Bæredygtighed

Webinar: Få redskaber til at arbejde med Inner Development Goals

Virksomhederne er i fuld gang med at arbejde med deres bæredygtige udvikling for at imødekomme kravene fra lovgivning, samarbejdspartnere og kunder. Men kigger du og din organisation også mod den indre bæredygtighed?

Den indre bæredygtighed er omdrejningspunktet for vores kommende webinar og udgangspunktet for de indre udviklingsmål, også kendt som Inner Development Goals (IDGerne). De består af fem dimensioner og 23 understøttende menneskelige kvaliteter. IDGerne blev oprindeligt udviklet som støtte til at realisere FNs 17 Verdensmål, men understøtter i princippet udvikling i alle sammenhænge ved at sætte fokus på kvaliteter som samarbejde, nye perspektiver, værdibevidsthed mm.

Du vil få konkret viden og praktiske redskaber til, hvordan du, gennem IDGerne, kan arbejde med den indre bæredygtighed hos personer, i grupper og i din organisation. Tilmeld dig nederst på siden.

Pris

Kr. 0,-

Dato & tid

2. maj 2024
Kl. 08:30 - 09:30

Tilmeld
Catrine Caspersen
Vil du vide mere?

Catrine Caspersen

Information:

Dato og tidspunkt:

2. maj

kl. 08.30-09.30

Sted:

Online – Teams

Link til webinaret sendes ud et par dage før afholdelse

Tilmelding:

Du tilmelder dig via vores kontaktformular nederst på denne side

Hvorfor er dette interessant?

Stress og udbrændthed er vilkår i mange danske virksomheder, og mange medarbejdere giver udtryk for en søgen mod større mening og modstand mod forhøjet arbejdspres og manglende ansvarlighed hos deres arbejdsgivere. I en periode har bæredygtighedsfokusset primært været rettet mod miljø- og klimatiltag, men med ny lovgivning og øget pres fra medarbejdere, vendes blikket igen mod den menneskelige dimension af bæredygtighedsdagsordenen. Virksomhederne har brug at arbejde med deres bæredygtige udvikling, og de kan med fordel starte med at vende blikket indad mod den indre bæredygtighed, for at kunne svare på bæredygtighedsudfordringer og -muligheder i den ydre verden. Her er IDGerne en hjælp på vejen.

IDGerne blev udviklet i 2021 i en co-creation proces med forskere, praktikere, virksomheder og eksperter fra hele verden med det formål at understøtte udvikling på alle niveauer – i verden, i hverdagen og i erhvervslivet.

Hvad får du ud af at deltage?

  • Viden om, hvad Inner Development Goals er, og hvorfor de er vigtige.
  • Forståelse af sammenhængen mellem indre og ydre bæredygtighed.
  • Praktiske redskaber til, hvordan du kan arbejde med Inner Development Goals (IDGerne) med individer, grupper og organisationer.
Ditte Deigaard, freelancekonsulent, bæredygtighed Sustainability Management Office (SMO)

Oplægsholder

Ditte Deigaard

Sustainable Change Manager

Ditte Deigaard er freelancekonsulent og en erfaren facilitator for bæredygtig forandring, der integrerer forretning med vision, mennesker med passion og lederskab med ansvar.