ChangeGroup er nu på rammeaftale med Region Syddanmark

Vi kan med stor glæde fortælle at Region Syddanmark har valgt at indgå rammeaftale med ChangeGroup til 2022. Rammeaftalen er tilsvarende den aftale, som ChangeGroup har indgået med Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det vil sige, Region Syddanmark kan gøre brug af ChangeGroups ydelser inden for management consulting og data- og informationssikkerhed.

Delaftalen inden for management consulting betyder at Region Syddanmark kan få rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med f.eks. strategiudvikling og strategiimplementering, organisatorisk implementering (projektledelse og forandringsledelse) af nye sundheds-IT løsninger, udarbejdelse og vurdering af business cases knyttet til teknologiområdet IT, samt effektvurdering, gevinstrealisering og opfølgning på teknologiprojekter.

Delaftalen data- og informationssikkerhed betyder at Region Syddanmark kan få rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med f.eks. implementering af informationssikkerhedspolitikker, regler, retningslinjer og vejledninger, udarbejdelse og implementering af standarder (f.eks. GDPR eller ISO 27000 serien) og implementering og forankring af sikkerhedssystemer (f.eks. Identity og Access Management).

Læs mere om delaftalerne i vores artikel om Region Sjælland.

Bo Kinch Andersen
Vi du vide mere?

Bo Kinch Andersen