Event

Adfærdsdesign: Fra forandring til mikrohandlinger og vaner

På vores inspirerende gå-hjem-møder er målet at sætte nye tanker i gang. Næste gang har vi igen fokus på forandringsledelse. Her undersøger vi hvorfor adfærdsdesign er interessant, når vi skal skabe forandringer. Torsdag d. 10. september dykker vi helt ned i adfærdsmaskineriet sammen med Henrik Dresbøll, som inspirerer til, hvordan du kan bruge adfærdsdesign til at blive bedre, dygtigere og mere succesfuld, når forandringens vinde blæser. Her kigger vi bl.a. på hvordan man gør den ønskede og optimale adfærd simpel og lettere at udføre i organisationen. Henrik fortæller om, hvordan du kan blive bedre til at designe adfærd ved at fokusere på tre ting: handleren (System 1 tænkning), planlæggeren (System 2) og rummet (den kontekst vi bevæger os i).

Pris

Kr. ,-

Dato & tid

10. september 2020
Kl. 16:30 - 18:30

Arrangementet er gratis

Tilmeld
Vil du vide mere?

Claus Løfberg Jørgensen

Praktisk information

Dato & tid

Torsdag d. 10. september
16:30 – 18:30

Sted

Vibenshuset
Lyngbyvej 2
2100 København Ø

Oplæg

Oplægget holdes på dansk.

Transport & parkering

Bus 14, 184, 185, 150S og Metro M3 kører til Vibenshus Runddel Station.

Der er begrænset antal parkeringspladser i gården.

Indhold

Implementering af både store og små forandringer er et uomgængeligt vilkår i både offentlige og private organisationer, og ledere bærer et stort ansvar for implementeringen. Men ser vi på implementering af forandringer i organisationer, er den nedslående kendsgerning, at vi kun lykkes med 30 % af dem. En væsentlig årsag til, at mange implementeringsforsøg
slår fejl er, at organisationens ”hoved, hjerte og fødder” ikke formår at arbejde sammen omkring det at få forandringerne til at slå igennem i både beslutninger og handlinger.

For at sikre, at lige netop din organisation lykkes med implementeringen af nye initiativer, gælder det om at sætte adfærd først. Vi mennesker er vanedyr, og derfor kan forandring opleves som noget ubehageligt. Det skyldes mange forhold som fx tab af kontrol, modstand mod forandring, eller at hjernen nu skal bruge energi på noget nyt. Men med en dybere indsigt i egen og ansattes adfærd og handlemønstre, har du mulighed for at designe optimale forudsætninger for at få mere læring, bedre ledelse og mere samarbejde i handling og ikke blot i ord og teori. Kort sagt, kan du få det til at ske, du ønsker skal ske, ved at gøre den ønskede og optimale adfærd lettere at udføre i organisationen.

På dette oplæg får du: 

  • redskaber til at skabe gode vaner 
  • hjælp til, hvordan du kan træne og reflektere over egne beslutninger med henblik på at optimere dem og dermed adfærden
  • indsigt i, hvorfor du og andre agerer, som I gør 
  • kendskab til, hvordan du udvikler adfærdsdesign, der kan få de ønskede forandringer til at ske i din specifikke kontekst
  • hjælp til at planlægge og anvende en velvalgt implementeringsstrategi til den forandring, du ønsker at indføre

Oplægget retter sig mod ledere i virksomheder og offentlige organisationer, samt konsulenter, der arbejder med forandringer og lærende organisationer.

Oplægsholder

Henrik Dresbøll

Cand.mag. i Cognitive Semiotics og direktør i WElearn

Henrik Dresbøll er cand.mag. i Cognitive Semiotics, medstifter af det første adfærdsbureau i Danmark og i dag direktør i det kreative adfærdsbureau WElearn, der arbejder med adfærdsindsigt med henblik på at forbedre hverdagen for flest mulige mennesker, så de bliver lykkeligere, dygtigere og rigere. Henrik Dresbøll er en ivrig foredragsholder om adfærd og arbejder desuden pt. på en bog om implementering i et adfærdsperspektiv.