Projekt- og programledelse

Gevinstrealisering

Mange virksomheder udarbejder en business case, hvor gevinsterne ved et projekt vurderes. Men de ønskede gevinster bliver ikke altid en realitet. Fokus er rettet mod tekniske leverancer, tidsplaner og omkostninger, frem for den forandring og gevinstrealisering, projektet reelt skal skabe for virksomheden. Når vi er en del af dit team, arbejder ChangeGroup målrettet med at identificere og realisere de gevinster, din virksomhed kan opnå. Vi tegner billedet af den ønskede situation for virksomheden og sikrer bevægelsen fra nutid til fremtid. Med udgangspunkt i din forretning skaber vi de forandringer, som øger virksomhedens udbytte af din projektportefølje.

Claus Løfberg Jørgensen
Lær mere om gevinstrealisering

Claus Løfberg Jørgensen, Administrerende direktør

Fra styring af leverancer til en styrket forretning

Projektstyring har traditionelt fokuseret på at sikre de leverancer, som er defineret i projektet. Det kan være at overholde budgettet, levere indenfor tidsfrister eller at indfri de aftalte funktionelle krav. I komplekse projekter bliver den egentlige gevinst for forretningen ofte glemt og det forventes at projektet tager ansvar for forandringen og realisering af gevinsterne.

Gennem ledelse af forandringsinitiativer realiseres de fordele, som virksomhedens projektportefølje har potentialet til at opnå. Når en virksomhed fokuserer på gevinstrealisering, har den langt større succes med at opnå værdifulde resultater, end virksomheder som primært fokuserer på projektets tekniske leverancer. Effektiv gevinstrealisering skaber resultater ved at: 


  • Sætte fokus på gevinster som fx øget kundetilfredshed, mere effektiv sagsbehandling eller resultatskabende arbejdsprocesser frem for tekniske leverancer som tidsplaner og omkostninger
  • Udarbejde og implementere en gevinstrealiseringsplan, som skaber synlig og dokumenteret værdi for virksomheden
  • Skabe et forandringsparat team, inddrage organisationen tidligt og bidrage til en værdiskabende kultur i hele virksomheden

Indfri virksomhedens fulde potentiale med gevinstrealisering

Din virksomhed kan skabe værdi ved at arbejde effektivt med gevinstrealisering. Ved at ændre fokus i projekterne kan du:

  • Øge salget og kundetilfredsheden
  • Reducere økonomiske omkostninger og udnytte ressourcerne bedre
  • Identificere og måske annullere projekter, der ikke skaber værdi
  • Forbedre virksomhedens risikostyring
  • Synliggøre gevinsterne af dit projekt for teamet og ledelsen

Gevinstrealisering handler om at flytte fokus fra aktiviteter til den ønskede effekt.

Claus Løfberg Jørgensen, CEO hos ChangeGroup

En plan med gevinst – igen og igen

Gennem en cirkulær proces med fire trin hjælper vores team med at skabe værdifulde projekter.

Trin 1: Gevinstrealiseringsplan

Projektets fokus afklares og virksomhedens ønskede gevinster identificeres. Vi analyserer og planlægger, hvordan gevinsterne bedst realiseres og hjælper med at sætte klare mål. Sammen etablerer vi ejerskab for gevinstrealiseringen hos ledelsen.

Trin 2: Implementering af gevinstrealisering

Planen for gevinstrealisering gennemføres og business casen realiseres. Vi arbejder med inddragelse af organisationen gennem forandringsledelse, som skaber en resultatorienteret og forandringsvillig kultur i virksomheden.

Trin 3: Dokumentation af realiserede gevinster

Vi indsamler data til dokumentation af de realiserede gevinster, så værdien af projektet bliver synlig og kan evalueres.

Trin 4: Evaluering og justering af planen

Vi evaluerer gevinstrealiseringsplanen og de aktiviteter, der skal skabe forandringer ud fra data om projektets resultater. De fire trin gentages og planen justeres kontinuerligt for at optimere projektets forretningsmæssige resultater.

Gør potentialer til realiteter sammen med os

ChangeGroup sammensætter det bedste team til at opnå de gevinster, din virksomhed har potentiale til at opnå. Vi engagerer topledelsen, forretnings-/afdelingsledere, projektledere og stabsfunktioner og skaber det nødvendige ejerskab for gevinststyring gennem hele projektet. Vi rådgiver ud fra din virksomheds forretning og synliggør fordelene ved forandrede arbejdsgange, processer og værktøjer. Gennem det rette fokus skaber vi den optimale programportefølje og gør det muligt at høste gevinsterne.

 

Relaterede ydelser