Projekt- og programledelse

Porteføljestyring af statslige IT-systemer: Få etableret et digitalt grundlag for IT-prioriteringer

I en verden præget af hurtig digital transformation står statslige organisationer over for en afgørende opgave: Effektiv styring af deres IT-portefølje. Det er derfor nødvendigt med en strategisk og velovervejet tilgang til IT-porteføljestyring. Med vores løsningsorienterede tilgang, der kombinerer rådgivning og softwarestøtte, adresserer vi denne kritiske opgave, hvor vi benytter en strategisk og velovervejet tilgang til IT-porteføljestyring. Vi anvender digitale koncepter fra Digitaliseringsstyrelsen og Økonomistyrelsen for at forbedre ressourceudnyttelsen og fremme informerede, datadrevne beslutninger. Vores fokus vil være på at identificere de bedste praksisser, nøglestrategier og værktøjer, der er nødvendige for at kunne navigere i kompleksiteten af moderne statslige IT-systemer og optimere dem til fremtidens udfordringer.

Maja Christiansen
Book et rådgivningsmøde. Kontakt Maja i dag!

Maja Christiansen

Koncept til styring af IT-systemporteføljen

Vores koncept til styring af IT-systemporteføljen tilbyder en digitaliseret tilgang. I stedet for store datamængder i Excel- og Word-filer gemmes data i en platform, hvorfra de løbende kan opdateres, rapporteres og visualiseres i lettilgængelige dashboards.

Konceptet er 1:1 baseret på modellen, der er udgivet af Økonomistyrelsen, herunder med Digitaliseringsstyrelsens porteføljestyring af statslige IT-systemer (Figur 1). Ved at samle alle data i én platform giver det den enkelte myndighed en forbedret og mere præcis mulighed for at træffe rettidige og velbegrundede beslutninger, samt prioritere den samlede IT-systemportefølje. Den digitaliserede tilgang effektiviserer og forenkler dataindsamlingen, hvilket gør det muligt at ændre opdateringsfrekvensen fra årlig til løbende uden merarbejde. Ved at have adgang til et opdateret datagrundlag muliggøres hurtigere og mere informerede beslutninger, der sikrer en hastighed som kan øges yderligere ved anvendelse af AI på tværs af data.

  • Analyse og konsolidering af data fra organisationens IT-systemer i en centraliseret løsning
  • Transparent grundlag for IT-prioritering på tværs af myndigheder
  • Robust informationssikkerhedsmodel der beskytter kritiske data
  • Selvbetjeningsplatform for analyse af IT-systemer og data, der fremmer stabil drift og vedligeholdelse af IT-systemer
  • Avancerede AI-modeller og teknologianalyser der moderniserer IT.porteføljestyringen
  • Strømlinet, sikker og værdiskabende IT-drift, der understøtter forretningen
Porteføljestyring af Statslige IT-Systemer

Etablering af porteføljestyring af statslige IT-systemer

Med en avanceret digital platform automatiserer vi processen for dataindsamling, rapportering og analyse. Dette inkluderer effektiv håndtering af både kvalitativ dataindsamling, såsom interviews, og kvantitativ dataindsamling gennem systemskanninger. Vores digitale løsning reducerer tidsforbruget og ressourcebelastningen betydeligt for kunden.

IT-porteføljestyringsmodel sammen med Redshoes Consulting

Sammen med Redshoes Consulting har vi udviklet en metode og løsning til håndtering at IT-porteføljestyring i Staten. Med vores koncept for IT-porteføljestyring kan du opnå følgende gevinster:

  • Data vedrørende IT-systemporteføljen er altid retvisende, opdateret og lettilgængelig.
  • Transparent grundlag for beslutninger og prioritering af den enkelte myndigheds IT-systemportefølje, så denne altid er opdateret og sikker.
  • Klart overblik, status, udfordringer og risici forbundet til IT-systemporteføljen, som kan påvirke den enkelte myndigheds opgavevaretagelse.

Model for porteføljestyring af statslige IT-systemer

 

 

 

 

 

Elementer til styring af IT-systemporteføljen

Gennem nedenstående elementer kan du få implementeret en komplet model til styring af IT- systemporteføljen i Staten.

Model for IT-systemporteføljen

Vores proces til kortlægning af IT-systemer omfatter en dybdegående analyse af både hardware- og softwarekomponenter. Denne omfattende vurdering sikrer en nøjagtig forståelse af systemernes tilstand og værdi, hvilket er afgørende for at kunne skabe et præcist overblik over IT-landskabet og træffe informerede beslutninger.

Udvikling af en IT-handlingsplan

Vores IT-handlingsplan sikrer, at systemerne stemmer overens med regeringens mål og samfundets behov. Vi tilbyder en full-service model, der omfatter governance, dataindsamling og anbefalinger til driftsoptimering, applikationskonsolidering og serviceorienteret ledelse.

Integration af organisatoriske initiativer

Vi integrerer organisatoriske initiativer med IT-porteføljestyring for at spore fremdrift og måle effekten af disse initiativer. Dette giver en holistisk forståelse af, hvordan IT-strategier understøtter organisationens overordnede mål.

Kategorisering af IT-systemer

Effektiv porteføljestyring kræver en omhyggelig kategorisering af IT-systemer. Vi fokuserer på at definere kriterier for at kunne kategorisere systemer baseret på deres betydning for forretningen og samfundet. Denne proces involverer vurdering af systemernes kritiske natur og deres rolle i at understøtte organisationens strategiske mål.

Værktøjer og ressourcer til porteføljestyring

Vores AI-understøttede porteføljestyring introducerer avancerede værktøjer og ressourcer for en effektiv styring af IT-systemer. Disse værktøjer sikrer fuld compliance med offentlige standarder og giver mulighed for at tilpasse porteføljestyringen til specifikke organisatoriske behov.

Implementering af porteføljestyringsmodellen

Vores erfaring med implementering af porteføljestyringsmodellen omfatter en fuldt integreret tilgang, hvor vi leverer fra a-z, inklusiv governance og efterfølgende driftsoptimering. Vores model understøtter løbende overvågning og opdatering af IT-systemporteføljen og tilpasser sig til forskellige organisatoriske behov. Vores eksperter rådgiver og implementerer anbefalinger, som sikrer, at IT-porteføljen konstant understøtter organisationens strategiske mål og tilpasser sig teknologiens udvikling.

Maja Christiansen
Book et rådgivningsmøde. Kontakt Maja i dag!

Maja Christiansen