Hvad er ESRS?

ESRS er en forkortelse for European Sustainability Reporting Standards, og er de standarder for bæredygtighedsrapportering, som gælder for de virksomheder, der er omfattet af CSRD-lovgivningen.

Bæredygtighed er blevet et vigtigt strategisk område for virksomheder i dag, og hvis man som virksomhed ikke tager det seriøst, så venter der bøder og sanktioner til dem, som halter bagefter. For EU mener det seriøst – vi skal alle bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Derfor er det også vigtigt, at du har styr på, hvilke lovkrav som rammer din virksomhed, og her er ESRS nødvendigt at kende til. ESRS er standarder for bæredygtighedsrapportering, og formålet har fra EU’s side været at skabe nye, fælles EU-standarder for bæredygtighedsrapportering, hvilket skal understøtte rapporteringskravene i CSRD-lovkravene. Læs mere om CSRD i sidste afsnit her på siden.

 

Hvilke virksomheder er indbefattet af ESRS?

Målgruppen for ESRS er den samme målgruppe, som er underlagt CSRD-lovkravene – større børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder med mere end 250 ansatte og en årlig omsætning på 40+ millioner euro, samt børsnoterede SMV’er. Fra 2024 gælder kravene for virksomheder med flere end 500 ansatte, og fra 2025 gælder kravene for virksomheder med mere end 250 ansatte.

Det er dog vigtigt at pointere, at der i rapporteringskravene også vil forefindes krav om rapportering på virksomhedens værdikæde. CSRD-lovkravene, som ESRS-rapporteringskravene ligger under, vil derfor også indirekte ramme mindre virksomheder, som ikke er omfattet af lovgivningen.

 

Hvornår træder ESRS i kraft?

ESRS blev vedtaget i juli 2023 af EU, og de første standarder forventes at træde i kraft fra 1. januar 2024. Standarderne vil først gælde for virksomheder med 500+ ansatte – altså i regnskabsåret 2024. I 2025 vil standarderne gælde for virksomheder med 250 ansatte, og i 2026 vil det formentligt gælde for virksomheder med mindre end 250 ansatte. Alle standarderne vil være færdigimplementeret i 2026.

 

Hvilke ESRS-krav skal virksomhederne leve op til?

ESRS er en udvidelse af de rapporteringskrav, som der ligger i den traditionelle ESG-rapportering. Hvor at ESG-rammen har fokuseret mest på selve virksomheden, så kommer de rapporteringskrav også til at indbefatte den fulde værdikæde, og hertil vil der også være krav om anvendelse af en dobbelt væsentlighedsanalyse til at analysere på, hvilke bæredygtighedsområder, som er væsentlige for jeres virksomhed.

De indbefattede virksomheder skal i deres rapportering lave en beskrivelse af virksomhedens ledelsesstruktur, og hertil organiseringen af bæredygtighed både i ledelsen og i virksomheden. Hertil skal der foreligge en beskrivelse af virksomhedens bæredygtighedsstrategi og forretningsmodel. Afslutningsvist skal rapporten indeholde de politikker og aktiviteter, som virksomheden har igangsat for at nå de ønskede bæredygtighedsmål.

Bæredygtighedsrapporteringen kommer til at ligge på niveau med den finansielle rapportering.

 

Hvad er relationen til CSRD?

ESRS er de rapporteringskrav, som der ligger under de kommende CSRD-lovkrav – Corporate Sustainability Reporting Directive – som gælder for EU-virksomheder. CSRD er en sanktionsbunden udvidelse af det, som man førhen kendte som NFRD – Non Financial Reporting Directive. Rapporteringen skal følge standarderne for bæredygtighedsrapportering European Sustainability Reporting Standards, og rapporteringen skal verificeres af tredjepart.

Du kan læse EU’s fulde redegørelse af ESRS HER.

Har du eller din virksomhed brug for rådgivning til at få organiseret jeres bæredygtige ambitioner? Så kontakt vores rådgiver Henrik Hajslund på hh@changegroup.dk eller+45 2062 4239 for en uforpligtende samtale omkring jeres situation.

Henrik Hajslund
Har du brug for hjælp til din bæredygtighedsrapportering?

Henrik Hajslund

CSRD