Digital transformation

IT service management

Virksomheder har en række services, som afhænger af eller ligefrem baseres på IT. Men når IT-organisation har en ad hoc tilgang til udvikling og vedligeholdelse af IT services, skaber det ofte ineffektive processer, dårlig prioritering og langsommelig reaktion på nye forretningsbehov. Med IT service management (ITSM) kan din virksomhed arbejde systematisk med at prioritere og udvikle værdifulde IT services til forretningen.

Bo Kinch Andersen
Lær mere om IT service management

Bo Kinch Andersen, Udbuds- og partnerchef

ITSM der skaber forretningsværdi

ITSM er en struktureret tilgang til håndtering af virksomhedens IT, og er drevet af klart definerede processer og aktiviteter. ITSM strømliner måden virksomheden designer, leverer, styrer og forbedrer IT.

ITSM omfatter alle aktiviteter og processer, som understøtter en IT service i hele dets livscyklus, fra administration over problem- og hændelsesstyring til videndeling. IT service management skaber resultater ved at:

 • Sætte fokus på hvordan forandringer håndteres effektivt med change management
 • Fokusere på kontinuerlig forbedring gennem knowledge management
 • Give større mulighed for at outsource dele eller det fulde IT service setup, grundet klare services der er målbare
 • Aligne IT service leverancen med forretningen gennem fokus på servicestrategi
ITSM (it service management) der skaber forretningsværdi

Strukturerede processer giver bedre services

Din virksomhed kan opnå langt højere effektivitet ved at arbejde struktureret med IT service management (ITSM):

 • Øge brugertilfredshed med mulighed for højere grad af selvbetjening
 • Skabe bedre vilkår for vidensdeling og operationel effektivitet ved ITIL® udbredelse
 • Optimere ressourceplanlægning
 • Skabe en effektiv, målbar og økonomisk transparant IT-service
 • Øge agilitet, så IT kan støtte ændringer i forretningen
 • Bygge bro mellem forretningen og IT
 • Sikre en effektiv livscyklus for forretningssystemer

IT service management øger effektiviteten med 50% og skaber bedre forretningsservices

Bo Kinch Andersen, Sales & Delivery Manager

Værdifulde services sker gennem effektive processer

Trin 1: Rådgivning og afdækning af potentiale

For at komme i gang, er det vigtigt at afdække potentialet og identificere mulige gevinster ved IT service management. Analysen hjælper til at kortlægge virksomhedens mål og strategi for IT service management.

Trin 2: Prioritering af indsatser

Efter strategien er kortlagt, er det en god idé at udarbejde en plan for implementering af ITSM. Planen skaber klare mål for fremtidige services, processer og rapportering. En rådgiver hjælper med at udvælge ITSM værktøj, og beslutte om services og processer f.eks. skal understøttes af automatisering, kunstig intelligens og chatbots.

Trin 3: Implementering

Strategien for ITSM eksekveres, og nye services, processer og værktøj implementeres. Vi arbejder struktureret med den organisatoriske forankring gennem forandringsledelse, for implementeringen af ITSM er både et teknologiprojekt og et forandringsprojekt. Det kræver nemlig forandringsledelse når processer og arbejdsgange ændres.

Trin 4: Governance

Vi hjælper naturligvis med at sikre governance, når din virksomhed løbende videreudvikler services.

Skab effektive services sammen med os

ChangeGroup kan hjælpe med implementering fra ingen service management (ad hoc organisering) til en fuld serviceleverende organisering. Vi kan hjælpe med hele processen eller der hvor der er behov for optimering. Vi kan hjælpe med at kortlægge og beskrive services (dem som danner grundlag for den service man vil levere inkl. kvalitetsmål) Vi kan hjælpe med en kortlægning og vendor selection på dit ITSM tool, Vi kan hjælpe med in-sourcing eller out-sourcing af hele eller dele af organisationen. Ikke mindst kan vi hjælpe med den organisatoriske forankring (change management). Der gælder både leveranceorganisationen der skal forandres til at levere en service og ikke ad-hoc. Men det gælder så sandelig også den ”købende” organisation, intern eller ekstern, der nu køber en service.

Relaterede ydelser