SAFe® 5.0 – de nye organisatoriske elementer

Torsdag d. 5. december bød vi 100 gæster velkommen til en aften der omhandlede SAFe® 5.0, den seneste opdatering på SAFe® rammeværket. Med kaffekopperne fyldt, satte vi os ned og Lars Eith, vores agile specialist, indtog scenen og fortalte om det nye.

”Det helt nye i SAFe® 5.0 er, at man ikke længere fokuserer på agile teams, eller agil udvikling, men på den agile organisation”. Sådan begyndte Lars. Han fortalte i dybden om hvordan modellen er blevet omstruktureret, for at imødekomme de udfordringer vi oplever i vores hverdag.

De nye dele i SAFe® rammeværket er bl.a.:

  • To nye kernekompetencer (organisational agility og continuous learning culture)
  • Øget fokus på DevOps
  • De nederste lag i modellen (teams, og teams of teams) er blevet sammensat, da SAFe® nu kun opererer med en type team
  • Customer centricity er blevet centralt i den nye udgave, med større fokus på design tænkning
  • Customer journey maps, story maps og prototyping er også med i det nye rammeværk
  • Lean portfolio management er blevet endnu mere væsentligt

Der er øget fokus på kernekompetencerne i SAFe®. De 4 der var i 4.6 udgaven, er blevet udvidet med to nye kompetencer. Dem dykkede vi ned i, ved hjælp af cases fra LEO Pharma og Obviux.

Agile metoder som del af den digitale strategi: Organisational Agility hos LEO

Organisational agility refererer til den organisatoriske kulturændring ift. at kunne blive mere agile og rette processer til på tværs af organisationen, således at hele organisationen bliver mere lean-thinking. Benjamin Feldvoss indtog scenen, og fortalte om LEO Pharmas agile rejse. Han fortalte at de oplevede et krav fra markedet om digitalisering, og teknologisk understøttelse af LEOs forretningsstrategi. Hos LEO har de ikke valgt et specifikt rammeværk. De har i stedet valgt at tage en hybrid approach, hvor de plukker dele fra forskellige rammeværker, der kan hjælpe dem på vej mod agilitet.

Fokus på værdi

”Vi begynder med at definere slutdestinationen for en opgave eller et projekt, og stiller spørgsmål som ’hvad er det der skal til for at kunne følge med?’ Eller ’hvordan kan vi kapere alle de forandringer internt i organisationen?’ Svarene på de spørgsmål, danner udgangspunkt for vores projekter.” Det gør deres agile rejse mere værdifokuseret, og det kan de bruge til at få buy-in. Benjamin fortalte at det netop er vigtigt, at få hele organisationen med på den agile rejse og at få dem til at adoptere det agile mindset. Først der får man mest værdi ud af den agile transformation. Jo højere oppe man kan få buy-in, jo større bliver effekten. Benjamin anbefalede at koble det agile på noget ledere allerede kender, som f.eks. benefit mapping. Så taler man ind til noget bekendt, der ikke virker for abstrakt.

Et dedikeret transformationsteam

Hos LEO har de et dedikeret transformationsteam, der er 100% allokeret til at arbejde med den agile transformation. Deres rolle er at imødegå de udfordringer andre teams i organisationen oplever med agile tiltag. For at være kontinuerligt opmærksom på hvordan det står til med transformationen, har LEO benyttet sig af agil modenhedsmåling på tværs af organisationen. Det hjælper dem med at se hvor udfordringerne er, og få afstemt de forskellige oplevelser af deres agile rejse.

LEO har været i gang siden marts 2019, og kigger mod en fremtid hvor de går flere udfordringer i møde. Det kan f.eks. være skiftet fra titelfokus til kompetencefokus, udviklingen af agile kompetencer og kontrakter, samt hvordan man arbejder agilt på trods af manglende co-location.

Continuous Learning Culture hos Obviux

Continuous learning culture kompetencen i SAFe® 5.0 handler om at skabe en fællesforpligtelse for læring. Undersøgelse og kreativitet er en del af organisationens DNA, og der er altid fokus på forbedring. Hos Obviux, betyder det at det ikke er noget problem at fejle, og at man kontinuerligt arbejder mod at blive bedre. Charlotte Esmaralda Kamp fortalte om deres rejse med agil udvikling, og at få alle med ombord.

En pragmatisk tilgang

Obviux har været i gang med deres rejse siden august 2016, og har udviklet et nyt system for deres B2C supportfunktion. De arbejder efter mange af principperne i SAFe®, men er pragmatiske omkring deres tilgang til det. Charlotte var også stor fortaler for agil modenhedsmåling, og sagde at de har brugt det løbende henover de sidste 3 år, for at klargøre den aktuelle situation. Det er vigtigt at måle på hvordan medarbejderne oplever transformationen. Obviux har også brugt ”klassiske” agile værktøjer som Kanban boards, og co-location.

Op til 9 release om dagen

”Vi har hele tiden arbejdet efter ’fail fast’ princippet” fortalte Charlotte, som går ud på hurtigt at finde ud af om ideen virker, og hurtigt lukke ned for den hvis ikke den gør. ”Vi lærer hele tiden, og udvikler nye features så ofte at vi kan release op til 9 gange om dagen, det er blevet en del af vores kultur”.

Men deres hurtige og agile udvikling har skabt meget usikkerhed. Det har været en udfordring at forklare det agile til SAP migreringsteamet der arbejdede vandfald. Usikkerheden har ikke været nem at navigere i, men klar kommunikation har været vigtigt for at skabe tryghed blandt medarbejderne. Derfor var forandringsledelse en kritisk del af projektet. Det skulle netop svare på spørgsmål som: Hvordan griber vi træning, HR og kommunikation an på en fornuftig måde? Hvordan laver vi nyhedsbreve, når vi udvikler så hurtigt? Obviux har holdt meet and greets, så forretningen fik direkte indblik i arbejdet, og kunne spørge udviklerne, om den funktionalitet der er i løsningen.

Deres store succes med agil transformation, har dog ikke været uden udfordringer, og Charlotte fortalte at de stadig oplever udfordringer når formålet bliver mindre klar, og når ledere og historien mistes. Hun fortalte også at man kan opleve at momentum kan tabes, og medarbejdere også kan opleve burn-out og at det er en udfordring som også kan være svær at imødegå.

Inspiration til enhver

Torsdag d. 5. december var en inspirerende og lærerig aften. Et af nøglepunkterne var at det kan være en fordel løbende at måle hvordan det står til med den agile transformation, så man kan åbne op for diskussion om emnet, især der hvor oplevelser kan være forskellige fra medarbejder til medarbejder. Både Charlotte og Benjamin fortalte også at det er vigtigt at tænke forandringsledelse ind i den agile transformation, da det handler både om mindset- og adfærdsændringer. Sidst men ikke mindst, stod det også klart at det er vigtigt at få buy-in på alle niveauer og at et rammeværk kan hjælpe, da der er noget konkret at forholde sig til. De to nye kompetencer i SAFe® 5.0, indfører elementer som nogle virksomheder allerede er gået i gang med, ved at være pragmatiske omkring deres tilgang til agil transformation.