CSRD: Kom i mål med EU's nye lovkrav til bæredygtighed

CSRD er et EU-direktiv, som pålægger de omfattede virksomheder at rapportere på bæredygtighedsområder indenfor menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøpåvirkning og økonomisk ansvarlighed. Direktivet træder i kraft i januar 2024 for de første virksomheder, og får løbende flere virksomhedsgrupper under sig. Overholder man ikke lovkravene i direktivet, så vil det betyde sanktioner.

CSRD er forkortelsen for Corporate Sustainability Reporting Directive, og direktivet kommer med en række EU-dikterede lovkrav. Direktivet har til formål at standardisere bæredygtighedsrapporteringen for virksomheder i EU, og pålægger virksomhederne at kommunikere deres mål, strategier og resultater indenfor menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøpåvirkning og økonomisk ansvarlighed.

CSRD kommer til at erstatte det forhenværende direktiv NFRD – Non Financial Reporting Directive – som kom med ikke-sanktionsbundne anbefalinger til bæredygtighedsrapportering. Direktivet vil gøre bæredygtighedsrapportering til lovkrav og implementerer rapporteringsstandarderne ESRS, som vil gælde for større virksomheder og børsnoterede SMV’er.

 

Hvilke virksomheder er indbefattet? Og hvornår træder CSRD i kraft?

Januar 2024: Store virksomheder af interesse for offentligheden (statslige aktieselskaber og børsnoterede selskaber) med mere end 500 medarbejdere.

Januar 2025: Andre store virksomheder med mere end 250 medarbejdere og/eller 40 mio. euro i nettoomsætning og/eller 20 mio. i balancesum.

Januar 2026: Børsnoterede SMV’er – de kan dog fravælge rapportering for år 2026 og 2027. Fuld rapportering skal derfor først foretages for regnskabsår 2028.

 

Hvad CSRD-krav skal virksomhederne leve op til?

De omfattede virksomheder er lovmæssigt forpligtiget til at rapportere på forskellige områder af bæredygtighed efter standarderne beskrevet i European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Under ESRS er der blandt andet krav om, at man som virksomhed skal udarbejde en årlig dobbelt væsentlighedsanalyse. En dobbelt væsentlighedsanalyse er en proces, som hjælper virksomheder med at udvælge de væsentligste fokusområder og data, som virksomheden skal fokusere og rapportere på. Udgangspunktet for dobbelt væsentlighedsanalysen er en bæredygtighedsrisiko- og mulighedsvurdering af virksomhedens værdikæde ud fra både et finansielt og et ikke-finansielt perspektiv.

LÆS OGSÅ vores artikel om CSDDD HER.

 

Skal du og din virksomhed have hjælp til jeres bæredygtige rejse?

Så kontakt vores rådgiver Allan von Staffeldt Beck på ab@changegroup.dk eller +45 3118 2488 til en uforpligtende samtale om jeres udfordringer eller se, hvordan vi har hjulpet andre virksomheder med deres udfordringer: https://changegroup.dk/baeredygtighed/

 

Allan von Staffeldt Beck
Skal du i mål med CSRD eller en dobbelt væsentlighedsanalyse?

Allan von Staffeldt Beck

+45 3118 2488
ab@changegroup.dk
CSRD