Hvad er CSDDD?

EU-kommissionen har fremlagt et nyt direktiv indenfor bæredygtighed under navnet CSDDD, og direktivet vil gøre processerne i due diligence til faktiske lovkrav. Hvis forslaget bliver vedtaget, så betyder det, at de underlagte virksomheder skal kunne efterleve lovkravene i direktivet. Ellers venter der sanktioner.

CSDDD er forkortelsen for Corporate Sustainability Due Diligence Directive, som også kaldes CS3D. Forslaget til bæredygtighedsdirektivet vil gøre due diligence for bæredygtighed lovpligtigt. Og formålet med CSDDD er at få virksomheder til at handle ansvarligt i form af reelle lovkrav og ikke kun anbefalinger.

At det bliver til lovkrav betyder også, at der vil blive ført tilsyn med, at lovkravene bliver overholdt af de indbefattede virksomheder. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, så vil den gældende virksomhed kunne se ind i påbud, forbud og bødeforlæg for overtrædelser. Men det er ikke alt! Som ekstra lag til efterlevelsen af due diligence, så kan personer eller virksomheder sagsøge en virksomhed for erstatning. Det kan de, hvis der er opstået skader som følge af at virksomheden ikke har udført due diligence efter lovkravene.

 

Hvilke virksomheder er omfattet af CSDDD?

Målgruppen for CSDDD bliver i første omgang virksomheder med 500+ ansatte og omsætning for 150+ millioner euro. Næste gruppe vil efterfølgende blive særlige sektorer med 250+ ansatte og 40+ millioner euro i omsætning. Gruppen derefter er endnu ikke defineret, men man forventer, at der kommer flere.

 

Hvornår træder CSDDD i kraft?

Den sidste afstemning om direktivet finder sted i april 2024, og herefter forventes det, at der vil blive udgivet mere information om en eventuelt implementeringsdato.

 

Hvad skal virksomhederne leve op til?

Indtil videre ved vi, at de omfattede virksomheder skal udføre due diligence på deres egne aktiviteter, datterselskabers aktiviteter samt på hele værdikæde. Mere nøjagtigt betyder det, at virksomhederne skal kunne identificere, forebygge og håndtere negative påvirkninger. Desuden skal omfattede virksomheder kommunikere transparent om deres bæredygtige arbejde med due diligence i årsrapporten i overensstemmelse med standarderne for rapportering. De nøjagtige regler og krav er endnu ikke fastlagte og offentliggjorte af EU, men disse forventes at blive opdateret medio 2024.

LÆS OGSÅ vores artikel om forkortelsen ESRS HER.

 

 

 

Allan von Staffeldt Beck
Har du brug for hjælp til din bæredygtige rejse?

Allan von Staffeldt Beck

+45 3118 2488
ab@changegroup.dk
CSDDD