Case

Statens IT fik forankret kulturelle pejlemærker i hverdagens handlinger

Hvordan får vi forankret et nyt værdisæt, som over tid bidrager til en ny kultur? Den udfordring stod et internt team i Statens IT overfor. De havde behov for at omsætte og aktivere organisationens kulturelle pejlemærke til konkrete mikrohandlinger i hverdagen. Teamet fik identificeret forbedringer og mikrohandlinger, som skulle bidrage til at indfri måladfærden.

Henrik Hajslund

Henrik Hajslund

Situation

Statens IT ønskede at aktivere deres fire kulturpejlemærker, så de kom til udtryk i konkret adfærd hos den enkelte medarbejder, og de interne kunder kunne genkende pejlemærkerne i mødet med teamet og de enkelte medarbejdere.

Løsning

Gennem GAP-analyse og adfærdsindsigter fik Statens IT defineret en måladfærd og udarbejdet et katalog over 16 helt konkrete mikrohandlinger, som gjorde det håndgribeligt, hvad den enkelte medarbejder kunne bidrage med i hverdagen.

Resultat

Resultat

Statens IT fik udarbejdet et mikrohandlingskatalog, som understøttede forandringen og aktiveringen af fire kulturpejlemærker. Mikrohandlingerne var med til at indfri de identificerede forbedringer og ønskede måladfærd om blandt andet højere kundetilfredshed og mere agil løsningsadfærd.

Ekspertiseområder