Hvad er PMO'ets rolle i forhold til bæredygtighed?

Hvis du arbejder som PMO, bør du kigge i retning af bæredygtighed. For hvis ikke dit projektkontor - PMO'et - understøtter den bæredygtige strategi, så ender det med at miste sin relevans. Det vurderer vores rådgiver Henrik Hajslund. Læs hvordan du skal forholde dig til bæredygtighed og vores koncept Sustainability Management Office (SMO).

“Hvis du besidder en solid PMO-profil, bør du rette opmærksomheden mod bæredygtighed. Da bæredygtighed er et essentielt strategisk område for de danske virksomheder, så bør det også være en prioritet for PMO’et.”

Sådan lyder meldingen fra vores senior rådgiver Henrik Hajslund, som igennem mange år har arbejdet med implementering og organisering af PMO’er hos nogle af landets største virksomheder og offentlige organisationer. Henrik mener, at PMO’et har en unik mulighed for at markere sig som en enhed, der understøtter strategiske muligheder, innovation, effektivitet og virksomhedens fremadrettede strategi og succes.

Det et must at være orienteret mod bæredygtighed, hvis PMO’et skal bevare sin relevans“, understreger han.

Hvad er risiciene, hvis PMO’et ikke kigger hen imod den bæredygtige retning?

At overse bæredygtighed i projektledelse kan medføre forskellige risici og farer for et PMO og organisationen som helhed. Det indbefatter også direkte trusler mod projekters gennemførelse og succes. Som eksempel kan mangel på ressourcer eller utilstrækkelig håndtering af miljømæssige konsekvenser føre til forsinkelser, budgetoverskridelser og kvalitetsproblemer i projekterne. Hertil kan et manglende fokus på bæredygtighed også resultere i, at virksomheden ikke opnår de eksisterende og kommende lovkrav. Det er derfor vigtigt for PMO’et at identificere og håndtere disse risici gennem passende politikker, procedurer og værktøjer. Det vil sikre, at bæredygtighed integreres effektivt i projektledelsesprocesserne og derved understøtter virksomhedens bæredygtighedsmål.

 

Et PMO skal sameksistere med et Sustainability Management Office (SMO)

Men PMO’et skal naturligvis ikke eksekvere på en organisations bæredygtighedsstrategi alene. Bæredygtighed er et bredt begreb, som dækker over både sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter. Det vil kræve kompetencer fra forskellige dele af organisationen, for at komme i mål med den bæredygtige strategi. Senior rådgiver Henrik Hajslund anbefaler derfor også, at man som organisation ser ind i en fremtid, hvor man har både et PMO og et SMO.

 “Et SMO – altså et Sustainability Management Office – refererer til en enhed, der er ansvarlig for at håndtere og implementere bæredygtighedsstrategier og -praksisser,” forklarer han.

Et SMO er et rammeværk udviklet af ChangeGroups rådgivere, herunder rådgiveren Henrik Hajslund, som har brugt sine erfaringer fra PMO’ets struktur til at skabe en organisering af bæredygtighed. Formålet med et Sustainability Management Office er at integrere bæredygtighed i organisationens forretningsstrategi, drift og beslutningstagning, og samtidigt forvandle organisationen til at blive mere ansvarlig over for miljøet, samfundet og økonomien. De konkrete opgaver og ansvarsområder for et SMO kan variere afhængigt af organisationens modenhed, strategi og mål, men et Sustainability Management Office vil spille en afgørende rolle i at sikre, at bæredygtighed bliver en integreret del af organisationens kultur og forretningsstrategi.

Samspillet mellem PMO og SMO vil skabe synergier, hvor de to enheder arbejder sammen for at opnå organisationens overordnede mål,” siger han afslutningsvist.

Ved at opnå synergier mellem PMO og SMO kan organisationer opnå en holistisk tilgang til projektledelse. Her integreres både økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn, for at skabe værdi både nu og på lang sigt. Et SMO vil ikke kun bidrage til organisationens bæredygtighed, men kan også forbedre dens konkurrenceevne og omdømme.

 

Har du eller din virksomhed brug for rådgivning til at få organiseret jeres bæredygtige ambitioner? Så kontakt vores rådgiver Henrik Hajslund på hh@changegroup.dk eller+45 2062 4239 for en uforpligtende samtale omkring jeres situation.

Du kan også læse om vores koncept for et SMO – et Sustainability Management Office – i LINKET HER.

"Det et must at være orienteret mod bæredygtighed, hvis PMO’et skal bevare sin relevans," forklarer Henrik Hajslund.

Henrik Hajslund, senior rådgiver hos ChangeGroup

SMO PMO