Proces- og forretningsanalyse

Intelligent sourcing: Brug din leverandør til at dygtiggøre din organisation

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er ét af de allerstørste samtaleemner ude hos vores kunder, og en undersøgelse foretaget af Dansk Industri viser, at fire ud af ti virksomheder ser mangel på arbejdskraft som den største vækstudfordring i 2022. ChangeGroup ønsker at sikre vores kunders muligheder for kvalificeret arbejdskraft igennem videndeling og sidemandsoplæring af kundens medarbejdere imens projektet løses, så de selv fremadrettet kan lære at håndtere nogle af de ting, som de ikke kan i dag og allerede nu har svært ved at bemande til at håndtere.

Forestil dig at du har løsningen til at fjerne ressourceknaphed

Intelligent sourcing er en ny måde at skabe forankret værdi i din organisation via vores dygtige konsulenter. Med intelligent sourcing vil vi som leverandør udøve en ekstra, aktiv indsats for at dygtiggøre og effektivisere din organisation. Intelligent sourcing er en måde at arbejde med leverandører på, som gør det muligt at dygtiggøre organisationen samtidig med at projekterne udføres. Det handler om at bruge de rigtige mennesker, på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted og til det rigtige projekt. Det betyder, at virksomhederne kan arbejde smartere og ikke hårdere.

Som konsulenthus forpligter vi os til – udover at levere på et givent projekt – at sikre den nødvendige oplæring din organisations medarbejdere eller projektdeltagere. På den måde vil værdifuld viden blive forankret i din organisation og ikke blive taget med ud ad døren, når projektet er afsluttet og konsulenten siger farvel. Intelligent sourcing kan også bruges ved at koble unge nyuddannede eller mindre erfarne medarbejdere til en af vores ledende konsulenter, som igennem sidemandsoplæring er med til at øge kapaciteten og skabe mere værdi til et givent projekt. Ligesom det kan bruges til at omstille gode erfarne medarbejdere.

 • Med intelligent sourcing får du integreret nye og værdifulde kompetencer i din organisation igennem sidemandsoplæring. Kompetencer som ellers ville være gået tabt, når konsulenten forlader organisationen efter endt projekt.
 • Intelligent sourcing er en praktisk metode, der giver dig mulighed for at bruge din leverandørs ressourcer til at styrke din organisation mens projekter eller opgaver løses. Du kan spare ressourcer og håndtere ressourceknaphed med denne nyttige model.
 • ChangeGroup tager ansvar for fremtidens manglende arbejdskraft ved at give de unge, nye talenter i din organisation en mulighed for kompetent sidemandsoplæring fra branchens førende konsulenter, hvilket vil give flere hænder til dit projekt, og samtidigt sikre fremtidens kompetencer.
 • Du får en udvidet ressourcepulje, når du søger nye medarbejere. Du kan fokusere på de ønskede personlige kompetencer hos kandidaterne. Eventuelle ekstra krav til faglige kompetencer eller erfaringer, som er vigtige i relation til kandidatens opgaver eller projekter, kan opnåes gennem relevant sidemandsoplæring.
 • Du kan omfavne de nyuddannede. De kommer ikke nødvendigvis med bagagen fuld af praktiske erfaringer, men ofte med stor energi og den rette indstilling. Bruger du intelligent sourcing, får du dem hurtigt ind i en selvkørende rolle i din organisation.
Intelligent sourcing

Med intelligent sourcing tager landets dygtigste konsulenter oplæringshatten på, og giver vigtig viden videre til organisationen - og måske endda også til en konsulenttrainee – hvilket sikrer flere og nye kompetencer i organisationen, muligheden for flere hænder til at drive et projekt og yderligere at sikre udvikling og fastholdelse af dygtige medarbejdere i din organisation. Virksomheder der arbejder med intelligent sourcing kan opnå nogle af disse fordele:

 • Giver mulighed for at kunne tiltrække bredere
 • Fokus på kandidaternes personlige kompetencer, frem for særlige faglige kompetencer eller erfaringer
 • Du behøver ikke søge efter den 25 årige med 35 års erfaring
 • Nyuddannede kan få en ‘læremester’
 • Uddannelsesforløb med praktisk læring og ikke kun teori
 • Mulighed for opkvalificering af egne ressourcer
 • Opkvalificering undervejs i projektet, og ikke kun i træningslokalet og med certificeringer
 • Assistance ved kortvarige ressourcepukler
 • Assistance ved behov for kortvarig ekspert- eller specialistviden

Sammen med os kan du få ekstra hænder til at løse dine projekter og samtidig få videreuddannet dine unge talenter.

Bo Kinch Andersen, Sales & Delivery Manager hos ChangeGroup

Vi løser ressourceknaphed sammen med dig

Gennem vores intelligent sourcing model, hjælper vi din organisation med at få de rette eksterne hænder, uddanne din organisation, omfavne nyuddannede og få et udvidet ressourcepulje.

Trin 1: Kortlæg situationer hvor intelligent sourcing giver bedst mening

Intelligent sourcing kan bruges bredt til alle områder og systemer. Der er naturligvis situationer, hvor det er mere oplagte end andre. Det afhænger primært af to ting: Din organisations procesmodenhed samt krav til kompetence og erfaring. Måske har I allerede kortlagt og defineret jeres procesmodenhed og kompetencekrav, ellers gør vi det sammen.

Trin 2: Kompetencescreening

Vi hjælper med at skabe overblik over jeres kompetencer gennem screening af jeres eksisterende pulje. Vi tager, hvis muligt, udgangspunkt i eksisterende udviklingsønsker (fra fx MUS samtaler) ved udvælgelse af konsulent til sidemandsoplæring.

Trin 3: Struktureret forløb

Vi designer et strukturet forløb sammen med alle parter, som sikrer den rette fremdrift på kompetenceudviklingen samt det projekt der udføres simultant.

Trin 4: Slutevaluering

Når sidemandsoplæringen er færdiggjort evalueres hele processen, herunder om organisationen kan være selvkørende på lignende projekter fremadrettet. Løbende under projektet og sidemandsoplæringen, evalueres om nye ressourcer med fordel kan opkvalificeres.

Få mere ud af din organisation sammen med ChangeGroup

Sammen med os kan du få ekstra hænder til at løse dine projekter og samtidig få videreuddannet dine unge talenter. Du kan spare ressourcer og håndtere ressourceknaphed med denne nyttige model. Gennem vores sourcing model, hjælper vi din organisation ét trin ad gangen med at løse ressourceknapheden og samtidig dygtiggøre dine organisation og medarbejdere gennem sidemandsoplæring – så du kan komme i mål med dine projekter.