Opgradering af system

Case

Opgradering af Windows-system hos dansk region.

Dansk region ønskede, af hensyn til IT-sikkerheden og sikring af den fortsatte leverandørsupport, at opgradere Windows på alle PC’er på regionens lokationer. Dette skulle vise sig at være en kompleks opgave, da den daglige drift på hospitalerne ikke måtte påvirkes. 

Udfordring

Regionen ønskede at opgradere Windows på alle regionens PC'er, uden at forstyrre den daglige drift på hospitalerne. Derudover måtte driftssikkerheden for de mange apparater, der fungerede specifikt med ældre versioner, ikke påvirkes.

Løsning

Regionen fik etableret den nødvendige infrastruktur og sikkerhed, og opretholdte samtidig den daglige drift - både under og efter opgraderingen.

Doctor, nurse, and patient in wheelchair on hospital corridor

ChangeGroups arbejde

ChangeGroup havde til opgave, både under og efter opgraderingen, at holde alle interessenter orienteret og involveret i planlægningsarbejdet omkring etablering af den nødvendige sikkerhed i forbindelse med håndteringen af personfølsomme data. Derudover stod ChangeGroup for design af infrastrukturen omkring opgraderingscentrene, hvor mange hundrede PC'er blev indsamlet, opgraderet, testet og redistribueret. Slutteligt stod ChangeGroup for overvågning og opfølgning af opgraderingen, således den entydigt kan måles og sammenlignes på tværs af alle hospitaler og afdelinger.

Ekspertiseområder