ChangeGroup_rammeaftale_med_region_sjaelland_2400_1200_ny

ChangeGroup fortsætter rejsen med det offentlige: Nu også Region Sjælland

Listen af kunder i den offentlige sektor bliver nu udvidet med Region Sjælland, hvor ChangeGroup har vundet rammeaftale inden for management konsulentydelser samt data- og informationssikkerhed.

ChangeGroup er blevet tildelt en 3-årig rammeaftale om rådgivning inden for ydelsesområderne management konsulentydelser samt data- og informationssikkerhed, herunder EU-persondataforordningen (GDPR). Her skal ChangeGroups team af konsulenter bl.a. hjælpe Region Sjælland med:

Management konsulentydelser:

  • Forandringsledelse, herunder organisatorisk forankring (fx ADKAR®) og gevinstrealisering
  • Strategianalyser, strategiudvikling og strategiimplementering
  • Business cases, effektivisering og gevinstrealisering
  • Sourcing- og udbudsstrategier

Rådgivning om data- og informationssikkerhed:

  • Udarbejdelse og implementering af informationssikkerhedspolitikker
  • Risikovurdering, beredskabsplanlægning og beredskabstest
  • Forandringsledelse, herunder praktisk gennemførsel af awareness kampagner
  • EU-persondataforordning (GDPR) og den supplerende danske Databeskyttelseslov
  • ISO 2700x serien og andre sikkerhedsrelevante standarder og best practices

Forandringsledelse en del af DNA’et

Forandringsledelse og organisatorisk forankring er en del af ChangeGroups DNA. Sådan har det været siden vi begyndte at arbejde med IT i 1995, hvor vi har hjulpet virksomheder og institutioner med, at løse udfordringer med digitale forandringer. Rammeaftalen inden for management consulting og rådgivning er en anerkendelse af vores erfaring med, at skabe forandringer og fokus på at arbejde som ét team sammen med vores kunder og konsulenter.

Mere end 40 offentlige kunder siden 1995

Siden 1995 har ChangeGroup hjulpet mere end 40 ministerier, styrelser, regioner og kommuner med at sikre effektivitet og kvalitet i samfundets digitale transformation, herunder SKAT, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST), Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM), DSB, Ørsted, Moderniseringsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Vi er stolte af at få muligheden for at hjælpe Regionerne på deres digitale rejse.

Bo Kinch Andersen, rådgiver hos ChangeGroup