Cases

Opgradering af Windows-system hos dansk region.

Dansk region ønskede, af hensyn til IT-sikkerhed og sikring af den fortsatte leverandørsupport, at opgradere Windows på alle PC’er på regionens lokationer. Et komplekst projekt da den daglige drift på hospitalerne ikke måtte påvirkes, ligesom driftssikkerheden for de mange apparater der fungerede specifikt med ældre versioner ikke måtte påvirkes. 

Udfordring

At opgradere Windows på alle regionens PC'er uden at forstyrre den daglige drift på hospitalerne. Ydermere måtte driftssikkerheden for de mange apparater der fungerede specifikt med ældre versioner ikke påvirkes.

Løsning

Etablering af den nødvendige infrastruktur og sikkerhed, både under og efter opgraderingen. IT-sikkerhed var altoverskyggende inkl. håndtering af den fysiske datasikkerhed med stor hensyntagen til personfølsomme data.

Resultat

Opgaven bestod i at holde alle interessenter orienteret og involveret i planlægningsarbejdet omkring etablering af den nødvendige infrastruktur og sikkerhed både under og efter opgraderingen. IT-sikkerhed var altoverskyggende inkl. håndtering af den fysiske datasikkerhed med stor hensynstagen til personfølsomme data. Sikkerheden for fortsat drift af operativversion-afhængigt apparatur, blev håndteret gennem screening af netværk, spørgeskema og ”walkthroughs” på afdelingerne for at få identificeret udstyret. At kunne skalere denne proces, var en nøglefaktor i projektets succes. 

ChangeGroup deltog desuden aktivt i designet af IT-arkitekturen, med dokumentation af retningslinjer omkring overvågning af netværksbelastning, serverbelastning samt performance af den øvrige IT-infrastruktur. ChangeGroup var desuden ledende i design af infrastrukturen omkring opgraderingscentrene, hvor mange hundrede PC’er blev indsamlet, opgraderet, testet og redistribueret. 

ChangeGroup forestod desuden udvikling af en IT-Governance struktur, jf. ITIL, til overvågning og opfølgning på fremdrift og kvalitet (SLA) af arbejdet med opgraderingen, således den entydigt kunne måles og sammenlignes på tværs af alle hospitaler og afdelinger. Formålet med dette var bl.a. at opsamle viden for at effektivisere udrulningen af kommende opgraderinger. Derudover sikrede strukturen fremtidig håndtering af IT-sikkerhed jf. gældende standarder. 

Ekspertiseområder