ChangeGroup er nu på rammeaftale med Region Hovedstaden

Nu er vores liste over offentlige kunder blevet udvidet med Region Hovedstaden, som har valgt at indgå en 3-årig rammeaftale tilsvarende den med Region Sjælland. ChangeGroup er dermed kommet på delaftaler inden for management konsulentydelser samt data- og informationssikkerhed.

Under delaftalen management konsulentydelser skal ChangeGroups team af konsulenter bl.a. hjælpe med forandringsledelse, strategianalyse, udvikling og implementering, udbudsstrategier, kontraktforvaltning og gevinstrealisering.

ChangeGroup skal også rådgive om informationssikkerhed, heriblandt: risikovurdering, EU-persondataforordningen (GDPR), ISO 2700x serien, samt udarbejdelsen og implementeringen af informationssikkerhedspolitikker.

Læs mere om delaftalerne i vores artikel om Region Sjælland.

Vi glæder os til at hjælpe endnu en offentlig kunde med deres digitale rejse"

Bo Kinch Andersen, udbuds- og partnerchef hos ChangeGroup