IT-sikkerhed og compliance

Implementering af IEC 62443: Effektiv styring af OT-sikkerhed

Avancerede og hyppige trusler over for OT-sikkerhedslandskabet betyder overarbejde hos de danske IT-sikkerhedsafdelinger. Trusselsniveauet er højere end nogensinde før, og derfor er der behov for et langt højere niveau af beskyttelse af den kritiske infrastruktur, som er afgørende for både national og offentlig sikkerhed. Samtidig med et øget trusselsbillede banker ny lovgivning fra EU på døren: Cyber Resilience Act (CRA). CRA har til formål at sikre et højt niveau af cybersikkerhed på tværs af digitale produkter og tilknyttede tjenester, hvilket stiller langt højere krav til cybersikkerheden i OT.  

Som en del af dit team arbejder ChangeGroup med at vurdere og afbøde disse risici. Vi hjælper med at implementere en effektiv cybersikkerhedsstyring gennem IEC 62443, der fokuserer på at sikre industrielle automatiserings- og kontrolsystemer, hvilket øger modstandskraften og kontinuiteten af kritiske industrielle processer.

Allan von Staffeldt Beck
Skal vi hjælpe din virksomhed?

Allan von Staffeldt Beck

+45 3118 2488
ab@changegroup.dk

Vigtigheden af IEC 62443 i OT-sikkerhed

IEC 62443 giver en omfattende ramme for håndtering af cybersikkerhedsrisici i industrielle miljøer. Nøglekomponenterne inkluderer risikostyring, systemdesign, sikker udviklingslivscyklus og operationelle aspekter som vedligeholdelse og træning.

IEC 62443 er integreret i OT-sikkerhed grundet dets specifikke fokus på industrielle kontrolsystemer. Dette understreger styringen af sikring af systemintegritet og robuste hændelsesreaktionsmekanismer, hvorfor overholdelse af IEC 62443 hjælper med at skabe en robust OT-infrastruktur, der er afgørende for driften af kritiske industrielle operationer. Virksomheder, der implementerer IEC 62443, er kendetegnet ved, at de ønsker:

  • En struktureret tilgang til cybersikkerhed i industrielle kritiske miljøer eller produkter
  • Sikre compliance med lovkrav samt kundekrav (eks. CRA eller kontraktkrav)
  • Øge robustheden og kontinuiteten (resilience) i produkter og systemer
IEC 62443 i OT-sikkerhed

Forbedret OT-sikkerhed med CRA og IEC 62443

Både CRA og IEC 62443 understreger en proaktiv tilgang til cybersikkerhed, da risikovurdering og -styring prioriteres. De går ind for en security-by-design-filosofi, der sikrer cybersikkerhedsovervejelser gennem hele produktets livscyklus. Både CRA og IEC 62443 understreger vigtigheden af hændelseshåndtering og -respons, hvilket sikrer beredskab mod cybertrusler. Integrering af CRA-principper inden for IEC 62443-rammen kan føre til en mere holistisk sikkerhedsstrategi i OT-miljøer. Ved at tilpasse CRA's forbruger- og produktfokuserede tilgang med IEC 62443's fokus på industrielle kontrolsystemer kan virksomhederne opnå en mere robust security posture (minimizing the attack surface).

Virksomheder, der implementerer IEC 62443, kan blandt andet opnå nogle af disse gevinster:

  • Reducering af cyberrelaterede risici 
  • Bedre styr på asset og trusler herimod
  • Reducering af trusler mod kendte sårbarheder via effektiv risikostyring (risk management)
  • Forbedring af modstandskraft og kontinuitet i forbindelse med cyberangreb

Få løftet din OT-sikkerhed med IEC 62443

For at etablere et IEC 62443 complianceprogram er en struktureret tilgang nødvendig for at sikre, at alle aspekter af cybersikkerheden for industrielle automatiserings- og kontrolsystemer (IACS) behandles tilstrækkeligt. Her er fire vigtige trin at overveje i denne proces: 

Trin 1 – Vurderingsfasen (assessment and planning): 

Begynd med en omfattende vurdering af den aktuelle cybersikkerhedsposition i forhold til IEC 62443-standarderne. Dette omfatter evaluering af eksisterende politikker, procedurer og kontroller i sammenhæng med IEC 62443’s krav. Ud fra denne vurdering skal I udvikle en strategisk plan, der skitserer prioriteter, sætter klare mål og allokerer ressourcer til at afhjælpe mangler i overholdelse. Dette trin sikrer en målrettet tilgang, der fokuserer indsatsen på de områder med størst behov for forbedring. 

Trin 2Implementeringsfasen (implementation of security controls and practices): 

Baseret på de huller (gaps) der er identificeret under vurderingsfasen, skal I implementere de nødvendige sikkerhedskontroller og -praksis for at opfylde IEC 62443-standarderne. Dette involverer både tekniske foranstaltninger, som sikring af netværkskommunikation og beskyttelse mod uautoriseret adgang, og organisatoriske foranstaltninger, såsom etablering af roller og ansvar for cybersikkerhed samt passende uddannelse til personale. 

Trin 3 – Testfasen (validation and testing): 

Når security controls og practices er på plads, skal I udføre grundige tests og valideringer for at sikre, at de effektivt mindsker risici efter hensigten. Her kan I benytte sårbarhedsvurderinger, penetrationstest og simuleringsværktøjer til at evaluere systemers modstandsdygtighed overfor cybertrusler. Målet er at verificere, at de implementerede foranstaltninger både er effektive og i overensstemmelse med IEC 62443-standarderne. 

Trin 4Vedligeholdelsesfasen (maintenance and continuous improvement): 

Overholdelse af IEC 62443 er ikke en engangsindsats, men kræver løbende vedligeholdelse og forbedringer, herunder regelmæssig gennemgang og opdateringer af sikkerhedspolitikker, udførelse af periodiske audits for at sikre overholdelse og en aktiv indsats for at holde sig informeret om nye trusler og sårbarheder. Dette trin sikrer, at cybersikkerhedsforanstaltningerne forbliver effektive over tid og tilpasser sig skiftende trusselslandskaber og teknologiske fremskridt. 

 

(Ovenstående trin er et eksempel på high level, og implementeringen af et IEC 62443-overholdelsesprogram vil variere afhængig af de specifikke behov og den eksisterende cybersikkerhedsmodenhed i organisationen. Det er afgørende at tilpasse disse trin til jeres organisations specifikke kontekst og krav) 

 

Øg OT-sikkerheden sammen med os 

Hos ChangeGroup hjælper vi kunder med at beskytte deres virksomhedsinformationer. 150 af vores dygtige konsulenter er blandt andet certificeret i EU’s persondataforordning, CIPP/E, CIPM, ISO 27001 og IEC 62443. Vores rådgivere og subject mattereksperter hjælper med at udarbejde en risikovurdering, der kortlægger informationssikkerhedsrisicis. Det skaber et solidt afsæt for jeres sikkerhedsstrategi, samt effektiv udnyttelse af ressourcer i de områder, hvor jeres virksomhed er mest sårbar, jf. ISO 27001-serien. 

Relaterede ydelser