IT-sikkerhed og compliance

Application portfolio management (APM): Opnå en robust applikationsportefølje

Har I et solidt greb om applikationsporteføljen? I mange virksomheder er der en stigende opmærksomhed på application portfolio management – også omtalt som APM. Dette skyldes ikke mindst cybertruslen, som øger presset på IT-afdelingerne rundt om i landet, da de skal mestre kontrollen over deres applikationsportefølje for at sikre IT-infrastrukturens integritet og sikkerhed. Derfor er det nødvendigt med en strategisk og velovervejet tilgang til application portfolio management (APM). Med vores løsningsorienterede tilgang, der kombinerer rådgivning og softwarestøtte, adresserer vi denne kritiske opgave.  

Allan von Staffeldt Beck
Skal vi hjælpe din virksomhed?

Allan von Staffeldt Beck, Seniorrådgiver og faglig lead

Hvad er application portfolio management (APM)? 

Application portfolio management (APM) refererer til processen med at administrere og evaluere en virksomheds samlede portefølje af applikationer. Dette omfatter identifikation, vurdering, prioritering og vedligeholdelse af applikationer såvel som beslutninger omkring udskiftning, modernisering eller nedlukning af applikationer. 

Styring af applikationsporteføljen 

Vores koncept til styring af applikationsporteføljen tilbyder en digitaliseret tilgang. I stedet for at gemme store datamængder i Excel- og Word-filer gemmes data i én platform, hvorfra de løbende kan opdateres, rapporteres og visualiseres i lettilgængelige dashboards. Dette giver IT-ledelsen forbedret mulighed for at træffe rettidige og velbegrundede beslutninger samt prioritering af den samlede applikationsportefølje. Den digitaliserede tilgang effektiviserer og forenkler dataindsamlingen, hvilket øger opdateringsfrekvensen fra årlig til løbende. Hertil får du reduceret tidsforbruget og mindsket ressourcebelastningen. Dette giver et hurtigere og bedre beslutningsgrundlag, hvilket kan øges yderligere ved anvendelse af AI på tværs af data.  

De virksomheder, der arbejder struktureret med vores koncept til application portfolio management (APM), kan bl.a. opnå disse fordele: 

  • Analyse og konsolidering af data fra organisationens IT-systemer i en centraliseret løsning
  • Transparent grundlag for IT-prioritering på tværs af myndigheder
  • Robust informationssikkerhedsmodel, der beskytter kritiske data
  • Selvbetjeningsplatform for analyse af IT-systemer og data, som fremmer stabil drift og vedligeholdelse af IT-systemer
  • Avancerede AI-modeller og teknologianalyser, som moderniserer IT-porteføljestyringen
  • Strømlinet, sikker og værdiskabende IT-drift, som understøtter forretningen
Application portfolio management

Hvordan etablerer vi et application portfolio management (APM)?

Med en avanceret digital platform automatiserer vi processen for dataindsamling, rapportering og analyse. Dette omfatter effektiv håndtering af både kvalitativ dataindsamling, såsom interviews, og kvantitativ dataindsamling gennem systemskanninger. Med vores digitale løsning får du reduceret tidsforbruget og mindsket ressourcebelastningen.

Hvorfor er application portfolio management (APM) vigtigt for cybersikkerheden? 

APM er afgørende for at sikre, at virksomhedens applikationer er robuste, sikre og overholder relevante sikkerhedsstandarder og love. Ved at have en veludviklet APM-strategi kan virksomheder minimere risiciene for cyberangreb og beskytte deres data og forretningskritiske oplysninger. I relation til cybersikkerhed er APM vigtig af flere grunde: 

  • Sårbarhedsstyring: APM giver mulighed for at identificere og håndtere sikkerhedssårbarheder i deres applikationer. Ved at have et klart overblik over alle applikationer i porteføljen kan sikkerhedsteamet prioritere indsatsen mod de mest kritiske sårbarheder, og sikre, at de rette sikkerhedsforanstaltninger implementeres. 
  • Risikostyring: Ved at evaluere applikationernes sikkerhedsstatus, som en del af APM-processen, kan virksomheden bedre forstå risiciene forbundet med hver applikation. Dette gør det muligt at træffe informerede beslutninger om investeringer i sikkerhedsforanstaltninger og ressourcer til at reducere risiciene. 
  • Compliance: APM hjælper med at opretholde overensstemmelse med gældende love, regulativer og branchebestemte standarder, ved at sikre, at applikationerne overholder de nødvendige sikkerhedsstandarder. Dette er især vigtigt inden for områder som persondataforordningen (GDPR), NIS2 og branchespecifikke compliancekrav. 
  • Beskyttelse af data og information: Gennem en effektiv APM-proces kan IT-afdelingen identificere og beskytte følsomme data og information, der håndteres af deres applikationer. Dette inkluderer implementering af passende adgangskontrol, kryptering og andre sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang eller lækage af data. 

 

Sådan opnår du styring af applikationsporteføljen 

Gennem nedenstående elementer kan du få implementeret en komplet model til styring af applikationsporteføljen. 

Trin 1: Model for styring af applikationsporteføljen 

Vores proces til kortlægning af applikationsporteføljen omfatter en dybdegående analyse af både hardware- og softwarekomponenter. Denne vurdering sikrer en nøjagtig forståelse af applikationernes tilstand og værdi, hvilket er afgørende for at kunne skabe et præcist overblik over IT-landskabet og derved træffe informerede beslutninger. 

Trin 2: Udvikling af en IT-handlingsplan 

Vores IT-handlingsplan sikrer, at applikationerne overholder de nødvendige sikkerhedsstandarder og er i overensstemmelse med gældende love, regulativer og branchebestemte standarder. Vi tilbyder en full-service model, der omfatter governance, dataindsamling og anbefalinger til driftsoptimering, applikationskonsolidering og serviceorienteret ledelse. 

Trin 3: Integration af organisatoriske initiativer 

Vi integrerer organisatoriske initiativer med application portfolio management for at spore fremdrift og måle effekten af disse initiativer. Dette giver en holistisk forståelse af, hvordan IT-strategier understøtter organisationens overordnede mål. 

Trin 4: Kategorisering af applikationer 

Effektiv porteføljestyring kræver en omhyggelig kategorisering af applikationer. Vi fokuserer på at definere kriterier for at kunne kategorisere systemer baseret på deres betydning for forretningen og samfundet. Denne proces involverer vurdering af applikationernes kritiske natur og deres rolle i at understøtte virksomhedens strategiske mål. 

Trin 5: Værktøjer og ressourcer til APM 

Vores AI-understøttede porteføljestyring introducerer avancerede værktøjer og ressourcer for en effektiv styring af applikationsporteføljen. Disse værktøjer sikrer fuld compliance med standarder og giver mulighed for at tilpasse porteføljestyringen til specifikke organisatoriske behov. 

Trin 6: Implementering af APM 

Vores erfaring med implementering af APM omfatter en fuldt integreret tilgang, hvor vi leverer fra a-z, inklusiv governance og efterfølgende driftsoptimering. Vores model understøtter løbende overvågning og opdatering af applikationsporteføljen og tilpasser sig til forskellige organisatoriske behov. Vores eksperter rådgiver om og implementerer anbefalinger, som sikrer, at applikationsporteføljen konstant understøtter virksomhedens strategiske mål og tilpasser sig teknologiens udvikling.