlige og acceptkriterne fremgår og let kan kommunikeres til alle medarbejdere. På denne måde skabes der et godt udgangspunkt for den daglige dialog omkring indsatserne – og forandringsledelsen frem mod den ønskede tilstand.

Trin 4: Gevinstrealisering

I sidste trin arbejder vi med realiseringen af gevinster. Vi foreslår kvartalsvis opfølgning med små workshops og observationer, gennemgang af dokumentation m.v. Alt i en konstruktiv og motiverende dialog, hvor enkelthed, engagement af den enkelte medarbejder og lavest mulige ressourcetræk prioriteres.

Bliv agil sammen med os!

ChangeGroup er eksperter i at drive store og små forandringer i organisationer. Vores team sikrer, at din virksomhed kommer godt fra start og lærer undervejs, hvad enten vi introducerer agil transformation for første gang, eller vi hjælper med at optimere virksomhedens eksisterende styring af komplekse udviklingsprocesser. For at komme godt i gang, kan vi bidrage med sparring om, hvordan din virksomhed bedst udnytter forskellige typer af agile rammeværk. Vi kan også hjælpe med at udpege de typer af processer, hvor scrum og SAFe vil give mest udbytte for forretningen. Vi kan arbejde med enkelte teams eller hele virksomheden, og har erfaring med at indarbejde agil transformation på alle niveauer i virksomheden.

Relaterede ydelser