Projekt- og programledelse

Rådgivning og eksekvering af offentlige projekter: IT-anskaffelser og -udvikling

Offentlige institutioner i Danmark står overfor betydelige udfordringer, når det kommer til både IT-anskaffelser og -udvikling. Disse udfordringer inkluderer overholdelse af lovkrav, behovet for effektivisering, optimering af eksisterende systemer og håndtering af teknisk gæld. ChangeGroup tilbyder skræddersyet rådgivning og eksekvering for at sikre succesfulde projekter, der opfylder både lovgivning og optimeringsbehov.

Henrik Hajslund
Har du spørgsmål?

Henrik Hajslund, Seniorrådgiver

Hvad er de centrale udfordringer ved IT-anskaffelser og -udvikling i den offentlige sektor?

Lovgivningen inden for IT-anskaffelser og -udvikling kræver compliance med forskellige regulativer. Effektivisering er afgørende for at kunne levere mere med færre ressourcer, mens optimering sikrer, at de eksisterende systemer er robuste og skalerbare. Teknisk gæld kan begrænse innovation, da det både er omkostningsfuldt for virksomheden og udgør en sikkerhedsrisiko, fordi systemerne ikke opdateres i takt med nye versioner. ChangeGroup tilbyder ekspertise, der hjælper med at navigere effektivt gennem disse udfordringer.

I udviklingen af den offentlige sektor er det centralt, at man er i stand til effektivt at anskaffe og implementere løsningen og understøtte de forandringer, den bringer"

Henrik Hajslund, seniorrådgiver hos ChangeGroup

Gevinstrealisering og bæredygtig udvikling sammen med ChangeGroup

Ved at samarbejde med ChangeGroup kan offentlige institutioner opnå forbedret IT-sikkerhed, effektiv processtyring og bæredygtig udvikling. Gennem mange års erfaring med procesoptimering og udvikling hos offentlige institutioner hjælper vi med at identificere ineffektive processer og implementere optimeringsløsninger, der øger produktiviteten. Vores mål er at sikre, at alle IT-systemer er opdaterede og i stand til at håndtere fremtidige krav, samtidig med at vi reducerer teknisk gæld. Gennem mange års erfaring med at hjælpe offentlige organisationer med procesoptimering og udvikling, hjælper vi offentlige organisationer med at komme frem til positiv effekt af indsats.

rådgivning eksekvering offentlige projekter

ChangeGroup anvender en omfattende tilgang, der dækker hele processen fra behovsafdækning og analyse til implementering og gevinstrealisering. Vores seks-trins model inkluderer:

Trin 1: Initiering

Vi fastlægger tilgangen til indkøb ud fra parametre som genstand, metode & rammer (f.eks. bæredygtighed) samt organisation for at skalere og målrette tilgangen til kundens behov.

Trin 2: Analyse og behovsafdækning

Vi starter med en grundig analyse af jeres nuværende situation, som omfatter kortlægning af eksisterende processer, identifikation af teknisk gæld og fastlæggelse af styringsgrundlag. For at etablere projektgrundlaget for indkøbsprojektet analyserer vi både forretningsbehovene og markedets muligheder, eksempelvis ved brug af Kraljic Matrix, for at sikre en effektiv og målrettet tilgang, der skaber værdi. Samtidig vurderer vi eksekveringsmulighederne ved at analysere risici, aktiviteter og interessenter. Vi udfører dybdegående behovsanalyser for at forstå de specifikke krav og mål for jeres IT-projekt, hvilket sikrer et solidt fundament for de næste faser.

Trin 3: Kravspecifikation og arkitektur

I denne fase udvikler vi detaljerede kravspecifikationer og arkitektoniske løsninger. Vores eksperter udarbejder klare og præcise specifikationer, der afspejler jeres behov, og sikrer, at de tekniske løsninger er fremtidssikrede. Vi foretager omfattende risikovurderinger for at identificere og mitigere potentielle udfordringer tidligt i processen. Baseret på projektgrundlaget fastlægges strategien for udbuddet, og der udarbejdes færdigt udbudsmateriale baseret på templates, så der foreligger et fuldt og kvalitetssikret anskaffelsesgrundlag.

Trin 4: Udvikling og anskaffelse

Anskaffelsesgrundlaget føres gennem den planlagte udbudsproces, og eventuel forhandling gennemføres for at etablere et endeligt kontraktgrundlag. Vores tilgang sikrer, at udbuddet gennemføres effektivt og bæredygtigt med fokus på at vælge de bedste leverandører. Vi sikrer, at alle processer er i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvilket sikrer transparens og konkurrencefordele. Efter tildeling og underskrift iværksættes implementering. 

Trin 5: Implementering og forankring

Når anskaffelsen er gennemført, hjælper vi med både teknisk og organisatorisk implementering. Vores projektledere, forandringsledere og uddannelseskonsulenter arbejder tæt sammen med jer for at sikre en problemfri implementering og forankring af løsningen i organisationen. Vi tilbyder træning og støtte for at sikre, at alle medarbejdere er klar til at anvende de nye systemer effektivt. Slutteligt implementeres kontrakten og de berørte dele af organisationen klargøres til driftsetup.

Trin 6: Drift

I driftsfasen realiseres kontraktens værdi gennem gevinster, der realiseres i de berørte dele af organisationen.

Få eksekveret dine projekter sammen med os

Med ChangeGroup som partner får du adgang til et team af dedikerede specialister, der forstår de særlige krav og processer i den offentlige sektor. Vi leverer både udbudskonsulenter, projektledere, test managers, procesanalytikere, IT-arkitekter og forandringsledere til jeres projekt. Vores tilgang sikrer, at dine IT-anskaffelser og IT-udviklingsprojekter bliver gennemført effektivt, bæredygtigt og med maksimal gevinstrealisering. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din organisation med jeres næste IT-projekt.

Relaterede ydelser