7-TRINS GUIDE: Sådan implementerer du AI i din organisation

I samarbejde med Henning Langberg, tidligere innovationschef på Rigshospitalet, har vi lavet en syv-trins guide til implementering af AI. Guiden vil blive opdateret med ét step hver uge de næste syv uger - så husk at komme tilbage for at læse næste step i den kommende uge.

Alle taler om #AI! Er AI for alle virksomheder? Hvad er faldgruberne ved AI? Og hvordan kommer du i mål med at få AI implementeret korrekt?  

De næste syv uger gennemgår vi vores syv-trins guide i samarbejde med Henning Langberg, tidligere innovationschef på Rigshospitalet og nu konsulent, på LinkedIn og her på vores hjemmeside. 

STEP 1: FORDELE OG RISICI 

Det første man skal gøre sig klart som virksomhed er; HVORFOR skal vi bruge AI? For AI er bestemt ikke for alle, ifølge Henning Langberg. 

AI i sig selv er ikke interessant. Dét der er interessant, det er at lave den værdiskabelse, som AI skal hjælpe med, og det kommer meget an på, hvilken virksomhed du har, om AI kan give en reel værdiskabelse”, understreger Henning Langberg. 

Så dét man som virksomhed skal starte med at svare på er: 

  • Hvad er vi for en type virksomhed?  
  • Hvad er det, vi gerne vil kunne over for kunden i fremtiden? (Enten fordi vi ikke kan det i dag, eller fordi vi kan gøre det på en smartere måde) 
  • Hvad er de primære fordele og risici ved at anvende AI for os?  
  • Hvordan kan vi udnytte disse teknologier til at afhjælpe udfordringer?  
  • Og hvilke risici løber vi ved ikke at gøre det? 

Henning Langberg forklarer, at der særligt tre områder, hvor AI kan skabe værdi:  

  • Arbejdsmiljøet  
  • Kundeoplevelsen 
  • Reducering af behovet for mere arbejdskraft 

 

STEP2: KOMPETENCEGAP 

Når AI skal implementeres, så skal man kortlægge hvilke kompetencer, som er nødvendige for at kunne udvikle, implementere og monitorere løsningen. Findes kompetencerne i organisationen? Eller skal der eksterne kompetencer til?  

Som organisationen skal man derfor finde ud af: 

  • Hvor står vi i forhold til kompetencer og kapabiliteter inden for data og AI?  
  • Hvilke skridt skal vi tage for at udfylde disse?

”Her er det vigtigt, at der er nogen med fra organisationen i udviklingen, fordi det er jo dataforståelse og forståelsen af forretningen, som er helt afgørende for løsningen og for den efterfølgende monitorering”, forklarer Henning Langberg. 

Hertil skal der tages en anden, lige så vigtig, beslutning; hvor skal AI placeres i organisationen? Og hvem skal have ansvaret? 

Her er der særligt én vigtig stakeholder, som skal tage et hovedansvar i implementeringen og monitoreringen af AI, ifølge Henning Langberg. 

”Ledelsen skal ind meget tidligt i processen. Fordi er ledelsen med, så bliver det også mere urgent, at projektet opnår succes, og ledelsen kan samtidigt være med til at skabe en samhørighed omkring, hvorfor AI er vigtigt”, forklarer han.  

Følg med i næste uge, hvor step 3 bliver publiceret både på vores LinkedIn-side og vores hjemmeside!

 

Skal din organisation have rådgivning omkring implementering af AI? 

Så kontakt vores senior rådgiver Allan Beck for en uforpligtende snak på ab@changegroup.dk eller +45 3118 2488.

Du kan også tjekke vores event-side ud, hvor der løbende vil være webinarer og events om blandt andet AI: https://changegroup.dk/kurser/

AI implementering organisation Henning Langberg