7-TRINS GUIDE: Sådan implementerer du AI i din organisation

I samarbejde med Henning Langberg, tidligere innovationschef på Rigshospitalet, har vi lavet en syv-trins guide til implementering af AI.

Alle taler om #AI!

Er AI for alle virksomheder?

Hvad er faldgruberne ved kunstig intelligens?

Og hvordan kommer du i mål med at få AI implementeret korrekt?  

Her er vores syv-trins guide i samarbejde med Henning Langberg, tidligere innovationschef på Rigshospitalet og nu rådgiver inden for kunstig intelligens og data.

STEP 1: FORDELE OG RISICI 

Det første man skal gøre sig klart som virksomhed er; HVORFOR skal vi bruge AI? For kunstig intelligens er bestemt ikke for alle, ifølge Henning Langberg. 

AI i sig selv er ikke interessant. Dét der er interessant, det er at lave den værdiskabelse, som AI skal hjælpe med, og det kommer meget an på, hvilken virksomhed du har, om AI kan give en reel værdiskabelse”, understreger Henning Langberg. 

Så dét man som virksomhed skal starte med at svare på er: 

 • Hvad er vi for en type virksomhed?  
 • Hvad er det, vi gerne vil kunne over for kunden i fremtiden? (Enten fordi vi ikke kan det i dag, eller fordi vi kan gøre det på en smartere måde) 
 • Hvad er de primære fordele og risici ved at anvende kunstig intelligens for os?  
 • Hvordan kan vi udnytte disse teknologier til at afhjælpe udfordringer?  
 • Og hvilke risici løber vi ved ikke at gøre det? 

Henning Langberg forklarer, at der særligt tre områder, hvor AI kan skabe værdi:  

 • Arbejdsmiljøet  
 • Kundeoplevelsen 
 • Reducering af behovet for mere arbejdskraft 

 

STEP 2: KOMPETENCEGAP 

Når AI skal implementeres, så skal man kortlægge hvilke kompetencer, som er nødvendige for at kunne udvikle, implementere og monitorere løsningen. Findes kompetencerne i organisationen? Eller skal der eksterne kompetencer til?  

Som organisationen skal man derfor finde ud af: 

 • Hvor står vi i forhold til kompetencer og kapabiliteter inden for data og kunstig intelligens?  
 • Hvilke skridt skal vi tage for at udfylde disse?

”Her er det vigtigt, at der er nogen med fra organisationen i udviklingen, fordi det er jo dataforståelse og forståelsen af forretningen, som er helt afgørende for løsningen og for den efterfølgende monitorering”, forklarer Henning Langberg. 

Hertil skal der tages en anden, lige så vigtig, beslutning; hvor skal AI placeres i organisationen? Og hvem skal have ansvaret? 

Her er der særligt én vigtig stakeholder, som skal tage et hovedansvar i implementeringen og monitoreringen af AI, ifølge Henning Langberg. 

”Ledelsen skal ind meget tidligt i processen. Fordi er ledelsen med, så bliver det også mere urgent, at projektet opnår succes, og ledelsen kan samtidigt være med til at skabe en samhørighed omkring, hvorfor AI er vigtigt”, forklarer han.  

 

STEP 3: DATA-DREVEN KULTUR

AI skal bruge data for at kunne performe i den retning, som man som organisation ønsker. Derfor er det helt essentielt, at organisationen kortlægger de data, som er relevante for at få udviklet den rette AI-løsning. Organisationen skal derfor kortlægge:

 • Har vi en kultur i organisationen, der værdsætter data?
 • Hvis vi ikke allerede er i gang, hvordan begynder vi så?
 • Hvilke kritiske færdigheder og ressourcer skal vi udvikle?

Har man ikke en data-dreven kultur i organisationen, så er man ikke klar til AI, ifølge Henning Langberg.

”Har virksomheden overhovedet en data-dreven kultur, hvor man er vant til at analysere data, salgsdata, besøgsdata eller andet, som de bruger til at drage beslutninger? Fordi ellers er det noget af det, som man skal tage hul på først”, understreger han.

 

STEP 4: STRATEGISK MATCH

AI har til formål at optimere bestemte dele af en organisations drift, og derfor er det også afgørende, at en AI-implementering matcher med organisationens overordnede strategi og identitet. Derfor skal projektgruppen have afklaret:

 • Hvordan sikrer vi, at vores data- og AI-initiativer stemmer overens med vores overordnede strategi og mål?
 • Hvordan måler vi effekten af disse initiativer på vores performance?
 • Hvordan prioriterer vi de rette tiltag?

Henning forklarer, at hvis man eksempelvis har en telefonservice for patienter, så kan en AI-genereret telefon-bot være en utryg oplevelse, som ikke gavner patientoplevelsen. Det er for langt fra organisationens DNA og strategi, og man bør derfor se på, hvor AI kan have en gavnlig effekt, som samtidigt kan løfte processer, kundeoplevelser eller arbejdsopgaver i en positiv retning.

”AI er ikke for alle. AI skal være et strategisk klogt valg, som skal tages af de helt rette grunde”, understreger Henning Langberg.

 

STEP 5: ETIK

AI arbejder ved at anvende data, og derved opstår der et etisk ansvar overfor de datasæt, som virksomheden vælger at bruge og opsamle i deres AI-løsning(er). Derfor er det vigtigt, at man som organisation har analyseret på, hvilke etiske snubletråde, som der kan opstå, når AI-løsningen løber afsted.

Som virksomhed skal man derfor have afklaret:

 • Hvordan håndterer vi de etiske og sociale konsekvenser af kunstig intelligens?
 • Hvad gør vi for at sikre, at vores brug af disse teknologier er gennemsigtig, fair, og respektfuld over for privatlivets fred og menneskerettigheder?

Er vi eksempelvis et rekrutteringsfirma, så skal vi jo passe på, at vores AI-løsning ikke sorterer nogen fra på efternavn eller på postnummer eller på sprogfærdigheder eller alder. Det ville etisk ikke være i orden”, forklarer Henning Langberg.

 

STEP 6: PARTNERSKABER

AI-løsninger kan være alt fra en simpel chatbot-integrering til en større platform, som løser en langrække af udfordringer for virksomheden. Ser man ind i en større og mere kompleks løsning, så kan det give stor værdi, hvis man som virksomhed ser på, om man skal lave løsningen alene eller om det kan give en større effekt, hvis man samarbejder med andre organisationer.

Derfor skal man som virksomhed undersøge:

 • Hvordan laver vi partnerskaber for at skabe den mest værdiskabende AI-løsning for virksomheden?
 • Hvordan samarbejder vi med virksomheder, faglige miljøer og akademiske institutioner for at holde os ajour med de seneste fremskridt inden for kunstig intelligens?
 • Hvordan udnytter vi partnerskaber til at fremskynde læring og udvikling?

Eksempelvis kunne man sige, at det i Sundhedsvæsenet kunne være rigtigt rart, hvis både den praktiserende læge, hospitalet og kommunen var på det samme system, så man som patient ville opleve, at det hele hænger sammen. Men det kræver, at man indgår i et partnerskab mellem disse organisationer om at udvikle dette”, forklarer Henning Langberg.

 

STEP 7: KOMMUNIKATION OG TILLID

Du har sikkert allerede hørt de nervøse ryster, som frygter at AI kommer og tager deres arbejde. Det er en reel bekymring, som man som organisation skal håndtere, når man vælger at implementere AI, for ellers kan der opstå mistillid til både ledelse og organisation.

Derfor skal du som organisation have afklaret:

 • Hvordan kommunikerer vi med vores kunder, medarbejdere og andre interessenter om vores brug af AI?
 • Hvordan opbygger vi troværdigheden og tilliden til disse teknologier og adresserer de bekymringer eller spørgsmål, der måtte opstå?

Henning Langberg understreger, at man i projektet får inkorporeret forandringsledelse til at kunne håndtere kommunikationen og tilliden mellem medarbejdere, kunder og andre interessenter.

”Uden forandringsledelse risikerer du modstand for projektet allerede i et tidligt, som kan ende med at blive implementeringens endelige. Kommunikation er utroligt vigtigt – især i større AI-løsninger”, forklarer Henning Langberg.

 

Skal din organisation have rådgivning omkring implementering af AI? 

Så kontakt vores senior rådgiver Allan Beck for en uforpligtende snak på ab@changegroup.dk eller +45 3118 2488.

Du kan også tjekke vores event-side ud, hvor der løbende vil være webinarer og events om blandt andet AI: https://changegroup.dk/kurser/

AI implementering organisation Henning Langberg