ChangeGroup kortlægger UFST nye ESDH-platform

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er i gang med at forenkle og digitalisere sagsbehandling på tværs af hele skatteforvaltningen - sammen med et team fra ChangeGroup.

Som del af skatteministeriet, er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) ansvarlig for at udvikle en fremtidsparat og sikker digital forvaltning i samarbejde med ministeriets øvrige styrelser. Den sidste måneds tid, har et team fra ChangeGroup været i gang med at hjælpe UFST på deres rejse mod en fælles dokumenthåndteringsløsning (ESDH). Teamet skal gennemføre en forretningsanalyse, som vil skabe grundlag for valget af en samlet ESDH-løsning, som skal understøtte beslutningsprocesser og sagsbehandlingen på tværs af Skatteforvaltningen.

Vi er stolte af at være del af et projekt, der skal hjælpe med at digitalisere Danmark.

Bo Kinch Andersen, rådgiver hos ChangeGroup

I samarbejde med UFST udfører ChangeGroups rådgivere en analyse baseret på eksisterende systemer, arbejdsgange og materialer der skal belyse både potentielle gevinster og risici, ved tre mulige løsninger. Projektet begyndte i november, og vil fortsætte ind i det nye år. Projektet kom hurtigt fra start, støttet godt op af SKI's enkle aftaleform på SKI-rammeaftalen 02.17 konsulenter.

Bo Kinch Andersen
Vil du vide mere?

Bo Kinch Andersen