Forandringsledelse

Globalt samarbejde

De fleste internationale virksomheder kræver samarbejde på tværs af landegrænser, tidszoner og kulturer. Medarbejderne skal være forberedte på den kompleksitet, som er forbundet med internationalt samarbejde. Det kræver at ledelsen har fokus på at skabe effektive samarbejdsprocesser. ChangeGroup hjælper din virksomhed med at optimere samarbejdet i globalt distribuerede teams.

Claus Løfberg Jørgensen
Lær mere om globalt samarbejde

Claus Løfberg Jørgensen

+45 2374 1911
clj@changegroup.dk

Fra dynamit til dynamik

Effektive samarbejdsprocesser sikrer, at globale distribuerede teams opnår de ønskede resultater på trods af at medarbejdere har forskellige arbejdspladser. Et stærkt team kendetegnes ved at medarbejderne har tillid, kommunikerer klart og arbejder mod et fælles mål.

Teamet skal være velforberedt på at arbejde sammen, have en klar fordeling af roller og ansvar, og forstå de udfordringer, der er forbundet med latent samarbejde. I effektive teams er medarbejderne gode til at etablere relationer, skabe produktivt og fleksibelt samarbejde, og facilitere effektive møder på tværs af tidszoner og kulturer. Effektive teams skaber resultater ved at:

 • Øge tilliden blandt de forskellige teammedlemmer
 • Forbedre kommunikationseffektiviteten
 • Stimulere vidensdeling og kollegial hjælpsomhed
 • Skabe gennemsigtighed i forhold til indsats af distribuerede kollaboratører
 • Øge klarhed af rollefordeling og ansvar
 • Realisere diversitetspotentialet af teammedlemmernes erfaring og baggrund
 • Skabe positiv atmosfære på arbejdspladsen
Globalt samarbejde

Realiser potentiale

Når din virksomhed har effektive globale samarbejdsprocesser, kan I opnå nogle af disse fordele:

 • Udnytte distribuerede kompetencer
 • Realisere projektfordele og mål hurtigere
 • Reducere fejl og fejltagelser
 • Øge effektivitet i samarbejde og projekter

Samarbejde i et distribueret team skal være lige så let, som at arbejde med nogen der sidder ved siden af dig

Thomas Tøth, projektleder og PhD i globalt samarbejde

Effektivt samarbejde kræver målrettet indsats

Gennem en cirkulær proces med 3 trin hjælper vores team med at vurdere, optimere og styre globalt distribueret samarbejde.

Trin 1: Rådgivning og foranalyse

For at skabe effektivt samarbejde er det nødvendigt at kortlægge organisationens modenhed i relation til distribueret samarbejde. Foranalysen skal identificere hvor i organisationen lederne kan optimere samarbejdsprocesserne.

Trin 2: Plan for optimering af arbejdsgange

Efter foranalysen graver vi dybere ned i de enkelte samarbejdsprocesser og identificerer flaskehalse og udfordringer. Vi udvikler en plan for hvordan virksomheden skal optimere og forbedre samarbejdet.

Trin 3: Implementering

Vi hjælper med at implementere af nye arbejdsgange og sørger for, at din virksomhed får succes med effektivt samarbejde på tværs af globalt distribuerede teams. Implementeringen kræver forandringsledelse, når processer og arbejdspladser ændres på tværs af en global organisation.

Skab bedre performance sammen med os

I ChangeGroup prioriterer vi at være ét stort team, der hjælper og inspirerer hinanden. Derfor forstår vi hvor vigtigt det er at medarbejdere i globalt distribuerede teams viser tillid til hinanden, og behandler alle med åbenhed, engagement og ærlighed. Vores rådgivere kan hjælpe din virksomhed med at forbedre samarbejdet i globalt distribuerede teams. Sammen med ChangeGroup kan I realisere diversitetspotentialet, stimulere vidensdeling og øge fællesskab.

Relaterede ydelser