ESG: Vejen til struktureret bæredygtighed i virksomheder

ESG - environmental, social, governance - er tre bæredygtighedsområder, som med sine principper kan være med til at skabe struktur og retning for virksomheders bæredygtighedsarbejde. I denne artikel får du et overblik over ESG-principperne, de fordele der er ved at arbejde med ESG, og hertil en anbefaling til, hvordan du og din virksomheden kan komme i gang med at anvende ESG på jeres bæredygtighedsrejse.

ESG er et rammeværk til at vurdere og organisere bæredygtighed. Forkortelsen står for Environmental, Social og Governance, og disse tre elementer udgør fundamentet for vurderingen af en virksomheds ansvarlighed. Dokumentation af bæredygtige indsatser skaber ikke kun et overblik over virksomhedens aktiviteter, men gør det også lettere at identificere områder, der kan styrkes. Denne proces tillader desuden at sammenligne indsatserne over tid, følge udviklingen og derved styrke ens forretning.

 

Herunder får du et overblik over de tre fokusområder:

(E)nvironmental (Miljø)

Dette område omfatter, hvordan virksomheden håndterer og påvirker miljøet, herunder aspekter som klimaforandringer, energieffektivitet, forurening, ressourceforbrug og affaldshåndtering. Virksomhedens påvirkning af naturen og planetens sundhed udgør centrale elementer i den miljømæssige dimension af ESG.

(S)ocial (Sociale forhold)

Det sociale område dækker over, hvordan virksomheden håndterer sine relationer med medarbejdere, kunder, leverandører og hele samfundet. Dette område involverer aspekter som mangfoldighed og inklusion, arbejdsvilkår, menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed samt socialt ansvar.

(G)overnance (Ledelsesmæssige forhold) 

Dette område koncentrerer sig om evaluering af virksomhedens ledelsesstruktur, beslutningstagning og ansvarlighed. Herunder findes elementer som corporate governance, ledelsesmæssig integritet, etiske standarder, risikostyring, aktionærrettigheder samt overholdelse af love og reguleringer.

 

Hvorfor anvende ESG i din virksomhed?

I dag findes der forskellige måder, hvorpå bæredygtighed kan organiseres eller påbegyndes. Eksempelvis kan CSR (Corporate Social Responsibility), ISO 26000 eller et sustainability management office – også kaldet SMO – være en effektiv måde til at skabe system og retning for jeres bæredygtighedsmål. ESG i stigende grad blevet et globalt anerkendt og vedtaget sæt af kriterier, der adresserer de mest presserende udfordringer inden for bæredygtighed og ansvarlig forretningsdrift.

 

At arbejde med ESG-principperne kan blandt andet medføre følgende fordele:

Styrket brandværdi og omdømme: 

At arbejde med ESG viser, at virksomheden ønsker at tage ansvar for en ansvarlig virksomhedsdrift. Det kan være med til at styrke brandværdien og omdømme, da både forbrugere, investorer og andre interessenter i stigende grad prioriterer virksomheder, som tager ansvar for fremtiden.

Medarbejdertilfredshed:

Implementeringen af ESG-principper kan også skabe et signal om ansvarlighed internt i virksomheden. Dette kan skabe medarbejdertilfredshed og engagement, da det skaber mening for en medarbejder at arbejde i en virksomhed, som tager ansvar for både sociale og miljømæssige aspekter af forretningen. Det kan hertil også tiltrække nye, dygtige medarbejdere.

Efterlevelse af lovkrav: 

De eksisterende og kommende lovkrav kræver en efterlevelse af en række bæredygtighedstiltag. Her kan man komme et godt stykke af vejen mod efterlevelse af lovkravene ved at arbejde med ESG-principperne. I større virksomheder kan man også med fordel se ind i en professionel organisering af ens bæredygtighedsarbejde ved at implementere et sustainability management office.

 

Hvordan kommer din virksomhed i gang med ESG?

Det kan være et større arbejde at starte op med ESG-principperne, da der både skal skabes en fælles forståelse for principperne og for bæredygtighed generelt. Hertil skal der laves en analyse af, hvilket indsatsområder der giver mening for virksomheden i forhold til at tænke bæredygtigt. Vil du eller din virksomhed skabe en proces for bæredygtighed, som får alle dele af forretningen med? Så kan det anbefales at få en projektleder med bæredygtighedserfaring ind i virksomheden til at opstarte og styre processen indtil, at I er klar til at tage tøjlerne selv. Du kan se, hvilke muligheder der er for hjælp til jeres bæredygtighedsproces her.

 

Skal din virksomhed også i gang med ESG?

Så kontakt vores rådgiver Henrik Hajslund på hh@changegroup.dk eller +45 2062 4239 for en uforpligtende snak om organisering af jeres bæredygtighed.

Du kan også tilgå vores undersite om bæredygtighed, hvor du kan se, hvilke ydelser vi kan hjælpe dig og din virksomhed med her: https://changegroup.dk/baeredygtighed/

Allan von Staffeldt Beck
Skal du have hjælp til at komme i gang med ESG?

Allan von Staffeldt Beck

+45 3118 2488
ab@changegroup.dk