Kompetencer

Cases

Nye kompetencer til offentlig myndighed

Den offentlige myndighed havde igangsat et projekt, der omhandlede udskiftning af et kernesystem, hvor målet var, at anskaffe en ny løsning, der skulle erstatte en forældet løsning. Projektet skulle analysere og dokumentere krav til IT-løsningen, som omfattede både forretningsmæssige- og tekniske krav. I den forbindelse havde myndigheden behov for en hurtig, effektiv og praktisk metode til at uddanne medarbejderne inden for kravindsamling herunder etablering af en kravspecifikationsproces og gennemførelse af selve udbudsprocessen.

Udfordring

Medarbejderne i projektteamet havde begrænset erfaring med udarbejdelse af for et eksempel funktionelle og ikke-funktionelle krav til en IT-løsning. Derfor havde teamet behov for en hurtig, effektiv og ikke mindst praktisk metode til at opnå de krævede kompetencer inden for behovsanalyse, kravindsamling og kravspecificering.

Løsning

ChangeGroup rådgav og vejledte projektteamets medarbejdere omkring udarbejdelse af kravspecifikation. Teamet blev undervist i forhold til processen med etablering og gennemførelse af kravsporet i projektet. Gennem ”learning-by-doing” fik teamet løbende tips til og coaching inden for analyse, kravindsamling, prioritering og dokumentation af krav.

Kompetencer

Nye kompetencer og gennemførelse af udbudproces

Den offentlige myndighed fik etableret en kravspecifikationsproces, uddannet og opkvalificeret projektteamet i forhold til viden om kravindsamling og dokumentation, faciliteret workshops med interessenter og udarbejdet selve kravspecifikationen til nyt kernesystem.

Ekspertiseområder